Maak kennis: Ali en Irene

Sociaal
20 februari 2023

Ali en Irene zijn de trekkers van onze Schilderswijk Koningsbraderie. Reden voor een interview met deze actieve Schilderswijkers.

van het één kwam het ander Ali en Irene hebben elkaar leren kennen bij 'de Wijkraad' van Bewonersorganisatie De Paraplu in 2006. Ze kwamen elkaar weer tegen in het Buurt Preventie Team van Schilderswijk Midden/Oost. Daar merkten ze dat ze goed konden samenwerken 'je ziet en spreekt elkaar dan minstens één keer per week, dan leer je elkaar kennen'. 

samen in stichting BCS Met anderen hebben ze in 2015 de Stichting Bewoners Collectief Schilderswijk opgericht. Ali legt uit waarvoor die stichting is opgericht: 'In de tijd van de Wijkraad was de financiering van activiteiten in de buurt anders geregeld. De bewonersorganisatie kreeg in die tijd zelf een grote pot met geld, waaruit alle activiteiten in de wijk betaald werden. Maar het gemeentelijke beleid is veranderd, voor elke activiteit moet nu apart subsidie aangevraagd worden. Om dat te kunnen doen heb je een juridische basis nodig, daarom hebben we met een groep een eigen stichting opgericht in ons deel van de Schilderswijk. Binnen deze stichting zijn bijvoorbeeld ook het Buurt Preventie Team midden/oost en de buurtvaders, waarvan Ali de trekker is, opgenomen.

samenwerking met het Multiculturele Jongeren Geluid. Wat doet de stichting BCS nog meer? Maandelijks is er een koffieochtend tussen 10-12uur in de ruimte van het Multicultureel Jongeren Geluid, Hoefkade 562. Tweemaal in de maand hebben ze daar ook de bijeenkomst van 'Kasgeld', samen doelgericht sparen, maar ook thema gesprekken. Irene: 'en ook de Bingo', één maal in de maand op woensdag, heel gezellig'. En binnenkort de internationale vrouwendag op 15 maart; met zelfverdediging, sieraden maken, en natuurlijk gezellig kletsen. Maar ook groen in de buurt heeft de aandacht van BCS, met de buurtvaders steunen ze de schooltuin in het Hannemaplantsoen.

binnenkort Jeu de Boule op het Oranjeplein? Irene is een aktief Jeu de Boule-ster. Ze geeft ook workshops in dit laagdrempelige spel, wat ook ouderen helpt in beweging te blijven. Nu moeten haar man en zij daarvoor de hele stad door naar de Blinkerd. Al meer dan tien jaar vraagt Irene de gemeente Den Haag om een Jeu de Boule-baan in de buurt te realiseren. Nu het Oranjeplein wordt heringericht, heeft ze haar wens opnieuw onder de aandacht van de gemeente gebracht. De dichtstbijzijnde baan is helemaal bij de Blinkerd! 'Dan heeft het Centrum na jaren eindelijk zijn eigen Jeu de Boules'.

en zo is het gekomen: de koningsdagbraderie In 2016 wilde de gemeente een andere manier om de vrijmarkt te organiseren tijdens de Koningsdag. 'daar zijn we ingesprongen, zonder er over na te denken'. Het is maanden werk aan voorbereiding, overleg, en dan natuurlijk de 26e april het opzetten van de markt. Het is nu de vijfde keer dat Ali en Irene de organisatie van Koningsdag op hun schouders hebben genomen, hierover volgende week meer op Schilderswijk.nl. ms febr23

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Redactie Schilderswijk.nl
-2