Kort verslag Breed Buurt Overleg 27sept2

Sociaal
3 oktober 2023
Belangrijkste bespreekpunten: Bezoek Burgemeester, 25 geveltuintjes, toekomst Fontein Vaillantplein, parkeer-overleg, werkgroep groen, werkzaamheden aan straten, herinrichting Hoefkade, Warmtelinq: wat zijn de gevolgen voor de bewoners?

verkort Concept Notulen BBO vergadering

Op 27sept23 waren er 18 mensen aanwezig, 3 afmeldingen.

  • De notulen + bijlage van 30 augustus jl worden ongewijzigd vastgesteld.
  • De agenda wordt vastgesteld. 

mededelingen:

·       30 september is er open huis bij YMCA vanwege haar 75jarige bestaan 

·       Stichting Ittihaad heeft in samenwerking met Duurzaam Den Haag, HaagWonen en fonds 1818 in totaal 25 geveltuintjes hebben gerealiseerd en er nog eens 20 tuintjes op de wachtlijst staan. zie https://hethaagsegroen.nl/groen+in+de+buurt/2553788.aspx?t=Meer-groen-in-Schilderswijk-Planten-zijn-gezelliger-dan-steen 

algemeen:

A.    Het was bloedheet toen Burgemeester Van Zanen een bezoek bracht op 6 september. Route: de blokken Haag Wonen, Hannemaplantsoen, de bevoorrading-route achter Tanger. Er werd gekeken waar er direct zaken aangepakt konden worden. Als het koeler is krijgt deze afspraak een vervolg. 

B.    Geveltuintjes vervolg: voor het gebied Westlandplein is 2 jaar geleden een plan aan de bewoners voorgelegd, maar opmerkingen lijken niet gehoord/verwerkt. De nieuwe wijkmanager heeft toegezegd hier achteraan te gaan, de tekening lijkt nog niet definitief te zijn.

C.    Stadsdeelvoorzitter Hassan el Houari laat vragen of de Fontein Vaillantplein gesloopt mag worden. Bijna helft van de buurtbewoners is tegen. De buurt wil liever de fontein behouden, mits goed onderhouden. Een verbeterde versie in combinatie met groen is denkbaar. De buurt vraagt ook de omwonenden en de vele gebruikers van deze verkeersroute te betrekken bij de idee-vorming, op basis van realistische keuze-voorbeelden.

D.    Parkeren: Verslag - mondeling - vanuit de werkgroep parkeren Transvaal - Schilderswijk. Er is een officieel document naar de raadsleden, zie  Stand van zaken gebiedsgerichte aanpakken parkeeroverlast Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl)Inhoudelijk verder praten in oktober. 

E.     Het overleg van werkgroep Groen is niet doorgegaan vanwege afzeggingen. Het voorstel is te stoppen met de werkgroep, er zetten zich erg veel partijen in voor groen en duurzaamheid in de buurt: duurzaam Den Haag is actief in twee delen van de buurt, Wijkz is op een aantal plaatsen bezig enz. Wat mist is een doelgericht beleid voor de Schilderswijk, de einddoelen die leiden naar een gezonde buurt.

F.     De vergadering is zorgelijk over de onbekendheid van de bewoners van alle toekomstige werkzaamheden aan de wegen: herinrichting Hoefkade, Warmtelinq, nieuwe rails tramlijn 6, kade Om en Bij enz. Hoe blijft de buurt bereikbaar: te voet, op de fiets, met de auto en het Openbaar Vervoer. Ook in parkeergelegenheid tijdens opbrekingen moet voorzien worden. Het recente ongeluk op De Vijfsprong roept ook de vraag op: wat is er gebeurd met de gesprekken over het verbeteren van de verkeerssituaties? De Paraplu nodigt DSO verkeer uit voor de komende BBO om met de buurt te informeren en te overleggen over: De Vijfsprong en de te nemen maatregelen in de komende jaren tijdens alle opbrekingen.

wat verder ter tafel komt

-       4 oktober vaderavond De Burcht, wordt op Schilderswijk.nl gezet. 

-       De Paraplu nodigt de projectleider Hoefkade uit

-       Terugkoppeling van de Wijkagenda wordt gemist.

-       wijkagent Hoefkade wordt gemist.

-       13 oktober buurtkamer voor 50+ ouderen, 's Gravezandelaan

-       14 oktober Marokko benefiet Stadsoase Spinozahof https://www.stadsoasespinozahof.nl/agenda/

-       Handhaving zou actiever moeten optreden bij afvalzakken/Oracs

-       De volgende vergadering is bij bewonersorganisatie Schilderswijk De Paraplu

25 oktober 2023 aanvang 19:00uur - 20.30uur Van der Neerstraat 238

vergadering bijwonen en/of hele verslag ontvangen?

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

De Paraplu bewonersorganisatie Schilderswijk
-17