Themabijeenkomsten Wijkagenda

De Schilderswijk krijgt een wijkagenda. Hierin staan de belangrijkste aandachtspunten voor uw wijk om de aankomende vier jaar aan te pakken. Bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en de gemeente bepalen samen wat het meest belangrijk is. Nadat de wijkagenda definitief is opgesteld voeren we samen de acties uit. Zo wordt de Schilderswijk een prettige (re) wijk om in te wonen, te werken en te verblijven. 

Om te weten wat Schilderswijkers van hun buurt vinden en welke ideeën zij hebben om fijner te kunnen wonen, werken en leven zijn verschillende manieren bedacht om input op te halen. Zo zijn er op straat interviews afgenomen met wijkbewoners, is er een enquête online geplaatst waarin iedereen die betrokken is bij de wijk zijn of haar mening kon geven over belangrijke thema’s die spelen in de wijk, maar ook zijn er themabijeenkomsten georganiseerd met ervaringsdeskundigen uit de wijk. Elke bijeenkomsten ging over een specifiek thema. Zo is er onder meer gesproken met ondernemers, welzijnswerkers, bewoners, zorgprofessionals en mensen uit het onderwijs. 

Tijdens die bijeenkomsten kwamen vragen aan de orde als: Wat ziet u nu gebeuren in de Schilderswijk? En wat heeft de Schilderswijk volgens u in de toekomst nodig? Die observaties en adviezen neemt de gemeente de komende periode mee tijdens het opstellen van de wijkagenda. 

De redactie van Schilderswijk.nl was tijdens de meeste van deze bijeenkomsten aanwezig en maakte van elke editie een korte sfeerimpressie. Die kunt u hieronder lezen.