Nieuws uit Com Close Communicatie - Mobiliteit

Herinrichting Parallelweg, Oranjeplein
De gemeente gaat de Parallelweg en het Oranjeplein in 2021 opnieuw inrichten. Het asfalt op de Parallelweg maakt plaats voor straatstenen en de maximumsnelheid gaat van 50 naar 30 km per uur. Op het Oranjeplein combineert de gemeente de nieuwe inrichting van het plein met het vervangen van het riool. De werkzaamheden zijn een vervolg op de maatregelen die de gemeente in 2020 nam om de verkeersdruk op de Schilderwijk-Stationsbuurt te verminderen. Toen is een aantal wegen afgesloten voor
Infofilmpje werkzaamheden Groenewegje
Vanaf medio november wordt begonnen met het vervangen van de kademuur op het Groenwegje. Bekijk via onderstaande link het informatiefilmpje:https://www.youtube.com/watch?v=Xcivp5WWjas&feature=youtu.be
Ingang Samson invalidevriendelijk
De hoofdingang van buurthuis SamSon in de Van Ostadestraat is permanent invalidevriendelijk gemaakt. Zo is het pand voortaan nog beter te bezoeken!hier
Nieuwe rijrichting Hoefkade
Op 28 en 29 oktober wordt op de Hoefkade gewerkt om een nieuwe rijrichting aan te brengen. De gemeente stuurde daarover onderstaande bewonersbrief:Beste heer/mevrouw,Om sluipverkeer te voorkomen heeft de gemeente pollers geplaatst op de Hoefkade en Parallelweg. Gelijktijdig moet binnen de wijk iedereen goed bereikbaar zijn. Daarom wordt een deel van de Hoefkade tweerichtingsverkeer.Hoefkade tweerichtingsverkeerTussen de Koningstraat
Van der Vennestraat: herinrichting
De Van der Vennestraat wordt opnieuw ingericht. De maximum snelheid gaat van 50 naar 30 kilometer per uur. De werkzaamheden beginnen in november 2020. De herinrichting is in de zomer van 2021 klaar.Wat gaat er gebeuren?Het asfalt wordt vervangen door klinkersDe stoepen worden opnieuw bestraatDrempels worden opnieuw aangebrachtBij de moskee en het gedeelte tussen Vaillantlaan en Van der Neerstraat worden de stoepen breder en de rijbaan
Vaillantplein: fietspad asfalteren
Het fietspad op het Vaillantplein krijgt asfalt in plaats van tegels. De definitieve planning is nog niet bekend.De gemeente werkt aan betere fietspaden in de stad. Nu is het de beurt aan het Vaillantplein. Er komt tweerichtingsverkeer op het fietspad aan de kant van de Delftselaan. In plaats van tegels krijgt het fietspad rood asfalt. De stoep wordt opnieuw bestraat en er komt een groenstrook tussen de rijbaan en het fietspad richting