Themabijeenkomst 10 maart: Welzijn

Op een van de eerste officiële warme dagen van 2022 vindt in buurtcentrum Octopus in het kader van de wijkagenda Schilderswijk een themabijeenkomst plaats met ongeveer 15 welzijnswerkers uit de wijk. Wethouder Kapteijns is vandaag ook aanwezig om de verhalen van aanwezigen te horen. 

De gespreksleider van bureau EMMA, het bureau dat de gemeente Den Haag ondersteunt bij het opstellen van de wijkagenda, begint het gesprek door eerst in te zoomen op de huidige situatie in Nederland. Hoe gaat het met ons en welke invloed hebben ontwikkelingen als de coronacrisis en nu de oorlog in Oekraïne op ons dagelijks leven?

Volgens de aanwezigen worden die gevolgen overal gevoeld en dus ook in de Schilderswijk. Meer mensen hebben problemen met rondkomen en er heerst een gevoel dat de samenleving individualistischer is geworden. In de Schilderswijk zie je dat veel mensen het extra lastig hebben om de problemen op te vangen die het hele land treffen. Als de benzineprijs stijgt, dan heeft dat voor veel mensen in de wijk direct grote gevolgen. Daarbij wordt door een van de aanwezigen opgemerkt dat dat klopt, maar er in de Schilderswijk, net als in elke wijk in Nederland, ook mensen wonen met een beter inkomen die beter in staat zijn met de gevolgen om te gaan.

Na dit introducerende rondje is het tijd om te benoemen wat er goed gaat in de Schilderswijk. Welke mooie initiatieven en ontwikkelingen zijn er gaande. De aanwezigen mogen die schrijven op een post it en die vervolgens op een bord plakken zodat ze één voor één kunnen worden doorgenomen met de zaal.

Aan mooie initiatieven in de wijk geen gebrek. Tijdens de coronacrisis zijn er een hoop prachtige vrijwilligersinitiatieven ontstaan om buurtbewoners te helpen. Met hele praktische zaken als spullen, je buren helpen met boodschappen doen, maar ook klaarstaan voor een praatje en een luisterend oor bieden tijdens (digitale) inloopuren door de hele wijk.  

Tot slot wordt ingezoomd op de toekomst. Waar moet de Schilderswijk over 4 jaar staan. De aanwezigen hebben daar genoeg ideeën over.

Bij mensen uit de wijk heerst nog steeds veel irritatie over de pollers op de Hoefkade. Die zien veel bewoners en ondernemers liever vandaag dan morgen verdwijnen.

Ook wordt de wens uitgesproken dat bewoners meer de mogelijkheid krijgen om invulling te geven aan hun eigen woonomgeving. Mensen uit de wijk zouden zich ook beter moeten organiseren. In andere wijken van de stad zie je dat de organisatiegraad groter is. Als daar iets gebeurd dat de bewoners niet bevalt, dan weten zij de weg te vinden om hun stem te laten horen. In de Schilderswijk zou dat meer moeten worden gestimuleerd door op een manier met en in de wijk te communiceren die bij de wijk past, maatwerk dus.

Volgens de aanwezigen is er sprake van een kloof tussen het Stadhuis en de inwoners van de Schilderswijk. Blijf daarom investeren in de wijk (in middelen en mensen) en laat die niet versloffen, drukt men de gemeente Den Haag op het hart.

Genoeg input voor de gemeente Den Haag dus om mee te nemen tijdens het opstellen van de Wijkagenda. De gespreksleider bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage.