Subsidie voor ouderenactiviteiten

Aangeboden
Helpen

Haagse clubs en verenigingen van 55+’ers kunnen tot 30 september subsidie aanvragen voor activiteiten die ze organiseren voor en door senioren. Denk bijvoorbeeld aan een koor, een biljart- of bridgeclub of een nordic walking groep. Het afgelopen jaar zijn door corona veel activiteiten stil komen te liggen. Nu is er weer meer mogelijk.

denhaag.nl/subsidies

Wie

Senioren