WELKOM Breed Buurt Overleg 27sept23 19u

Sociaal
19 september 2023
Heeft U bespreek-punten voor het Breed Buurt Overleg van 27sept23? graag uiterlijk maandag 25sept23 doorgeven via info@parapludh.nl.

Heeft U bespreek-punten voor het Breed Buurt Overleg van 27sept23? graag uiterlijk maandag 25sept23 doorgeven via info@parapludh.nl. U kunt via dit mailadres van Bewonersorganisatie De Paraplu ook het verslag en de bijlage van het BBO van eind augustus opvragen. Een verkort verslag van dit overleg vindt U hieronder:

Aanwezig       : 20 aanwezigen (zie BBO lijst 30 augustus jl.) en 5 afmeldingen

Gast : Duurzaam Den Haag

4.     Mededelingen

De burgermeester komt op bezoek naar de wijk, in het kader van de Ontwikkelingsplan Koningstraat. Als dat dat plan is afgerond wordt het in de BBO besproken.

Koningsdag 2023: alles was goed verlopen. Er was wel een flyer vanuit de gemeente dat er een vrije markt zou zijn, wat niet klopte. Alle complimenten voor de organisatie van de Koningsdag.

5.     Algemeen

Duurzaam Den Haag: Yasmina en Reena zijn aanspreekpunt voor bewonersinitiatieven in de Schilderswijk. Zij staan op 5 september bij buurtkamer Teniersplantsoen.  Zie ook voor vragen de website: 

https://duurzaamdenhaag.nl/over-ons/team/yasmina-boudarbalahttps://duurzaamdenhaag.nl/over-ons/team/reena-ragjam

Enquête Mobiliteit: vanuit de Universiteit Twente is er een onderzoek naar de ontwikkeling van slimme mobiliteitshubs in het SmartHubs https://www.smartmobilityhubs.eu/  project. Madeleine legt kort uit wat de bedoeling is. Duidelijk is dat er geen animo is voor dit project. Madeleine werkt dit uit en communiceert het terug met het onderzoeksteam. Zie bijlage. 

Pollers Hoefkade: het komt vaak voor dat de pollers op de hoefkade worden aangereden. Bewoners zijn hier niet blij mee. Om dit probleem onder de aandacht te brengen is er geadviseerd om bij de commissie ruimte in te spreken. De Paraplu zal dit verder communiceren en zodra de datum bekend is, zullen de bewoners hiervan op de hoogte worden gesteld.

6.     Wat verder ter tafel komt

-       Sharon Schouten is de nieuwe wijkagent vanuit bureau Heemstraat. 

-       Voor de herinrichting van de Hoefkade kunnen bewoners in de commissie ruimte inspreektijd plannen.

-       Haag wonen heeft bij een aantal bewoners/huurders een voorstel gedaan voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit geldt voor bewoners waar het dak vervangen wordt.

-       De volgende vergadering is op 27 september 2023 aanvang 19:00uur.

7.     Sluiting

-       De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 20:30.

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Neem contact op met Noureddine:

Noureddine De Paraplu
Contactpersoon
-16