Update ontwikkeling wijkagenda

Schilderswijk krijgt een wijkagenda. In de wijkagenda staan de belangrijkste aandachtspunten om in uw wijk fijner en prettiger te kunnen verblijven. De bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en medewerkers bepalen samen wat het meest belangrijk is.

Alle ideeën en meningen over de Schilderswijk zijn in maart en april verzameld. Dit deden we met straatgesprekken in de Schilderswijk, een online enquête, verschillende bijeenkomsten en interviews.

Belangrijkste punten voor de wijkagenda

Uit de gesprekken, interviews en enquête zijn de resultaten samengevat tot de vijf belangrijkste aandachtspunten voor de wijkagenda Schilderswijk.

1.      Herstel van vertrouwen tussen de wijk en de stad

·      De Alliantie Schilderswijk is dé plek waar wijk en gemeente met elkaar samenwerken

·      Concrete projecten aanpakken door werken vanuit de buurt

·      Bereiken van duidelijke resultaten voor de wijk 

2.      Jongeren

·      Potentieel van jongeren benutten

·      De blik en mogelijkheden van jongeren verbreden

·      Netwerk rondom jongeren versterken

·      Tegengaan van het lerarentekort

·      Jongeren betrekken bij beleidsontwikkeling voor de wijk

·      Waterpret en afkoeling tijdens warme periodes mogelijk maken 

3.      Ondernemers

·      Vergroten organisatiegraad van ondernemers

·      Verbeteren van bereikbaarheid

·      Een meer divers winkelaanbod

·      Aangezicht van de wijk en het winkelgebied verbeteren 

4.      Wonen

·      Woningaanbod beter laten aansluiten op behoeften van bewoners

·      Kwaliteit van woningen verbeteren

·      Betere voorzieningen voor tijdelijke opvang

·      Energietransitie ook in de Schilderswijk in gang zetten 

5.      Toegang tot ondersteuning

·      Versimpelen van aanbod en processen

·      Behoeftes van het kind of de jongere centraal stellen

·      Vrijwilligers moeten meer erkend worden

Verdere proces definitief maken Wijkagenda Schilderswijk (2022)

Mei

- Concept wijkagenda opgesteld door de Schilderswijk

Juni

- Conceptwijkagenda afstemmen met de diensten van de gemeente Den Haag

- Conceptwijkagenda voorleggen aan de wethouders van de gemeente Den Haag

- Concept wijkagenda indienen als raadsmededeling aan de gemeenteraad

September

- De wijk overhandigt de definitieve wijkagenda aan de wethouder

Wilt u meer informatie over de ontwikkeling van de wijkagenda Schilderswijk en de achtergrond hiervan? Bekijk dan het pdf bestand via onderstaande link.

Heeft u vragen of wilt u reageren op dit bericht. Mail dan naar info@schilderswijk.nl