Themabijeenkomst 23 maart: Onderwijs

Woensdag 23 maart: Onderwijs, educatie en cultuur

In buurtcentrum Octopus zijn 8 deelnemers bijeengekomen voor de themabijeenkomst onderwijs, educatie en cultuur. 7 deelnemers uit het onderwijs/educatie en 1 uit de cultuursector.

Er wordt een korte voorstel ronde gehouden tussen de deelnemers en de organisatie. Daarna wordt de sessie gestart met wat algemene vragen. Eenieder mag zijn/ haar gedachten met elkaar uitwisselen.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug en op de vraag “Wat vinden we van Nederland?” komt dit gespreksonderwerp als eerst naar voren. Ze zijn voornamelijk benieuwd wat de nieuwe visie zal zijn van de gemeenteraad en hoe de samenhang zal zijn met het onderwijs.

Het gevoel heerst dat er in het onderwijs steeds meer bezuinigd wordt en dat er in de wijk een tekort is aan leraren. Door het parkeerbeleid is het voornamelijk niet aantrekkelijk om in de schilderwijk te solliciteren. Natuurlijk kan er ook met het OV gereisd worden, maar wat ze graag zouden willen zien is dat de gemeente meedenkt over mogelijkheden. Het huizentekort in de wijk wordt ook besproken, goed opgeleide jongeren verhuizen uit de wijk. De deelnemers vinden dat jammer om te zien. Er wordt aangegeven dat mogelijk als een deel blijft ze ook kunnen bijdragen aan positieve ontwikkelingen in de wijk.

In de coronaperiode is er een positieve sfeer ontstaan bij jongeren in de wijk zegt een deelnemer. Jongeren die het moeilijk hadden zijn elkaar gaan helpen en ondersteunen. Er wordt gezien dat de wil er is om zelf te ondernemen. Maar er worden ook zorgen geuit over het basisonderwijs. Er is een groot verschil ontstaan tussen gezinnen die wel de middelen hadden om hun kinderen met thuisonderwijs te faciliteren en de groep die dat niet had.

Door op afstand deel te nemen aan deze sessie heb ik gezien dat de bereidheid, inzet en wil aanwezig is om de jeugd in de wijk goed onderwijs te bieden. Er wordt nagedacht in kansen, samenwerkingen en verbeteringen. De deelnemers geven aan elkaar beter te kunnen informeren om zo ook van elkaars initiatieven te leren. Ze willen het sociaal weefsel meer samenbrengen. Hierbij kan natuurlijk het platform www.schilderwijk.nl een steentje aan bijdragen.