Prikbord van Schilderswijk

Ontdek de 1 oproepen van je buren

Gevraagd
Meedoen

Respondenten gezocht

**Respondenten gezocht rondom mobiliteit en vervoersgedrag van bewoners van de Schilderswijk**

Ik ben Ilja, 25 jaar, en woon al mijn hele leven in Den Haag. Op dit moment ben ik bezig met mijn masterscriptie voor Urban Geography aan de Universiteit van Utrecht. Mijn masterscriptie gaat over de vervoerskeuze van mensen in de Schilderswijk. Ik zal even kort uitleggen hoe ik op dit onderwerp ben gekomen: ik heb contact opgenomen met de gemeente Den Haag en zij hebben me doorverwezen naar een recentelijk rapport Transitie duurzame mobiliteit voor Den Haag. Hun doel met dit rapport is om nog voor 2030 Den Haag klimaatneutraal te maken, met name door middel van het verduurzamen van het Haagse verkeer. 

De Schilderswijk is een wijk waar nog veel mensen de auto gebruiken (ook veelal korte ritten) en ik ben juist zo benieuwd naar de verklaring van de bewoners voor hun vervoerskeuze. Ook met het oog op dat binnen 10 jaar het niet meer zo eenvoudig is met de auto in de stad. Ik zou graag met bewoners in contact willen komen om ze te kunnen interviewen over hun verklaringen voor vervoer en ook de beleving van gemeentelijk beleid rondom dit onderwerp en hoe zij de transitie naar duurzame mobiliteit beleven. 

Je kan ook een mail sturen naar: i.hoole@students.uu.nl

Zoom