BBO 6mrt 19u ipv 28febr bij De Paraplu!

Dagelijks functioneren
21 februari 2024
DATUM Breed Buurt Overleg is GEWIJZIGD! van 28 februari naar 6 MAART 2024 aanvang 19:00uur bij bewonersorganisatie Schilderswijk De Paraplu, Van der Neerstraat 238. U bent van harte welkom. het BBO is in principe elke laatste woensdag van de maand.

Concept Notulen BBO vergadering 31 januari 2024

25 aanwezigen (zie BBO lijst 31 januari jl.) 2 afmeldingen

Voorzitter  Alex, Notulist  Noureddine

Gast Team stadsdeelkantoor Centrum (wijkagenda)

De voorzitter opent de vergadering, de notulen van 29 november 2023 worden vastgesteld. 

agenda

·       Team stadsdeelkantoor Centrum, wijkagenda;

·       Overige.

mededelingen

 • DSO verkeersituatie: De afdeling DSO wordt uitgenodigd om de verkeerssituatie in de wijk te presenteren. 
 • Parkeren: de parkeertijden in bepaalde straten zijn gewijzigd. Het betreft hier parkeertijden van 9:00uur tot 00:00uur.
 • YMCA: organiseert van 20 juli t/m 27 juli een zomerkamp in de leeftijd van 7t/m 13 jaar. Voor deelname kan men zich via de website inschrijven. 
 • https://ymcaschilderskwartier.nl/zomerkamp/
 • Wijkz: Els komt met uitleg c.q. toelichting inzake de nieuwe indeling in de wijk. Het gaat hierbij om de verdeling van de deelgebieden, welk gebied valt onder welke organisatie.

algemeen

Deze vergadering stond in het teken van de wijkagenda. Daarin staat wat het belangrijkste is om in de wijk te verbeteren. Dit bepaalt de gemeente samen met iedereen die in de wijk woont, leeft of werkt. Team stadsdeelkantoor centrum: Diverse ambtenaren van verschillende disciplines waren aanwezig om over hun thema uitleg te geven.

De wijkagenda telt 4 thema’s:

 • Jongeren;
 • Ondernemers;
 • Wonen;
 • Toegang tot ondersteuning.

De volgende sprekers waren aanwezig en hebben het e.e.a. over de wijkagenda vertelt en zijn bereikbaar voor verdere toelichting:

Isolde, manager stadsdeelcentrum, Schilderswijk islode.vanliefland@denhaag.nl

Els, wpt stadsdeelcentrum Schilderswijk: els.vermeulen@denhaag.nl

Tahar, bedrijfscontactfunctionaris Schilderswijk enTransvaal: tahar.kramti@denhaag.nl    

Matthijs, beleidsmedewerker wonen: matthijs.vanmuijen@denhaag.nl

Boris, projectleider Planontwikkeling, afdeling Energietransitie: boris.minkes@denhaag.nl

Verder was iedereen het erover eens dat goed is om een update van de wijkagenda online beschikbaar te stellen voor bewoners.

Wat verder ter tafel komt

 • Bodemonderzoek rond het Bockplein. Bewoners willen graag geveltuintjes plaatsen, echter zit de bodem met bouw afval.
 • Er is een samenwerking tussen de HHS en de scholen om de schoolpleinen groener te maken en de schoolgebouwen te verduurzamen, zie ook https://duurzamestad.denhaag.nl/school/#section-2

De volgende vergadering is op 28 februari 2024 aanvang 19:00uur.

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 20:30.

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Redactie Schilderswijk.nl
-16