Themabijeenkomst 24 maart: Jongeren

Straat-interviews voor de Wijkagenda

In de Wijkagenda voor Schilderswijk komen de belangrijkste aandachtspunten voor onze wijk te staan die in de komende vier jaar worden aangepakt. Maar hoe verzamel je deze aandachtpunten? Mohamed el Khalifi werkte voor de gemeente een plan uit om bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en de gemeente samen te laten bepalen waar de komende vier jaar aan gewerkt gaat worden. De bewoners konden digitaal een enquête invullen via www.schilderswijk.nl, maar er werden ook andere manieren aangewend om de verschillende doelgroepen te bereiken. In een serie themabijeenkomsten werden vanuit zeer verschillende kanten de ervaringen te delen.

Met de I-pad de straat op.

Zo kwamen eind maart de vertegenwoordigers van de 'straat-interviews' bij elkaar. Het 'straat-interview' werd gebruikt om op een laagdrempelige manier met bewoners in gesprek te komen. Na een start-bijeenkomst in de Haagse Hogeschool, gingen de enquêteurs met een i-pad op stap, waarop de bewoners-enquête stond. De enquêteurs - ze kwamen vanuit stagehuis/ Vermeerpark, Next/talentenhuis en de Haagse Hogeschool - gingen met willekeurige bewoners in gesprek.

Wat waren de ervaringen?

De enquêteurs moesten moeite doen om met de mensen in gesprek te komen. Minder dan de helft van de buurtbewoners die aangesproken werden wilden meewerken. Anderen 'kan me niet schelen'. Een goede techniek bleek om niet 'de gemeente' te benoemen als vragensteller en met 'mag ik een paar minuten van uw tijd?' ruimte te veroveren voor een gesprek. Na doorvragen, ook als het eerste antwoord is: 'de Schilderswijk krijgt een 10', bleek er toch ongenoegen te zijn. Met name over de bekende punten als te weinig parkeerruimte, te weinig te doen in de wijk voor 'de oudere jongeren', de pollers, de files, het feit dat tramlijn 6 niet invalide-toegankelijk is, het gebrek aan bloemen in de wijk en de bijplaatsingen bij de Orac’s kwamen aan de orde. Maar ook praktische zaken omdat 'door de wijk heen' werd geïnterviewd, zoals boomwortels die de stoep oplichten.

Je gaat ook zelf anders kijken

De bijeenkomst besprak niet de inhoudelijke punten van de ongeveer 50-70 enquêtes die op de i-pads werden ingevuld. Besproken werd hoe de interviews verliepen, wat beter of anders kon een volgende keer. Wat mij opviel was dat er maar een enkele vrouwelijke enquêteur aanwezig was tijdens de bijeenkomst. Later bleek dat tijdens het daadwerkelijk afnemen van de enquêtes wel degelijk verschillende vrouwen deel uitmaakten van het team. De ervaring van de enquêteurs was dat de voorgeprogrammeerde vragen niet aansloten bij de leefwereld van de jongeren. De algemene constatering was dat het vertrouwen laag is in de gemeente, in de politie, in de politiek. Dat item werd dramatisch vaak ervaren in de interviews. De bijvangst was dat de enquêteurs ontdekten dat ze zelf door de interviews op een andere manier naar hun wijk gingen kijken.

Het was een inspirerende bijeenkomst, met een aantal deelnemers hebben we nog zeker een half uur staan napraten op straat over onze verschillende wijk-ervaringen.