WELKOM! B B O 25 januari 19u De Paraplu

Sociaal
7 december 2022

Het eerste Breed Buurt Overleg in 2023 vindt plaats op woensdag 25 januari om 19uur bij De Paraplu, van der Neerstraat 238.

Voor de agenda: neem contact op met De Paraplu, Van der Neerstraat 238, tel 070 380 9200

Verslag vorige BBO:

Op 30 november 2022, aanvang 19.00 uur woonden 12 buurtbewoners het Breed Buurt Overleg bij. Locatie Bewonersorganisatie Schilderswijk De Paraplu, Van Der Neerstraat 238.

1. voorzitter heet iedereen welkom

2. korte agenda, geen wijzigingen

3. notulen BBO 26 okt 2022 aangenomen

4. mededelingen (en vragen)

Ø  wijkagent Politiebureau Hoefkade wordt uitgenodigd voor 25 jan23

Ø  voorbereiding Schilderswijkfestival 2023 wordt opgestart door bestuur De Paraplu

Ø  De Paraplu organiseert de Nieuwjaarsreceptie Schilderswijk in het Vaillanttheater donderdag 19 januari.

Ø  Vrijwilligers etentje in december: minder geld dus minder genodigden.

5. algemeen

o   n.a.v. vraag: voor cursussen om Zorg-medewerker te worden: vraag bij het wijkleerbedrijf https://calibrisadvies.nl/projecten/wijkleerbedrijf-den-haag-schilderswijk/

o   Buur(t)vrouwen: vrouwen uit de Schilderswijk, Rivierenbuurt en Stationsbuurt bezoeken samen Amare, op 17 november en 8 december, er waren bijna 60 belangstellenden. Info via stationsbuurtvrouw@gmail.com

o   nieuwe afspraak Werkgroep Schilderswijk Groen op 25januari 2023 om 18uur bij De Paraplu. 

6. rondvraag 

o volgend jaar komt er waarschijnlijk voor de notulen 

Volgende BBO woensdag 25 januari om 19uur bij De Paraplu, mail naar info@parapludh.nl

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Neem contact op met Redactie:

Redactie Schilderswijk.nl
Contactpersoon
-17