Welkom: Breed Buurt Overleg 22 februari

Sociaal
7 februari 2023

BELANGRIJK:

Mohamed El Khalifi van de gemeente Den Haag, komt over de wijkagenda vertellen.

Wilt u zelf een voorstel/onderwerp inbrengen? bel De Paraplu 07048837527 of mail info@parapludh.nl

verkorte Notulen BBO VERGADERING 25jan23, aanvang 19.00 uur  

plaats   : Van Der Neerstraat 238 aanwezig: 17 aanwezigen

1. opening, iedereen wordt welkom geheten

2. agenda,  wordt aangevuld door de aanwezigen

3. notulen, van 30nov22 worden doorgenomen en goedgekeurd

4. Mededelingen (en vragen)

  •  Deelnemers aan het vrijwilligers etentje spreken hun waardering uit.
  •  De nieuwe gebiedsmanager gebiedsteam Schilderswijk van Haag Wonen wordt voorgesteld.

5.1 algemeen

a.     Het Schilderswijkfestival wordt voor de zomer op het Jacob van Campenplein houden; de Buitenspeeldagen zijn op 7 juni Van der VennePark en 14 juni Hannemaplantsoen

b.     Er komt een jaarplanning van De Paraplu.

c.     Het Vocht en Schimmelproject loopt door in 2023. 

d.     Het Startpunt wordt verbouwd: 'taal in de buurt' is tijdelijk naar andere lokatie, de naailessen stoppen een maand.

e.     Het bestuur vraagt bewoners om zelf de punten aan te dragen dit overleg. info@parapludh.nl

5.2 werkgroep groen

a.     De werkgroep heeft de Studie vergroening van de gemeente doorgenomen.

b.     Met Wijkz wordt een plan opgesteld voor tijdelijk groen langs de Vaillantlaan (2024) en groen-wijkwandelingen.

c.     Andere vergroeningswensen worden besproken, kleine akties volgen.

5.3 vragen aan Gert van der Plas, wijkagent Schilderswijk West

a.     Ervaring politie met voetbaltoernooi-feestjes en nieuwjaar wordt besproken.

b.     Er zijn veel vragen voor handhaving, het bestuur nodigt handhaving uit voor de BBO.

c.     De pollers Hoefkade zijn omlaag, tijdelijk vanwege reparatie en probleem Neherkade. 

d.     Vraag El Matador: op dit moment rustiger

5.4 de wijkagenda

a.     Het uitvoeringsplan van de wijkagenda is bijna gereed, dan wordt het wijkplan besproken in de BBO.

5.5 schilderswijk.nl

a.     Schilderswijk.nl doet binnenkort een proef met een vertaal-modus. 

6. rondvraag 

o   14070 vraagt het lantaarnpaal nummer, als een lamp het niet doet.

o   Achter Het Paard (Hannemaplantsoen) is een plekje waar slapers kunnen liggen, onoverzichtelijk (voor beheer).

o   Hobbemastraat: onder de arcade is het smerig, verlichting werkt niet, aantal oplossingen worden aangedragen.

o   Ali Kamyte en Peter de Zwaan regelen (bijna) gratis maaltijden in Sanson en MOC. Handig om dat door te geven aan mensen die dat nodig hebben.

Volgende BBO woensdag 22 februari om 19uur bij De Paraplu.

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Redactie Schilderswijk.nl
-16