Nieuws uit Opbouwwerk Schilderswijk Wijkz

Inloopavond sporttoestellen F. Halsplein
Woensdag 6 maart a.s. inloopavond in Talentenhuis, Ferdinand Bolstraat 33. Inloop 18.00 uur, start 18.30 uur. Presentatie voorstellen om een van de pannakooien op het Frans Halspleintje te vervangen door sporttoestellen.Eet een broodje, stel je vragen en spreek tot slot je voorkeur uit.