10-jarig jubileum Schilderswijk Moeders

Sociaal
29 november 2023

Een voorstelling die raakt, het persoonlijke verhaal van de Schilderswijk Moeders, wat zich al gaande ontvouwt in alle kwetsbaarheid en de verbindende kracht van hun werk in de Schilderswijk.

Project Schilderwijk Moeders

Het project Schilderswijk Moeders van buurthuis De Mussen bestaat 10 jaar. Al 10 jaar lang zet een groep van 23 getrainde, vrijwillige contactvrouwen uit de Haagse Schilderswijk zich in om de leefsituatie van kwetsbare gezinnen te verbeteren. Zij bieden de wijkbewoners een luisterend oor en ondersteunen hen op allerlei gebied, zoals bij het invullen van formulieren, financiële vragen, opvoedingsproblematiek, huiselijk geweld of het meegaan naar afspraken. In de afgelopen 10 jaar hebben zij ruim 8.000 wijkbewoners en hun gezinnen bereikt en ondersteuning geboden.

Door hun ervaringsdeskundigheid, kennis van de taal en cultuur van de wijkbewoners én van de samenleving, genieten de Schilderswijk Moeders een groot vertrouwen in de wijk. De vrouwen vervullen vanuit hun informele positie een brugfunctie tussen wijkbewoners en reguliere instanties Bepaalde problemen in gezinnen in de Schilderswijk zijn herleidbaar naar de discrepantie in leefwerelden. Enerzijds de leefwereld van de wijkbewoners en anderzijds de systeemwereld van de professionals. Vanuit deze vertrouwenspositie, lukt het de vrouwen om wijkbewoners die professionele hulp nodig hebben, door te verwijzen naar een hulpverlener. Hiervoor is in de loop der jaren een goed netwerk van partners opgebouwd waarmee nauw wordt samengewerkt.

Een mooi voorbeeld hiervan is DUO-coaching. Een vorm van samenwerken tussen formele hulpverlening (gezinscoaches van het CJG) en informele ondersteuning (de Schilderswijk Moeders). Hierbij gaan één gezinscoach en één Schilderswijk Moeder samen met het gezin in gesprek en maken zij samen een plan om het gezin te ondersteunen. Ook de verdere begeleiding wordt gezamenlijk, ieder vanuit de eigen rol verder opgepakt.

Feestelijke mijlpaal

Op 30 november vieren de Schilderswijk Moeders hun 10-jarig jubileum door het uitvoeren van het ervaringstheater in Amare, huis voor cultuur, educatie, events en ontmoeting aan het Spuiplein 150 in Den Haag. Deze mijlpaal vieren zij samen met wijkbewoners, samenwerkingspartners, fondsen en andere betrokkenen en belangstellenden waardoor mede dit project zo ver is gekomen. Aan het begin van het project werden er voornamelijk moeders uit de wijk geholpen, inmiddels bestaat het bereik van wijkbewoners nu voor 30 procent uit mannen. De rol die de Schilderswijk Moeders al deze jaren ondertussen binnen de wijk innemen is niet meer weg te denken uit de Schilderswijk. Tijdens de voorstelling geven zij een inkijkje in hun leven en delen met het publiek, wat het nu betekent om Schilderswijk Moeder te zijn.

Programma:

15:30 Inloop

16:00 Start voorstelling

17:15 Einde voorstelling en start feestelijke afsluiting

18:15 Einde

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren