Nieuws uit Schilderswijk

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Sociaal

Stadsgesprekken Haagse Ouderen

Mee kunnen doen, ontmoeting, informatie, zorg voor mantelzorgers, wonen, financiën, gezondheid, ….wat vindt u belangrijk? Wilt u meepraten en meedenken over nieuw ouderenbeleid van de gemeente Den Haag? Meld u dan nu aan voor 1 van de stadsgesprekken!

De Stadsgesprekken worden georganiseerd door De Haagse Hogeschool en het Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag, met de Stedelijke Ouderen Commissie, Wijkz en vele anderen.

Op woensdag 22 maart vindt deze bijeenkomst plaats in Wijkcentrum De Burcht Stortenbekerstraat 201 van 10.00-11.30 uur.

Aanmelden bij Loes Hulsebosch Telefoon: 06-54218143 of Mail naar: info@hm-advies.nl

Groen

Broedseizoen: Dit moet je weten

Het is weer tijd voor een aflevering van first dates. Niet op tv, maar gewoon in onze stadsnatuur. Het broedseizoen barst 15 maart los. Vogels, vossen, reeën en andere dieren zoeken een partner om mee te paren. Love is in the air! Tien vragen aan boswachters Anouk en Milan.

Wat is het broedseizoen? 

Milan: “Dit is de tijd in het jaar dat dieren zich voortplanten om hun soort in stand te houden. Ze zoeken een partner, paren met elkaar, baren of werpen jonkies of broeden eieren uit. Het is een bijzondere tijd waarin dieren in onze stad extra kwetsbaar zijn.” 

Hoe lang duurt het broedseizoen?

Anouk: “Het broedseizoen in Den Haag is van 15 maart tot 15 juli. Dit is een richtlijn omdat de meeste vogelsoorten en dieren in deze periode kleintjes krijgen. Maar er zijn vogels zoals de blauwe reiger en de bosuil die al in februari een nest bouwen en broeden. Ook vossen zijn er eerder bij. Zij paren in januari en werpen hun jongen in maart. Reeën paren in juli/augustus en zetten bijna een jaar later, in mei, een of twee kalveren op de wereld."

Wat heb ik als mens met het broedseizoen te maken?

Milan: “Ons gedrag heeft invloed op dieren. Hoe beter we ons aan de regels houden, des te beter de start van de nieuwe generatie dieren. Als je bij vrienden op bezoek gaat die net een baby hebben gekregen, weet je dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn. Voor de dieren in onze natuur is dat niet anders. Blijf op de paden en houd de hond kort aangelijnd.”

Waarom moet ik op het wandel- of fietspad blijven?

Anouk: “Als je van het pad afgaat, vertrap je niet alleen bijzondere planten maar verstoor je ook de dieren. Veel dieren komen verzwakt uit de winter. Ze hebben alle energie nodig om voedsel te zoeken, een partner te vinden en voor hun jongen te zorgen. Als mensen en honden onverwachte bewegingen maken, zoals van het pad afwijken, schrikken ze. Ze ruiken gevaar, raken gestrest, vluchten en raken uitgeput. Het gaat ten koste van de energie die ze hard nodig hebben om voor nageslacht te zorgen.”

Waarom moet mijn hond kort aan de lijn?

Milan: “Loslopende honden laten in de groengebieden een geurspoor achter dat wilde dieren ruiken. Ze koppelen dat aan de aanwezigheid van een wolf. Dus: gevaar! Omdat de geur lang blijft hangen, durven ze er weken, soms zelfs maanden, niet meer te komen. Loslopende honden hebben een negatief effect op konijnen, eekhoorns en andere kleine zoogdieren en kunnen zorgen dat grote grazers schrikken en gaan hollen, waardoor ze een gevaar vormen voor recreanten. 

Daarnaast broeden vogels zoals de eend, gans, zwaan, graspieper, tjittjaf, roodborst en houtsnip op de grond of maken laag in de struiken een nest. Als een hond door de struiken struint, raken de vogels in paniek en vliegen op. De kans is groot dat zij niet naar het nest terugkeren en hun eieren niet uitkomen. Houd daarom flexlijnen kort bij het uitlaten zodat de hond op het pad blijft."

Waar kan ik mijn hond los laten lopen?

Anouk: “We hebben in Den Haag speciale losloopgebieden. En we hebben gebieden waar een hond altijd aan de lijn moet. Hier kun je alle regels vinden voor het uitlaten van de hond. Op de hondenkaart van gemeente Den Haag staan de losloopgebieden.

Wat zijn de meest gehoorde smoesjes?

Milan: “Mensen zeggen dat het losrennen bij de natuur van hun hond hoort. Of dat hij kan aangelijnd zijn ontlasting niet kan doen. Laatst zei iemand dat zijn hond door ziekte niet meer lang te leven heeft en hij hem daarom de vrijheid van het losrennen gunde. Die had ik niet eerder gehoord. Wel hoor ik vaak: ‘Ik wilde mijn hond echt nét aan de lijn doen’.”

Wat kost een boete?

Milan: “Ik ben een dierenliefhebber en heb niets tegen honden. Integendeel. Maar het is mijn werk om de natuur te beschermen zodat de dieren kunnen bouwen aan een volgende generatie. Buiten de aangewezen losloopgebieden moet de hond aan de lijn. Simpel. Word je betrapt, dan kost dat 100 euro.”

Wat is de grootste misvatting over het broedseizoen?

Anouk: “Er wordt te makkelijk over gedacht. Van ach, het is maar een nestje of wat is nou een meter van het pad af? Maar als honderd mensen dat zeggen zijn er al 100 nesten met gemiddeld 5 eieren verstoord. Dat zijn dan 500 eieren die niet uitkomen.”

Kan ik thuis meegenieten van het broedseizoen?

Anouk: “Ja! Kijk mee met de nestcams van Dunea naar de kerkuilen bovenin het bezoekerscentrum de Tapuit en de nestcam van de slechtvalken bovenin de watertoren van Scheveningen. Ook staan de webcams van Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland weer aan. Tot 1 juli kun je live meekijken naar het wel en wee van vogels in hun nest.” 

Anouk en Milan berichten op het instagramaccount van de Haagse boswachters over hun werk in onze stadsnatuur. Volg ze op: Instagram_boswachters@denhaag.nl

Tekst: Merijn van Grieken 

Bron: Het Haagse Groen

Sociaal

Druk bezochte bijeenkomst vrouwendag

Op dinsdag 7 maart organiseerde AASRA in samenwerking met Gemeente Den Haag, de niet georganiseerde groepen en WIJKZ, de internationale vrouwendag in Schilderswijk voor de vrouwen uit de wijk en omgeving.

De activiteiten (workshops) werden goed bezocht. De discussie werd op scherp gesteld door Firoza en Lenne en de bijdrage van de aanwezigen was zeker veel belovend.        

Ook de zelfgemaakte maaltijd smaakte naar meer. Het was een geslaagde dag.                                

Wonen

Verkiezingen woensdag 15 maart

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. U kunt dan stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. En voor de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap (waterschap) van Delfland.

Meer informatie over de verkiezingen vindt u hier.

Sociaal

Girl Power! internationale vrouwendag!

woensdag 15 maart tussen 13.00uur en 17.00uur bent u welkom bij Stichting BCS Hoefkade 562.

verschillende activiteiten zoals nagellakken en armbanden maken

aanmelden bij Irene 0615357041

deelname is gratis en vol=vol!

Sociaal

Koningsdagbraderie: voorbereiding start!

Koningsdag nadert met snelle schreden, we duimen voor mooi weer op donderdag 27 april, want na drie jaar gedwongen stilte, wordt onze Koningstraat weer ons vrolijke middelpunt van Koningsdag. Reden voor een interview met Ali Kamyte en Irene Ashikali, de trekkers van onze Schilderswijk Koningsdag braderie.

een kleine geschiedenis In 2016 werd er een andere manier gezocht om de vrijmarkt te organiseren. Die gaf veel rotzooi, achtergelaten spullen en afval, de kosten van de schoonmaak rezen de pan uit. En veel deelnemers kwamen van buiten Den Haag en namen de straat in beslag, de eigen bewoners hadden het nakijken, er ontstonden ruzies. Daarom is het kraampjessysteem ingesteld. 

hoe werkt dat met die kraampjes? Deelnemers moeten een kraam huren, ze betalen huur en ook een borg. Als ze hun kraam en omgeving schoon opleveren, krijgen ze de borg weer terug. De winst voor de gemeente is dat de schoonmaak na afloop beperkt blijft. De winst voor de bewoners is dat ze aan bod komen, want zoals Ali vertelt 'de eigen bewoners en eigen ondernemers krijgen voorrang bij het toewijzen van een kraam, en het is één kraam per huisadres'. 

de ervaring is er nu. Dit nieuwe systeem startte moeizaam. Ali en Irene kregen de eerste jaren veel over zich heen, maar na twee jaar zag iedereen de voordelen. Het is nu de vijfde keer dat ze als bewoners, verenigd in de stichting Bewoners Collectief Schilderswijk, de braderie organiseren in Schilderswijk midden/oost. 'We zijn begin januari - met Marnix, de nieuwe opbouwwerker van Wijkz - gestart met de voorbereidingen voor dit jaar. Dat betekent overleg met alle partijen die nodig zijn als de politie, handhaving, hulpverlening, BPT, buurtvaders enz. En alle vergunningszaken moeten geregeld, tekening van het gebied, veiligheidsplan, draaiboek. En het inhuren van de beveiliging, de hekken en de kraampjes regelen.' Irene heeft er enorm veel zin in 'het wordt echt heel gezellig'.

hoe de inschrijving geregeld wordt? 'In 2018 hebben we geprobeerd om te digitaliseren, maar we merkten dat we dan te weinig zicht hebben op wie de deelnemers zijn' vertelt Ali, 'we hebben maar 160 kramen, en de vraag is wel het dubbele, we moeten dus echt zorgen voor de eigen bewoners'. Daarom grijpen ze nu terug op het oude systeem 'persoonlijk'. Dat systeem werkt simpel: je belt Irene, en die verzameld alle gegadigden en maakt een afspraak met hen. Irene vult aan 'dan kan je zien wie die persoon is'. Ook laat ze de food-kramen weten dat het eten moet voldoen aan de  regels van de keuringsdienst. 'Is er iets mis, dan kan de boete hoog zijn'. 

Hoe kun je inschrijven voor een kraam? Via flyers in de directe omgeving van de Koningstraat en sociale media wordt de inschrijfmogelijk bekend gemaakt. De bewoners die rond de Koningstraat wonen hebben voorrang, daarna komen de bewoners met een huisadres in de Schilderswijk aan bod. Het blijft spannend of je een kraam krijgt toegewezen, want 'er is altijd tekort, we zouden ook de zijstraten willen vullen, maar dat mag niet vanwege de bereikbaarheid van de hulpdiensten.' 

aanmelding voor een kraampje? Bel na 1 maart Irene 0615357041 maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00uur.

ms febr23

Sociaal

maak kennis: Ali en Irene

Ali en Irene zijn de trekkers van onze Schilderswijk Koningsbraderie. Reden voor een interview met deze actieve Schilderswijkers.

van het één kwam het ander Ali en Irene hebben elkaar leren kennen bij 'de Wijkraad' van Bewonersorganisatie De Paraplu in 2006. Ze kwamen elkaar weer tegen in het Buurt Preventie Team van Schilderswijk Midden/Oost. Daar merkten ze dat ze goed konden samenwerken 'je ziet en spreekt elkaar dan minstens één keer per week, dan leer je elkaar kennen'. 

samen in stichting BCS Met anderen hebben ze in 2015 de Stichting Bewoners Collectief Schilderswijk opgericht. Ali legt uit waarvoor die stichting is opgericht: 'In de tijd van de Wijkraad was de financiering van activiteiten in de buurt anders geregeld. De bewonersorganisatie kreeg in die tijd zelf een grote pot met geld, waaruit alle activiteiten in de wijk betaald werden. Maar het gemeentelijke beleid is veranderd, voor elke activiteit moet nu apart subsidie aangevraagd worden. Om dat te kunnen doen heb je een juridische basis nodig, daarom hebben we met een groep een eigen stichting opgericht in ons deel van de Schilderswijk. Binnen deze stichting zijn bijvoorbeeld ook het Buurt Preventie Team midden/oost en de buurtvaders, waarvan Ali de trekker is, opgenomen.

samenwerking met het Multiculturele Jongeren Geluid. Wat doet de stichting BCS nog meer? Maandelijks is er een koffieochtend tussen 10-12uur in de ruimte van het Multicultureel Jongeren Geluid, Hoefkade 562. Tweemaal in de maand hebben ze daar ook de bijeenkomst van 'Kasgeld', samen doelgericht sparen, maar ook thema gesprekken. Irene: 'en ook de Bingo', één maal in de maand op woensdag, heel gezellig'. En binnenkort de internationale vrouwendag op 15 maart; met zelfverdediging, sieraden maken, en natuurlijk gezellig kletsen. Maar ook groen in de buurt heeft de aandacht van BCS, met de buurtvaders steunen ze de schooltuin in het Hannemaplantsoen.

binnenkort Jeu de Boule op het Oranjeplein? Irene is een aktief Jeu de Boule-ster. Ze geeft ook workshops in dit laagdrempelige spel, wat ook ouderen helpt in beweging te blijven. Nu moeten haar man en zij daarvoor de hele stad door naar de Blinkerd. Al meer dan tien jaar vraagt Irene de gemeente Den Haag om een Jeu de Boule-baan in de buurt te realiseren. Nu het Oranjeplein wordt heringericht, heeft ze haar wens opnieuw onder de aandacht van de gemeente gebracht. De dichtstbijzijnde baan is helemaal bij de Blinkerd! 'Dan heeft het Centrum na jaren eindelijk zijn eigen Jeu de Boules'.

en zo is het gekomen: de koningsdagbraderie In 2016 wilde de gemeente een andere manier om de vrijmarkt te organiseren tijdens de Koningsdag. 'daar zijn we ingesprongen, zonder er over na te denken'. Het is maanden werk aan voorbereiding, overleg, en dan natuurlijk de 26e april het opzetten van de markt. Het is nu de vijfde keer dat Ali en Irene de organisatie van Koningsdag op hun schouders hebben genomen, hierover volgende week meer op Schilderswijk.nl. ms febr23

Wonen

Mogelijke afvaloverlast door staking

Van 13 tot en met 15 februari gaat de Haagse Straatreiniging Organisatie (HSO) staken. Afhankelijk van hoeveel medewerkers er gaan staken, kunnen sommige werkzaamheden in de stad onder druk komen te staan. Denk hierbij aan het legen van afvalbakken en het opvolgen van afvalmeldingen. Noodzakelijke werkzaamheden, zoals strooien bij vorst, worden wél uitgevoerd.

De staking heeft geen gevolgen voor het legen van de ondergrondse containers en het ophalen van huishoudelijk afval. Ook de afvalbrengstations zijn gewoon open.

Meer informatie vindt u op: Den Haag - Mogelijk afvaloverlast door staking

Wonen

Inloopbijeenkomst nieuwe tram lijn 6 /12

Op de bijeenkomst Wijkwerkplaats van 24 oktober 2022 heeft de gemeente schetsen gepresenteerd aan bewoners en ondernemers. De reacties hebben we verwerkt in nieuwe ontwerpen.

Bent u benieuwd naar de nieuwe ontwerpen? Kom en praat mee nu het nog kan!

Maandag 20 februari tussen 16:00 en 20:00 uur (vrije inloop) Bibliotheek Transvaalkwartier, Hobbemaplein 30

Op https://werkaandewijk.denhaag.nl/projecten vindt u meer informatie over de nieuwe tram in Transvaal en andere projecten in uw wijk.

Wonen

Inloopbijeenkomst nieuwe tram lijn 6 /12

Op de bijeenkomst Wijkwerkplaats van 24 oktober 2022 heeft de gemeente schetsen gepresenteerd aan bewoners en ondernemers. De reacties hebben we verwerkt in nieuwe ontwerpen.

Bent u benieuwd naar de nieuwe ontwerpen? Kom en praat mee nu het nog kan!

Maandag 20 februari tussen 16:00 en 20:00 uur (vrije inloop) Bibliotheek Transvaalkwartier, Hobbemaplein 30

Op https://werkaandewijk.denhaag.nl/projecten vindt u meer informatie over de nieuwe tram in Transvaal en andere projecten in uw wijk.

Sociaal

Bied hulp voor slachtoffers aardbeving

Op maandag 6 februari werden burgers in Turkije en Syrië overvallen door zware aardbevingen. Inmiddels zijn er duizenden slachtoffers en het dodental loopt nog op. In de Schilderswijk en Transvaal zijn al snel verschillende hulpacties opgezet. Onder andere door: Moskee Al Fath, Zalencentrum Opera, Moskee Mimar Sinan, Avrasya.

Handen nodig

Om alle ingezamelde spullen te verwerken is hulp nodig. Wilt u helpen dozen in te pakken of vrachtwagens te laden? Meldt u zich dan aan bij de lopende hulpacties als vrijwilliger.

Geld geven voor materialen waar hard behoefte aan is

Vanuit het rampgebied komt het signaal dat er nu vooral behoefte is aan gereedschap, machines, medische hulp, houtkachels, aggregaten en tenten.

Uw hulp om aan deze materialen bij te dragen heeft het meest effect als u geld doneert aan het Rode Kruis. Dit kan via giro 7244.

Hulpgoederen geven

Wilt u hulpgoederen/ingezamelde spullen doneren. Doe dat bij de lopende hulpacties/inleverpunten bij u in de wijk. Vraag wel welke spullen echt nodig zijn.

Sociaal

welkom: Breed Buurt Overleg 22 februari

BELANGRIJK:

Mohamed El Khalifi van de gemeente Den Haag, komt over de wijkagenda vertellen.

Wilt u zelf een voorstel/onderwerp inbrengen? bel De Paraplu 07048837527 of mail info@parapludh.nl

verkorte Notulen BBO VERGADERING 25jan23, aanvang 19.00 uur  

plaats   : Van Der Neerstraat 238 aanwezig: 17 aanwezigen

1. opening, iedereen wordt welkom geheten

2. agenda,  wordt aangevuld door de aanwezigen

3. notulen, van 30nov22 worden doorgenomen en goedgekeurd

4. Mededelingen (en vragen)

 •  Deelnemers aan het vrijwilligers etentje spreken hun waardering uit.
 •  De nieuwe gebiedsmanager gebiedsteam Schilderswijk van Haag Wonen wordt voorgesteld.

5.1 algemeen

a.     Het Schilderswijkfestival wordt voor de zomer op het Jacob van Campenplein houden; de Buitenspeeldagen zijn op 7 juni Van der VennePark en 14 juni Hannemaplantsoen

b.     Er komt een jaarplanning van De Paraplu.

c.     Het Vocht en Schimmelproject loopt door in 2023. 

d.     Het Startpunt wordt verbouwd: 'taal in de buurt' is tijdelijk naar andere lokatie, de naailessen stoppen een maand.

e.     Het bestuur vraagt bewoners om zelf de punten aan te dragen dit overleg. info@parapludh.nl

5.2 werkgroep groen

a.     De werkgroep heeft de Studie vergroening van de gemeente doorgenomen.

b.     Met Wijkz wordt een plan opgesteld voor tijdelijk groen langs de Vaillantlaan (2024) en groen-wijkwandelingen.

c.     Andere vergroeningswensen worden besproken, kleine akties volgen.

5.3 vragen aan Gert van der Plas, wijkagent Schilderswijk West

a.     Ervaring politie met voetbaltoernooi-feestjes en nieuwjaar wordt besproken.

b.     Er zijn veel vragen voor handhaving, het bestuur nodigt handhaving uit voor de BBO.

c.     De pollers Hoefkade zijn omlaag, tijdelijk vanwege reparatie en probleem Neherkade. 

d.     Vraag El Matador: op dit moment rustiger

5.4 de wijkagenda

a.     Het uitvoeringsplan van de wijkagenda is bijna gereed, dan wordt het wijkplan besproken in de BBO.

5.5 schilderswijk.nl

a.     Schilderswijk.nl doet binnenkort een proef met een vertaal-modus. 

6. rondvraag 

o   14070 vraagt het lantaarnpaal nummer, als een lamp het niet doet.

o   Achter Het Paard (Hannemaplantsoen) is een plekje waar slapers kunnen liggen, onoverzichtelijk (voor beheer).

o   Hobbemastraat: onder de arcade is het smerig, verlichting werkt niet, aantal oplossingen worden aangedragen.

o   Ali Kamyte en Peter de Zwaan regelen (bijna) gratis maaltijden in Sanson en MOC. Handig om dat door te geven aan mensen die dat nodig hebben.

Volgende BBO woensdag 22 februari om 19uur bij De Paraplu.

Cultuur

maak kennis: Suze Robertson in Mesdag

Ken je de Suze Robertsonstraat, waar basisschool Startpunt Internationaal is? Over de naamgeefster van deze straat is nog tot vijf maart de tentoonstelling te zien over haar kunst en leven in Museum Panorama Mesdag.

Suze Robertson werd geboren op de Toussainkade en onder andere opgeleid aan de Haagse Academie voor Beeldende kunst. Ze woonde op verschillende plekken in Den Haag.

In een tijd dat dat niet gebruikelijk was, volgde zij haar eigen weg. Zij werd een belangrijke en toonaangevende kunstenaar. Maar ook was ze met haar strijd voor gelijke rechten voor vrouwen in de kunstwereld, de wegbereider voor andere vrouwelijke kunstenaars. Ze had het niet makkelijk in die kunstwereld, de titel van de documentaire en podcast over haar leven en werk is dan ook haar motto 'beter bestreden dan genegeerd'.

De schilderijen en tekeningen van Suze Robertson werden in binnen en buitenland geëxposeerd, met de verkoop kon ze haar gezin onderhouden. Deze zeer geëmancipeerde vrouw overleed honderd jaar geleden.

ms jan23

een film over haar:

https://www.youtube.com/watch?v=sueEjrshjQQ

tentoonstelling bezoeken?

https://panorama-mesdag.nl/museum/

Sociaal

Compliment voor Schilderswijkers

Donderdag 19 januari vond voor het eerst sinds 2020 weer een officiële nieuwjaarsreceptie plaats in theater De Vaillant.

Die werd traditiegetrouw georganiseerd door bewonersorganisatie De Paraplu, samen met enkele andere organisaties uit de wijk.

Door Alex Berman, voorzitter van De Paraplu, werd stilgestaan bij de afgelopen drie jaar en het feit dat de coronaperiode voor veel Schilderswijkers erg lastig is geweest. Maar ook wierp hij een blik op de toekomst en sprak de wens uit om samen met iedereen die de wijk een warm hart toedraagt, ons te blijven inzetten voor dit mooie stukje Den Haag.

Namens de gemeente Den Haag was stadsdeeldirecteur Hassan el Houari aanwezig. Hij bedankte alle vrijwilligers die zich met hart en ziel belangeloos inzetten voor hun buurt en er daarmee voor zorgen dat de Schilderswijk die fijne plek is om te wonen.

Na de twee toespraken werd door de aanwezigen gezellig bijgepraat en elkaar het beste gewenst voor 2023.

Sociaal

maak kennis: RespijtHuis HouseMartin

Nieuw in de Schilderswijk, nieuw in Nederland.

RespijtHuis HouseMartin ontving op 22 november haar eerste gast. Na jaren voorbereiding kon deze bijzondere voorziening de deuren openen voor haar gasten, dankzij de hulp van vrijwilligers, financiële steun van fondsen en giften van particulieren. En ook dankzij de Protestantse Diaconie Den Haag, de verhuurder van het pand, die er zorg voor droeg dat alles picobello en volgens de recentste regels in orde was bij de start. 

HouseMartin is een respijthuis. We worden gastvrij ontvangen in RespijtHuis HouseMartin aan de Hooftskade door de twee coördinatoren, Kaoutar Ahklal en Lerina Kwamba. Een fijne lichte ruimte, woonkamer, grote eettafel, open keuken. Vanuit deze centrale ruimte zijn de kamers van de gasten direct bereikbaar. We zitten daar gezellig aan de koffie om uitgelegd te krijgen wat een respijthuis is. De vele dak- en thuislozen in Den Haag vallen tussen de wal en schip’’ als het even niet goed met hen gaat. Waar je na een ingreep in het ziekenhuis, of een stevige griep thuis nog even een tijdje bij kunt komen, lekker op de bank, staat de dakloze direct weer op straat, in de overlevingsmodus. Het respijthuis biedt de mogelijkheid om nog een tijdje bij te komen, voor het harde straatleven weer begint. Als er nazorg nodig is na een ingreep, dan is het respijthuis ook de plek waar thuiszorg die kan geven aan de dakloze gast.

Is iedereen welkom in RespijtHuis HouseMartin? In principe is iedereen welkom die niet verslaafd is en geen zware psychische problemen heeft. Het gaat om de mensen die 'tussen de wal en het schip vallen', te goed voor verpleeghuis of revalidatie-centrum, maar te slecht om op straat te overleven en te slecht voor de Haagse noodopvang. Kaouter en Lerina leggen uit dat de straat-verpleegkundigen van de Haagse Werk- en Woonzorg zorg dragen voor de doorverwijzing en intake van de gasten van House Martin. Via hen is zicht op de vele Haagse daklozen, hun contacten lopen ook via de Haagse Soepbus en het Straatpastoraat. Je kunt dus niet zomaar aanbellen om een nacht te komen slapen.

Hoe werkt het? De gastvrijheid van RespijtHuis HouseMartin duurt twee weken. Daarna moet de gast de straat weer op. Het lijkt mij moeilijk dat te doen, en we hebben daar ook discussie over. Moeilijk, want je hecht je toch gauw aan elkaar? De coördinatoren zijn er helder in hoe het werkt: duidelijk zijn, en geen verwachtingen scheppen dat de mogelijkheid bestaat om langer te blijven dan vooraf vastgelegd is. Duidelijkheid voorkomt problemen voor de gast, de leiding en de vrijwilligers van RespijtHuis HouseMartin. En die vrijwilligers zijn echt nodig. Er zijn mensen die de nachtwacht doen, die voor de maaltijden zorgen en voor gewoon overdag en in de weekenden. Het respijthuis draait nu op 26 vrijwilligers en twee coördinatoren. Maar ook de vijf bestuursleden bieden praktische hulp. Er is een logboek voor de onderlinge overdracht, en vrijwilligers krijgen cursussen aangeboden om goed in te kunnen spelen op moeilijke situaties.

Marie-Anne van Erp, voorzitter van stichting HouseMartin  startte in 2019 met het uitvoeren van haar ideeën voor een respijthuis, en bracht onder de aandacht van Schilderswijk.nl. Zij werkte tien jaar in het Multicultureel Ontmoetings Centrum in de Schilderswijk, waarna ze deze bijzondere voorziening voor elkaar kreeg. Het respijthuis is onafhankelijk, de gemeente Den Haag was niet betrokken bij de oprichting, maar 'weet de weg nu al te vinden'.

                  ms jan 23

Wonen

Gratis energiebesparende spullen

De energieprijzen zijn de afgelopen tijd fors gestegen. Ook zijn boodschappen steeds duurder geworden. Iedere inwoner en ieder bedrijf in Nederland merkt hier wat van. Daarom geeft woningcorporatie Staedion huurders die dat willen energiebesparende spullen.

Haal gratis energiebesparende spullen op

Als huurder van Staedion kan je op verschillende momenten op verschillende plekken verspreid door Den Haag gratis energiebesparende spullen ophalen. Ook krijg je een folder met daarin meer tips om energie én geld te besparen. De energiebesparende producten hebben direct invloed op jouw energierekening. Er zijn medewerkers van Staedion aanwezig om vragen te beantwoorden en eventueel om direct te helpen bij het plaatsen van deze spullen. Daarnaast is er koffie en thee met wat lekkers.

Waar en wanneer?

 • 24 januari van 10.00 - 15.00 uur. Locatie: voor Basisschool de Triangel, Meester de Bruinplein 3
 • 1 februari van 10.00 - 15.00 uur. Locatie: Wijkpark Transvaal, Wolmaransstraat 10

Neem de brief of e-mail met persoonlijke code mee

Je hebt van Staedion als het goed is een brief of e-mail met een persoonlijke code ontvangen. Neem deze brief of e-mail mee, want alleen bij het scannen van de code krijg je 2 producten mee. Per adres mag je maar 1 keer spullen komen ophalen. De code kan ook maar 1 keer gebruikt worden.  

Cultuur

Gezocht nieuwe jonge filmmakers!

Ben jij het nieuwe filmtalent waar wij naar op zoek zijn? Film School is op zoek naar jongeren met ambitie en drive. Samen werk je aan een korte film onder begeleiding van professionele filmmakers en acteurs. Claim nu je plek en meld je gratis aan voor Film School 2023!

Of ken jij iemand met talent of passie voor film, deel dan dit bericht vooral en zorg ervoor dat de talenten zich aanmelden.

Aanmelden

Meld je aan voor het nieuwste traject van Film School en claim NU je plek! Ga naar https://rosestories.nl/academy/film-school/ en meld je aan!!

Tevens kun je hier meer informatie vinden over Film School en beeldmateriaal van de vorige edities. Geniet ervan!

Film School

Film School is een maatschappelijk educatief project waarin jongeren (17-23 jaar) met diverse achtergronden en uit verschillende wijken wekelijks samen komen om workshops op het gebied van film te volgen. Tijdens dit zes maanden durende traject worden de deelnemers begeleid en klaargestoomd om aan het einde van de rit hun eigen korte film te draaien.

Ons doel is om jongeren de kans te bieden om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het filmvak. En met name jongeren die normaal gesproken misschien niet de kans krijgen om naar de kunst- of filmacademie te gaan of moeite hebben met het pad hier naartoe te vinden en wel heel nieuwsgierig en gemotiveerd zijn. Met Film School willen wij gehoor geven aan de sterke behoefte die er heerst naar nieuwe, positieve verhalen, inspirerende rolmodellen en zo het bieden van kansen en nieuwe perspectieven aan hopelijk de nieuwe generatie filmmakers!

Wonen

Jouw mening over toekomstig vervoer

De Universiteit Twente doet onderzoek naar reisgedrag en de toekomst van reizen in de regio Den Haag. Wilt u meedenken over de toekomst van vervoer en mobiliteitshubs in Den Haag? Klik dan nu op de link en vul de vragenlijst in.

Klik hier om de vragenlijst te starten!

Deelname het onderzoek is volledig vrijwillig. De vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans en duurt ongeveer 10-15 minuten.

Wonen

Neherkade twee weken afgesloten

Let op: Vanaf vrijdag 13 januari rond 09.30 uur wordt de Neherkade afgesloten tussen de Calandstraat/Slachthuislaan en de Rijswijkseweg.

De afsluiting is nodig om een lek ter hoogte van de 1e Laakdwarsweg te repareren in een belangrijke watertransportleiding van Dunea. De werkzaamheden duren naar verwachting 1,5 week tot 2 weken en worden door Dunea uitgevoerd.

De afsluiting geeft forse hinder. Weggebruikers moeten omleidingen volgen en rekening houden met extra reistijd en drukte.

De levering van drinkwater wordt niet onderbroken en het water kan veilig gebruikt worden.

Houd https://bit.ly/3GuBilu in de gaten voor meer informatie over de afsluiting.

Sociaal

Gelukkig en voorspoedig 2023!

Schilderswijk.nl wenst jullie allemaal een gezond en gelukkig 2023!

Sociaal

groen in de wijk: Zusterstraat wint!

Met 600 stemmen heeft de Buurttuin van de Schilderswijkse Zusterstraat de publieksprijs gewonnen van Platform Stad voor de Haagse Openbare Ruimte. Ondanks veel obstakels - corona, vervuilde grond, en weinig steun vanuit het Stadsdeel en de gemeente - realiseerden bewoners zelf deze buurttuin. Groen, laagdrempelig, sociale verbinding: op de Zusterstraat 83-85 werden deze woorden vertaald naar een moestuin, gezond eten en vooral ook naar een plek voor ontmoeting en samenleven. Er staat een pizzaoven, er is een speeltuin en er worden activiteiten zoals concerten of buurtbijeenkomsten georganiseerd. 

U kunt alles terugvinden via https://www.facebook.com/BuurttuinzusterstraatDH .

foto: C. van der Kooij en V. Kuipers 

m.a. dec 22

Wonen

Wilt u van uw kerstboom af?

Wilt u na de kerstdagen van uw kerstboom af? Dat kan met de inleveractie Verloot je boompje. Hierbij leveren kinderen tot en met 12 jaar kerstbomen in. In ruil voor de kerstbomen krijgen zij lootjes en maken zij kans op mooie prijzen. Bomen kunnen worden ingeleverd op de volgende locaties: 

-      Sirtemastraat

-         Zaanstraat

-         Nassauplein

-         Prins Hendrikplein

-         Oranjeplein 

Helpt u mee om ook dit jaar de andere stadsdelen te verslaan? Ga voor meer informatie over de actie, inleverdata en te winnen prijzen naar www.verlootjeboompje.nl.

Wonen

Wijkagenda Schilderswijk gepresenteerd

Vrijdagavond 9 december werd de wijkagenda van de Schilderswijk door bewoners overhandigd aan stadsdeelwethouder Arjen Kapteijns. Bewoners en ondernemers kiezen in een wijkagenda wat zij belangrijke thema’s vinden om de komende vier jaar samen met de gemeente en wijkpartners op te pakken. De belangrijkste thema’s voor de bewoners zijn: samenwerken met partijen en partners in de wijk, het ondersteunen van de ondernemers en de jongeren en meer verscheidenheid in het woningaanbod. 

Stadsdeelwethouder Arjen Kapteijns: “Je kunt altijd het beste van bewoners zelf horen wat belangrijk is voor hun eigen wijk. Er is intensief met bewoners uit de Schilderswijk samengewerkt om deze agenda op te stellen en het is duidelijk dat vertrouwen de rode draad is. Het is mooi om te zien dat we met sommige thema’s al goed op weg zijn. We gaan er met zijn allen onze schouders onder zetten om aan deze thema’s te werken de komende jaren.”

Alle wijken in Den Haag krijgen een wijkagenda waarin de gemeente en bewoners samen vaststellen wat de komende vier jaar de belangrijkste kansen en uitdagingen in de wijk zijn, hierdoor kan de gemeente doelgerichter werken aan verbetering van de wijken.

Bekijk de wijkagenda hier

Sociaal

WELKOM! B B O 25 januari 19u De Paraplu

Het eerste Breed Buurt Overleg in 2023 vindt plaats op woensdag 25 januari om 19uur bij De Paraplu, van der Neerstraat 238.

Voor de agenda: neem contact op met De Paraplu, Van der Neerstraat 238, tel 070 380 9200

Verslag vorige BBO:

Op 30 november 2022, aanvang 19.00 uur woonden 12 buurtbewoners het Breed Buurt Overleg bij. Locatie Bewonersorganisatie Schilderswijk De Paraplu, Van Der Neerstraat 238.

1. voorzitter heet iedereen welkom

2. korte agenda, geen wijzigingen

3. notulen BBO 26 okt 2022 aangenomen

4. mededelingen (en vragen)

Ø  wijkagent Politiebureau Hoefkade wordt uitgenodigd voor 25 jan23

Ø  voorbereiding Schilderswijkfestival 2023 wordt opgestart door bestuur De Paraplu

Ø  De Paraplu organiseert de Nieuwjaarsreceptie Schilderswijk in het Vaillanttheater donderdag 19 januari.

Ø  Vrijwilligers etentje in december: minder geld dus minder genodigden.

5. algemeen

o   n.a.v. vraag: voor cursussen om Zorg-medewerker te worden: vraag bij het wijkleerbedrijf https://calibrisadvies.nl/projecten/wijkleerbedrijf-den-haag-schilderswijk/

o   Buur(t)vrouwen: vrouwen uit de Schilderswijk, Rivierenbuurt en Stationsbuurt bezoeken samen Amare, op 17 november en 8 december, er waren bijna 60 belangstellenden. Info via stationsbuurtvrouw@gmail.com

o   nieuwe afspraak Werkgroep Schilderswijk Groen op 25januari 2023 om 18uur bij De Paraplu. 

6. rondvraag 

o volgend jaar komt er waarschijnlijk voor de notulen 

Volgende BBO woensdag 25 januari om 19uur bij De Paraplu, mail naar info@parapludh.nl

Wonen

Werkplaatsbijeenkomst Hobbemaplein

Het Hobbemaplein wordt opnieuw ingericht. Daarvoor is al een aantal keren een werkplaatsbijeenkomst georganiseerd. Hierbij nodigen wij u graag opnieuw uit voor een werkplaatsbijeenkomst.

Op woensdag 7 december van 16.00 tot 19.00uur is er een werkplaats bijeenkomst in de bibliotheek op het Hobbemaplein. U kunt gewoon binnenlopen.

Op basis van de reacties en meningen van de voorgaande bijeenkomst liggen nu 2 ontwerpen voor waarin de nieuwe inrichting van het Hobbemaplein en Hobbemastraat is voorgesteld.

Een belangrijk verschil tussen de 2 ontwerpen is de plaats van de tramhaltes.

In het ene ontwerp blijven de haltes op dezelfde plaats. In het andere ontwerp worden deze verplaats naar de plek naast de bibliotheek.

U bent van harte welkom om mee te praten over deze 2 ontwerpen. U kunt ook laten weten welke ideeën u heeft over de nieuwe inrichting van het Hobbemaplein en Hobbemastraat.

Benieuwd hoe de 2 ontwerpen er precies uit zien? En wilt u graag meepraten over de toekomstige inrichting?

Kom dan woensdag 7 december naar de bijeenkomst in de bibliotheek of doe online mee.

Wonen

Gestemd op speeltoestellen Oranjeplein

Zaterdag 26 november konden kinderen met hun ouders uit de omgeving Oranjeplein hun stem uitbrengen op speeltoestellen. In het voorjaar 2023 wordt een aantal speeltoestellen voor de kleinste kinderen vervangen. In een tent op het Oranjeplein kozen moeders met kinderen welke ontwerpen zij het fijnst vonden om in te spelen. De stemsessie werd samen met welzijnsorganisatie Wijkz en de bewonersorganisatie Stationsbuurt georganiseerd.

Vervanging deel speeltoestellen Oranjeplein

De gemeente gaat een deel van de speeltoestellen op het Oranjeplein vervangen. Dit gebeurt in fasen. Eind november 2022 wordt gestart met het vernieuwen van de Krajicek Playground. De speeltoestellen voor de kleinsten worden in het voorjaar 2023 vervangen.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp wordt gekozen op basis van “de meeste stemmen gelden”. Wanneer de stemmen zijn geteld, wordt bekend welk ontwerp er gaat komen.

Vragen?

Voor vragen over het stemmen voor de speeltoestellen voor de kleinsten. Neem dan contact op met speelbeheerder John Oosterbeek. U kunt hem bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 14070 of u kunt mailen naar centrum@denhaag.nl.

Sociaal

De Buur(t)vrouwen waren weer op stap!

De Buur(t)vrouwen waren weer op stap! Na twee jaar corona-stilte organiseerde de werkgroep Buur(t)vrouwen weer een vrouwen-ontmoeting. Luisa - éen van de drijvende krachten achter Buur(t)vrouwen - nam kontakt op met Amare. De bijna zestig vrouwen die reageerden op de uitnodiging om samen naar Amare te gaan. Ze konden kiezen tussen een rondleiding of een dansvoorstelling. Amare ontving de Buur(t)vrouwen op 17 november voor de rondleiding met kennismaking met het residentieorkest. Op 8 december gaat een andere groep Buur(t)vrouwen naar de dansvoorstelling van de Vlaamse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui.

Nu snap ik het dat dit allemaal veel geld kost! In de stromende regen liepen we naar Amare, waar Mariska ons gastvrij ontving. Eerst samen de roltrappen op, naar de koffie in de personeelskantine en onze gids Elly.

En dan direct het eerste hoogtepunt, de enorme concertzaal voor 1500 toehoorders. Alles werd duidelijk uitgelegd, ook de werking van de akoestische panelen - om het geluid te dempen of te kaatsen - het flexibele podium en het wegschuiven van de stoelenrijen voor een pop-concert. Door de ruimte voor staplaatsen kunnen er dan 1000 bezoekers meer in de zaal. De bewondering voor alle mogelijkheden deed één van de vrouwen verzuchten 'er wordt steeds gepraat over kostbare kaartjes, maar nu snap ik het dat dit allemaal veel geld kost'. Terwijl iedereen genoot van de ruime zaal en de lekkere stoelen, maakte de fotograaf van De Wijkkrant (Rivierenbuurt/Spuikwartier), een foto voor onze wijkmedia te gebruiken. Onder leiding van onze gids dwaalden we daarna door het ruime gebouw.

Vrouwen uit drie buurten ontmoeten Chef-dirigent Anja Bihlmaier. Met het Residentieorkest maakten we kennis via haar zakelijk & artistiek directeur Sven Arne Tepl. Hij legde ons heel veel uit over het orkest. Ook hoe het orkest in onze wijken werkt in het muziekonderwijs. Vervolgens werden we meegenomen naar de oefenzaal van het Residentie-orkest om een repetitie bij te wonen. Daar ook weer een verassing. Chef- dirigent Anja Bihlmaier kwam met ons praten en het muziekstuk uitleggen. Daarna genoten we van een privé-concert!

Tot slot stond in de Stadskantine de Buur(t)vrouwen de lunch voor ons klaar. Iedereen was onder de indruk van het gebouw, maar ook van de grote gastvrijheid waar we van genoten hebben. De naam Amare werd in vele talen 'geproefd'; 'lief hebben/ to love' het meest passend bleek de betekenis in Napolitaans dialect 'A Mare= naar de zee'.  

Tips hoe je gebruik kunt maken van Amare:

 • Ga gewoon naar binnen bij Amare, van 8 tot 20uur kun je naar binnen lopen en ook gebruik maken van de Stadskantine.
 • Gratis lunchconcerten elke maand, ticket reserveren eerstvolgende: 17 februari 2023!
 • vanaf 2+:  https://www.amare.nl/nl/agenda  

wie zijn de buur(t)vrouwen? Buur(t)vrouwen is in 2007 ontstaan in de Stationsbuurt rond buurthuis Parada en met steun van de bewonersorganisatie Buurtstation. Een groep vrouwen (3x Joke, Kathleen, Kim, Luisa, Marijke & Madeleine) organiseert zo nu en dan 'een ontmoeting'.  Samen iets te ondernemen, met als doel dat vrouwen elkaar zien, spreken, leren kennen. De bezoeken aan Amare zijn de 22e en 23e keer dat zo'n ontmoeting georganiseerd wordt. Wilt u op de mailinglijst? stuur dan een mailtje naar stationsbuurtvrouw@gmail.com.

m.s. nov22 foto Steven Scholten www.stevenscholten.com

Sociaal

maak kennis: de Teamchefs Hoefkade

maak kennis: gesprek met de Teamchefs politiebureau Hoefkade

De Schilderswijk is druk, maar druk betekent niet onveilig. We hoorden dat er een nieuwe teamchef op bureau Hoefkade was gekomen. Dat maakt nieuwsgierig. Tijdens het Schilderswijkfestival onze wijkagent Michelle Spigt ernaar gevraagd, die enthousiast een interviewafspraak regelde voor Schilderswijk.nl. Van haar begreep ik dat er niet één, maar twee teamchefs zijn, die allebei fulltime werken. 

Voor teamchef Willemijn Jenner-Klarenbeek is haar werk bij bureau Hoefkade haar eerste baan bij de politie. Ze werkte eerst bij het openbaar ministerie en is jurist. Haar werk is dan ook 'niet executief'. Collega Machteld van den Bosch draagt wel de complete set 'diendergereedschap'. Zij werkte ooit in de zorg en het onderwijs, en vervolgde haar carrière met de politieopleiding in Apeldoorn, inmiddels 15 jaar geleden. Twee jaar geleden kwam ze bij ons in de wijk. 

Hoe bevalt het om in de Schilderswijk te werken? Machteld: “Het is een wijk waarin je duidelijk de invloed van gebeurtenissen in de rest van het land en de wereld merkt. De wijk werkt hard om los te komen van hoe anderen stigmatiserend over de wijk praten en schrijven. De wijk verdient het om dat imago van zich af te schudden. Daar wil ik graag aan bijdragen”. Willemijn: “Het is een heel gastvrije wijk met behulpzame bewoners. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat bovengemiddeld veel bewoners vrijwilligerswerk doen. Ook de recente gebeurtenissen als de brand in de Wouwermanstraat en het huisvesten van vluchtelingen uit de Oekraïne laten zien dat de gastvrijheid groot is in de Schilderswijk.” 

Wat doen de teamchefs eigenlijk? “Feitelijk zijn we eindverantwoordelijk voor het politiewerk dat wordt gedaan door circa 100 collega’s die nu op ons team werken. Wij helpen hen daarbij door de bedrijfsvoering en personeelszorg te organiseren. Bijna iedereen werkt 'op straat' of is op een andere manier direct in contact met de bewoners van de wijk. Denk aan de wijkagenten, de meldingen, aangiftes en de incidenten. Ook opsporing en internetcriminaliteit kost veel mankracht”. 

Wie werken hier? “eigenlijk heeft iedereen die hier werkt voor de Schilderswijk gekozen. Er zijn medewerkers die van ver komen, bewust kiezen voor deze buurt.”

Wat maakt de Schilderswijk zo aantrekkelijk? Machteld: “de wijk leeft. De wijk is druk, maar druk betekent zeker niet onveilig”. Willemijn: “de diversiteit in onze wijk vraagt soms om een andere benadering”. Als voorbeeld het wereldkampioenschap voetbal. Op bureau Jan Hendrikstraat wordt vooral rekening gehouden met de wedstrijden van het Nederlands elftal terwijl er in onze wijk meerdere favoriete teams zijn die kunnen winnen en verliezen. 

Het gebied van politiebureau Hoefkade is Rivierenbuurt, Stationsbuurt, Oranjeplein en Schilderswijk noord en oost. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de collega’s van Bureau de Heemstraat. Er wordt onderzocht of deze samenwerking in de toekomst nog verder vorm kan worden gegeven. 

m.s. nov22

ps toch even reclame maken na dit leuke gesprek: iedereen welkom is om te solliciteren bij de politie, ook instromers zijn welkom! https://kombijde.politie.nl/

Sport

Stadsdeel Centrum in de sportspotlight!

Elke 2 maanden zet de WSDH (Werkgever Sportclubs Den Haag) een Haags stadsdeel in de spotlight. Dit keer stadsdeel Centrum! In deze editie gaat extra aandacht naar Girls & Streetsport. In dit artikel lees je over de upgrade van playgrounds, komen vrouwelijke buurtsportcoaches aan het woord over sporten voor en door vrouwen en lees je welke evenementen de komende periode op het programma staan in stadsdeel Centrum!

Lees het artikel hier. 

Duurzaamheid

Oude Brommer of Diesel wegdoen?

De Subsidieregeling demontage dieselvoertuigen, bromfietsen en snorfietsen Den Haag 2022 voorziet in een subsidie voor het van de weg halen van (oude) dieselvoertuigen en brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor en om de overstap naar fiets en OV te stimuleren. De regeling eindigt op 1 december 2022. Het subsidieplafond is nog niet bereikt. Daarom wordt de regeling verlengt tot 1 april 2023. U kunt tussen de 400 en 1500 Euro aan te goeden krijgen voor bijvoorbeeld OV of fiets.

zie ook www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/omruilregeling-voor-dieselautos-brommers-en-snorfietsen.htm

Sociaal

Herderslaan de op één na liefste straat

Herderslaan de op één na liefste straten van Den Haag.

Wist U dat Den Haag 300 Lief en Leedstraten kent? En dat onze Herderslaan er één van is?

De Herderslaan dong mee aan de verkiezing van 'de liefste straat van Den Haag' en werd verdienstelijk tweede achter de Hengelolaan te Morgenstond. Ook aan de tweede prijs zat een mooie geldprijs vast, die weer in de straat geïnvesteerd kan worden. Alex en Jerry namen de prijs in ontvangst.

Wat zijn Lief en Leed straten?

Dat zijn straten waar de buren naar elkaar omkijken. Ze kunnen gebruik maken van een klein geldpotje waarmee een aardigheidje betaald kan worden bij leuke of verdrietige gebeurtenissen.

Wil je in jouw straat ook iets organiseren, zodat de buren onderling meer contact hebben? Vraag dan ook het Lief & Leed potje aan van 75€.

Foto: BeeldinZicht, Peter Snaterse

m.s. nov22

https://liefenleeddenhaag.nl/

Sport

Opgeknapt Cruyff Court heropend

Onder grote belangstelling van buurtkinderen, vaders en moeders werd woensdag 16 november 2022 het opgeknapte Cruyff Court aan het Teniersplantsoen heropend. Er ligt een nieuwe grasmat, het hekwerk rond de Court is hersteld, NOCNSF regelde graffiti tekeningen van de Nederlandse Olympische Sporters op de wanden. Tijdens de heropening werd ook een sociaal convenant getekend door alle samenwerkende partijen op deze waardevolle sportplek voor de kinderen in de buurt. Stadsdeeldirecteur Centrum, Hassan El Houari opende de bijeenkomst waarna directeur Job Schenau (Werkgevers Sport Den Haag), Simon van Rooijen, (Cruyff Foundation) en directeur Wijkz Den Haag, Irma Bolhuis volgden.

Stadsdeeldirecteur Centrum, Hassan El Houari: Geweldige heropening van het Cruijff Court. Grote opkomst, leuke sfeer, enthousiaste kinderen, grote betrokkenheid van bewoners en organisaties” .

Hele middag sporten

Na de opening konden de kinderen de hele middag meedoen aan allerlei sportactviteiten. Said Bettah van BBG Boxing verzorgde een boksclinic. Er was poolvoetbal, pannavoetbal en schietschijfvoetbal.

Sportieve hart van de Schilderswijk

Het Cruyff Court, Teniersplantsoen ligt in het hart van de Schilderswijk en is in 2009 aangelegd. In deze week heerst er veel bewegingsarmoede en zijn er weinig sportverenigingen. Door samen met verschillende sportpartners een uitgebreid sport en bewegingsprogramma te bieden wordt getracht overgewicht onder jeugd en jongeren tegen te gaan. Daarnaast trekken de jongeren in de buurt met verschillende achtergronden samen op en is het samen sporten een positieve verbindende factor.

Samenwerkende partners

De partners die samen afspraken maakten in het beheren en het aanbieden van activiteiten voor de buurt zijn: de gemeente Den Haag, Wijkz, Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH), Stagehuis Schilderswijk, Stadsboerderij Schildershoeve, MOC Schilderswijk, Stichting Jeugdwerk, Woningcorporatie Haag Wonen, Politie Haaglanden, Buurtkamer Teniersplantsoen, Basisschool Palet.

 

Wonen

Den Haag wint NK Tegelwippen weer!

Den Haag is weer kampioen NK Tegelwippen en wint de Gouden Tegel. Net als vorig jaar wipte Den Haag de meeste tegels van Nederland: 307.178 tegels maakten plaats voor planten.

In de afgelopen zeven maanden zijn in de 135 deelnemende gemeenten meer dan 2,8 miljoen tegels vervangen voor groen: een nieuw record voor het NK Tegelwippen. Er is ruim 250.000 m² vergroend. Dat zijn maar liefst 40 voetbalvelden! Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ zetten bewoners van Den Haag zich gezamenlijk in voor een fijnere leefomgeving en een meer klimaatbestendige toekomst. Den Haag heeft de meeste straatstenen gewipt en is daarmee kampioen!

Eigen buurt groener maken

Van mini-tuintjes tot vergroende schoolpleinen en van opgeknapte parkeerplaatsen tot buurtprojecten. Heel veel mensen staken de handen uit de mouwen. “Den Haag heeft de Gouden Tegel weer gewonnen omdat er ontzettend veel bewoners zijn die zich inzetten voor het groener maken van hun eigen buurt. En Den Haag pakt zoveel mogelijk kansen om ook stenen uit straten en pleinen te halen en groener te maken”, zegt een trotse wethouder Arjen Kapteijns van Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie.

Meer informatie over Den Haag en groen: Welkom op hethaagsegroen.nl - Het Haagse Groen

Sociaal

Verslag Breed Buurt Overleg 22febr23

kort verslag Breed Buurt Overleg van 22febr2023

plaats bewonersorganisatie De Paraplu, Van der Neerstraat 238

aanwezig: 15 aanwezigen, 5 afmeldingen

1. opening De voorzitter heet de aanwezigen welkom

2. agenda aanvulling: Handhaving, Wijkagent, Wijkagenda. 

3. notulen 25jan23 goedgekeurd; het Schilderswijkfestival is definitief zaterdag 24 juni op het Jacob van Campenplein.

5. algemeen

Twee mannen van Handhaving aanwezig:

a.     Buurtvaders melden hondenpoep op specifieke plek; opsporing boswachters, boete bij Heterdaadje, hondeneigenaar moet zichtbaar een afvalzakje bij zich hebben. 

b.     bereikbaarheid van handhaving op de werkdagen via 14070 op kantooruren. De werktijden van handhaving zijn tot 23uur 's avonds.

c.     Bij andere gemeentes is er wel een 24/7 bereikbaarheid, dat is een politieke keuze

d.     Bij schade: beelden bekijken: alleen door opsporingsambtenaar en politie.

e.     Buurtvaders: kapotte prullebak (Van der Vennepark), Scooterwrak Waterloostraat:

f.      Handhaving vraagt te melden via Beter Buiten app. Maar de ervaring is dat een melding via een diensttelefoon - dus niet door bewoner - veel effectiever is. 

g.     het zou handig zijn als handhaving elk kwartaal bij de BBO aanschuift

Gert van der Plas, wijkagent Schilderswijk West

1.     Meldt capaciteitsprobleem vanwege het grote aantal aanhoudingen op dit moment.

2.     Bij schade zonder dader/getuigen: er is een Waarborgfonds.

3.     De gemeente is aansprakelijk bij verwondingen/schade door slechte bestrating 

4.     Melding onveilige situaties NS stalling bij Station HS.

De wijkagenda, toelichting Mohammed el Khalifi

a.     Het uitvoeringsplan is klaar

b.     Voorbeeld van punten die aangepakt gaan worden:

 • 1.     ondernemersberaad, wordt aan gewerkt
 • 2.     Jeugd/ Scholen/ vroegtijdige schoolverlaters 
 • 3.     Duurzaamheid: plannen voor WARMTENET * aansluitingen voor 12.000 woningen in de Schilderswijk

Het uitvoeringsprogramma van de wijkagenda wordt verspreid** onder de BBO deelnemers.

Op de BBO 26 maart zal Mohamed presentatie van het uitvoeringsprogramma geven

6. rondvraag 

 • Hans; ‘duivenoverlast’ aanpak: Wijkz/ Staedion en Haagwonen: stand met voorlichting zaterdag 24 juni tijdens Schilderswijkfestival
 • Plan voor wijkkantoor Haagwonen in hoekwoning aan de Delftselaan 
 • Graffiti op panden van Haagwonen, melden bij Haagwonen dan wordt het verwijdert
 • vanwege Ramadan eerder beginnen met de BBO, in overleg met bestuur DP

volgende BBO woensdag 29 maart 17.30uur bij De Paraplu.

ms/ ev 1mrt23

* https://duurzamestad.denhaag.nl/wijk/warmtevisie-voor-de-wijk/

**opvragen uitvoeringsprogramma van de wijkagenda: mail info@parapludh.nl

Sport

maak kennis: Sportvoorzieningen!!!

'Tot een uur van te voren kun je nu een sporthal huren'.

De Houtzagerij is een compleet sportcentrum met zwembad en een sporthal. Met het zwembad - waar jaarlijks zo'n 1600-2000 leerlingen zwemles krijgen - hebben we al kennisgemaakt. Van de sporthal wordt gebruik gemaakt door veel Haagse scholen uit de buurt, zoals ‘t Palet en het Johan de Witt College, maar ook het Haags Montessori Lyceum komt soms sporten in de Schilderswijk. 

Teamhoofd Rembrandt Nieuwveld is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van drie sporthallen: Oranjeplein, Transvaal en de Houtzagerij. In de zomerperiode is het rustig, maar in oktober gaan de middelbare scholen en sporters binnen sporten.  Niet alleen scholen maken gebruik van sporthal de Houtzagerij, ook sportverenigingen, zaalvoetbalteams en welzijnsorganisaties. Sporthal de Houtzagerij is een grote zaal van 45 bij 25 meter, met tribune. De sportzaal heeft badmintonvelden, basketbalvelden, volleybalvelden, een handbalveld en een voetbalveld.

De sporthal wordt soms ook gehuurd voor kleine evenementen. Recent was dat bijvoorbeeld het bokstoernooi tijdens het Schilderswijk Festival. Ook werd het zwembad dit jaar verhuurd voor iets bijzonders: het toneelstuk Trojaanse wijven werd in het zwembad gespeeld in april/mei.

Vraag aan Rembrandt, kan iedereen de sporthal de Houtzagerij of Oranjeplein huren? ‘Dat kan, voor sportactiviteiten kun je de beschikbaarheid online in de webshop zien. Als de sportzaal of een veld beschikbaar is, kan er meteen een reservering gemaakt worden. Dat kan tot één uur van tevoren. Wanneer iemand de sporthal wil huren voor een andere activiteit of een klein evenement, dan kijken we samen met de afdeling Sportverhuur naar de mogelijkheden hiervoor.’

Website: www.denhaag.nl/sportverhuur

Webshop: www.denhaag.nl/sportwebshop

m.s. sept'22

Sociaal

Kanshebbers Haagse Vrijwilligersprijzen

Sinds september lopen de aanmeldingen voor de Haagse Vrijwilligersprijzen. Haagse inwoners hebben hun favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie kunnen opgeven.

Nu zijn de kanshebbers voor de Haagse Vrijwilligersprijzen 2022 bekend. Op zaterdag 19 november reikt de gemeente de prijzen uit binnen 7 onderwerpen. De winnende vrijwilligers krijgen dan een eretitel, bijzondere oorkonde en een persoonlijk cadeau. 

Kijk wie de kanshebbers zijn. 

Wonen

Nieuw asfalt Kruispunt Calandstraat

Het asfalt op de Calandstraat richting de Neherkade ter hoogte van het kruispunt met de 1e Van der Kunstraat wordt vervangen. Dit is nodig omdat het asfalt hier slecht is. De werkzaamheden starten maandag 7 november 2022 en duren 4 werkdagen.

Tijdens de werkzaamheden is een deel van het kruispunt afgesloten. Autoverkeer op de Vaillantlaan (S100 route) of Waldorpstraat richting de Neherkade kan omrijden via de Waldorpstraat en Hildebrandplein naar de Neherkade. Verkeer vanaf de Neherkade kan wel richting het Centrum rijden.

HTM en EBS buslijnen rijden deze week een andere route. Op de website van HTM en EBS staat informatie over de omleidingen.

Veiligheid en hulpdiensten

De aannemer doet er alles aan om de omgeving tijdens het werk veilig te houden. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plekken. Het is goed om dit aan kinderen te vertellen en ze weg te houden van het werkterrein.

De hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) hebben altijd doorgang als er noodgevallen zijn.

Sport

Maak kennis: teamhoofdSportvoorzieningen

Maak kennis: teamhoofd Sportvoorzieningen Rembrandt Nieuwveld, stadsdeel Centrum

'Leren zwemmen is meters maken'

Tijdens deze zomervakantie konden de volwassenen voor banenzwemmen op de woensdag- en vrijdagochtend terecht. Dat maakte nieuwsgierig, want andere jaren was de Houtzagerij tijdens de zomervakantie gesloten voor recreatief zwemmen. We zijn het gaan vragen bij Rembrandt Nieuwveld, teamhoofd Sportvoorzieningen voor stadsdeel Centrum. Zijn uitleg: 'We organiseren in de vakanties 'turbozwemmen'. Dat is extra zwemles van 3 of 4 dagen achter elkaar. Daar profiteren ook de banenzwemmers van, omdat het zwembad dan extra open is'. Hij legt de ambities uit waarvoor het team van de Houtzagerij - 21 medewerkers, waarvan 14 zwemonderwijzers - zich inzetten: 'alle leerlingen die de basisschool verlaten, hebben een zwemdiploma op zak'. 

De Houtzagerij is een echt zwemles bad. Schoolzwemmen is onze basis, met jaarlijks zo'n 1600-2000 leerlingen. Rembrandt legt uit 'leren zwemmen is meters maken'. Bij schoolzwemmen hebben de leerlingen 45 minuten per week les. 

Er zijn ook ouders die hun kinderen op zwemles doen via de gemeente. Het afgelopen schooljaar hebben ongeveer 1500 kinderen hun zwemdiploma gehaald in de Houtzagerij. Er is wel een wachtlijst voor zwemles voor de jeugd. 'Ons speerpunt is het wegwerken van de wachtlijsten. Daarom hebben we de lesmogelijkheden uitgebreid, doordeweeks en in het weekend worden er extra zwemlessen gegeven. Op de woensdag- en zaterdagmiddag is er vrijzwemmen, dan kunnen ouders zelf oefenen met hun kinderen.  

Rembrandt legt uit dat de Houtzagerij echt een zwemles bad is: 'echte recreatiebaden zijn zwembaden de Blinkerd, het Zuiderpark, het Hofbad en Overbosch en de Waterthor, met een golfstroom, duikplanken en glijbanen. De Houtzagerijheeft wel elke eerste zaterdag van de maand de Speel-in, met speelkussens in het water. Helemaal ingericht voor kinderen, van 14.30-16.00uur'.

Voor informatie over openingstijden en zwemlessen: 

Website: www.denhaag.nl/zwemmen (openingstijden, zwemactiviteiten en zwemles)

Webshop: www.denhaag.nl/sportwebshop (inschrijven zwemles en zwemvorderingen inzien)

m.s. sept'22

Sport

Subsidieregeling Haags Sport Initiatief

Gemeente Den Haag doet een oproep aan Hagenaars en Haagse organisaties om met initiatieven te komen om inwoners in beweging te brengen. Hiervoor is de subsidieregeling ‘Haags Sport Initiatief’ beschikbaar. Op deze manier wil gemeente Den Haag, naast alle eigen programma’s en activiteiten, zoveel mogelijk Hagenaars structureel laten bewegen. 

Op zoek naar initiatieven om Hagenaars in beweging te krijgen

Het Haags Sport Initiatief is een stimuleringsregeling waarmee de stad wordt uitgedaagd om zelf initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren om Hagenaars in beweging te brengen en te houden. Na twee jaar van afwezigheid (door de onuitvoerbaarheid van activiteiten tijdens corona) is de regeling nu opnieuw opengesteld. De regeling is aangepast en toegankelijker gemaakt. Zo kunnen naast Hagenaars en non-profit organisatie nu ook profit-organisaties een aanvraag doen. Juist in deze financieel zware tijd voor vele verenigingen en organisaties, is het extra belangrijk om ondersteuning te blijven bieden voor creativiteit die leidt tot meer beweging bij Hagenaars. 

Voor Haagse organisaties (scholen zijn uitgesloten van de regeling) is maximaal 10.000 euro per aanvraag beschikbaar, voor particulieren ligt dit bedrag op 5.000 euro. Er is in totaal 200.000 euro beschikbaar in 2022. 

Klik hier voor meer informatie.

Wonen

Tentoonstelling Woningnood Den Haag

Vanaf 31 oktober presenteert het Haags Gemeentearchief de tentoonstelling Woningnood in Den Haag in het Atrium van het stadhuis aan het Spui. In deze tentoonstelling vertellen we het verhaal van woningnood in Den Haag in de afgelopen 175 jaar. Een dak boven je hoofd is een grondrecht, dat helaas niet altijd vanzelfsprekend is.

Duurzaamheid

de kans op Woninginbraak verkleinen?

Geef u dan op voor de informatieavond bij YMCA, Clubhuis de Hobbel, Hobbemastraat 184. De avond begint met de inloop om 18.30uur. Als u ouder bent dan 18jaar, kunt u zich voor 27 oktober opgeven:

voorlichtingsbijeenkomst@denhaag.nl

Sociaal

Fiets mee met Haagse Fietslichtjesparade

Fiets je donderdag 3 november 2022 mee met de tweede Haagse Fietslichtjesparade? Een gezellige fietstocht door het donker, dus pimp je fiets met zoveel mogelijk mooie verlichting!

Versier je fiets met brandende, knipperende en gekleurde lampjes en stap op de fiets voor dit gezellige, gratis Haagse fietsevent. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen en meedoen is gratis.

Programma Fietslichtjesparade

Vanaf 17.00 uur verzamelen we met alle verlichte fietsen bij Den Haag Fietst! Service & Info aan de Wagenstraat 185a. Heb je nog wat hulp of inspiratie nodig voor het versieren van de fiets? Van 16:00 tot 18:00 uur kun je nog meedoen aan de gratis workshops ‘Pimp Your Bike’.

Om 18.00 uur vertrekt de fietslichtjesparade met live muziek vanaf de Wagenstraat naar het centrum. De route voert onder andere langs de Hofvijver en over de Lange Voorhout. Voor Paleis Noordeinde is er een stop voor een kop warme chocolademelk, dus neem je eigen beker mee.

Na ruim een uur eindigt de tocht weer bij de Wagenstraat. Daar is de prijsuitreiking. Een professionele jury, onder leiding van een aantal Haagse fietsprominenten, bepaalt wie de prijs wint voor de fraaist verlichte fiets: een nieuwe fiets! Om 20.00 uur is het spektakel afgelopen.

Fiets met licht!

Met de Haagse fietslichtjesparade hopen de Haagse Fietsburgemeesters veel mensen op de fiets te krijgen om te genieten van het samen licht brengen in donkere tijden. Daarnaast is er zo aandacht voor goede verlichting in de wintermaanden.

Nog meer workshops en tutorials

Dit jaar zijn er speciale workshops en tutorials ontwikkeld voor scholen en groepen, die vanaf vandaag in de klas en -in de herfstvakantie- in diverse buurtcentra te doen zijn. Er is bijvoorbeeld een workshop waarin kinderen leren hoe ze fietslampjes kunnen laten branden door een windmolentje op hun fiets te plaatsen!

Bekijk hier hoe je je fiets kunt pimpen!

De Tweede Haagse Fietslichtjesparade wordt georganiseerd door Marcel Kleizen, Patty Broese van Groenou, Michiel van Zuijlen, de Gemeente Den Haag in samenwerking met Pépé Den Haag, Den Haag Fietst! en de Haagse Fietsburgemeesters en hun Kettingcast.

Klik hier voor meer informatie.

Sociaal

gevaarlijk kruispunt: de VIJFSPRONG

Afgelopen woensdag 12 oktober 2022 van 14.00 tot 17.00 uur stond er een wijkkraam op de Vaillantlaan. Wist u daar niet van, en wilt u toch graag uw mening geven over mogelijke veranderingen aan dit moeilijke kruispunt? 

Dat kan nog tot 30 oktober via  www.werkaandewijk.denhaag.nlKlik door op deze website naar Transvaal-Schilderswijk > Schilderswijk. Dan kun u uw mening geven. Bijvoorbeeld: de gemeente vindt dat de Wouwermanstraat 'eruit' moet. Vindt U dat ook? De afstelling van de stoplichten, okee zo? Rotonde? Laat het weten hoe u er overdenkt.

Sociaal

verslag Breed Buurt Overleg 28sept2022

BBO VERGADER verslag, korte versie 

wilt U dit maandelijkse overleg bijwonen? geef U op via bewonersorganisatie De Paraplu https://parapludh.nl/

Op 28 sept 2022, aanvang 19.00 uur - 20.30 uur waren er bij het BBO 11 aanwezigen en er werden 10 afzeggingen genoteerd, waaronder Wijkz en Gemeente.

1. opening     

2. agenda       

3. notulen 31 aug 2022, goedgekeurd na tekstwijziging op Jacobahof en SWF22 

4. mededelingen en vragen

vraag*: Is er iets bekend over verkeersmaatregelen? veel klachten over opstoppingen/files

vraag*: grote problemen in weekend 16sept-19sept om adres in Schilderswijk te bereiken vanwege asfalteren De Put. 

Iedereen heeft grote zorgen over de energierekeningen. ** 

- aktie (al geregeld) 2x in de maand gratis maaltijd, 1x in de week gaarkeuken

- moeilijk te bereiken mensen -  thuislozen - info geven via Fruitweg 17, verzameladres

- initiatieven zijn welkom

Grote zorgen of de kleine middenstand het volhoud**, immers 'het cement van de buurt'.

De Posthoorn ontvangen? zorg zelf voor jaja stickerwww.spotta.nl/ja-sticker-bestellen(externe link) anders krijg je geen reclame-gratis krant. Schilderswijkkrant bestaat niet, wel Schilderswijk.nl

Voor subsidie-aanvragen: De Paraplu kan helpen. 

Donderdag 10 november bij YMCA Anti-Inbraak preventie voorlichtingsavond, er komen flyers.

·       Aan Wijkagent Schilderswijk Oost is gevraagd om aanwezig te zijn bij BBO

·       De kosten voor de politietelefoon 09008844: is om nepmeldingen tegen te gaan. Gemiddeld gesprek 6 cent.  

·       werkgroep Groen, nog geen voortgang

·       gemeenteberichten: aanvragen gepubliceerd voor: Van der Vennestraat 85, daar wordt een voorziening voor maaltijd-verstrekking 

·       gemeenteberichten: IPM Braderie Hobbemarkt 5-11-2022 t/m 6- 11-2022.

5. algemeen

Zorgen om ouderen en kwetsbaren

Besproken worden de ervaringen met een buurvrouw die niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. Er komt wel thuiszorg, maar 'je ligt er wel 's nachts wakker van'. De wijkagent heeft adressen als er een melding gedaan wordt, maar voor omwonenden die zich zorgen maken blijft het onduidelijk wie verantwoordelijkheid heeft, en aanspreekbaar is over mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen.

6. rondvraag 

·       Redactie Schilderswijk.nl wil graag verslagen snel (concept) op de site zetten, om meer mensen te interesseren voor BBO. Dit is een proef.

·       Vraag aan de Paraplu wat er nog gebeurd (nog) aan Huiselijk Geweld meldingen en de Vocht en Schimmel adviezen. Dit omdat de SP nu bezig is in de buurt, vanwege schimmelklachten Penninkhof. Er worden foto's van getoond. 

- antwoord: Het betrokken bestuurslid gaat aftreden maar zet haar vrijwilligerswerk voort.

- advies: bij klachten Vocht en Schimmel melden aan bij De Paraplu, bij signaleren van problemen de pandjesbrigade waarschuwen. nb met wethouder Martijn Balster is regelmatig contact rond dit onderwerp. In het coalitieakkoord is vastgesteld dat de Pandjesbrigade fors wordt uitgebreid.

·       Er zijn zorgen om de gevolgen van de energiecrisis in relatie met de brandveiligheid in de buurt.

* vraag wordt doorgezet naar de gemeente. 

** e.e.a. wordt aan de wijkwethouder Arjen Kapteijns doorgegeven en besproken

Volgende BBO woensdag 26 oktober om 19uur bij De Paraplu; wilt U dit maandelijkse overleg bijwonen? geef U op via bewonersorganisatie De Paraplu https://parapludh.nl/

Wonen

werkzaamheden Van Dijckstraat gestart

De onderhoudwerkzaamheden aan de stoepen en de rijweg van de Van Dijckstraat zijn gestart. De werkzaamheden worden in kleinere stukken uitgevoerd, dit gaat enige maanden duren. De bewoners zijn geïnformeerd via huis-aan-huis brieven en naar de inloop-avond op 30 augustus zijn drie bewoners gekomen. Contactadres voor de werkzaamheden Riana Witkamp Projectondersteuner GOWGOW@denhaag.nl

Sociaal

Haagse jongeren met een mening gezocht!

Een kamer vinden heel lastig? Te weinig hangplekken? Veel zwerfafval op straat? Vind je hier iets van en wil je hierover meedenken? Laat je mening horen tijdens het Jongerenstadslab op woensdag 28 september met het thema: Jongerenraad 070. Deze op te richten jongerenraad denkt en beslist mee over keuzes die we als gemeente de komende tijd gaan maken. Samen met jullie gaat de gemeente deze raad inrichten. Daarvoor hebben wij jullie nodig!

Ben je tussen de 15 en 23 jaar, kom je uit Den Haag, en wil je met ons meedenken over de oprichting van de Jongerenraad 070? Doe mee en meld je aan via www.jongerenstadslab.nl. We zien jou en je vrienden graag op woensdag 28 september van 17.30 - 19.30 uur in De Haagse Lobby (bibliotheek Stadhuis). Gratis pizza en drankjes staan voor je klaar.

Groen

groen!!!

ondanks de super droge zomer, is het Bockplein nog goed groen! De hoveniers van de gemeente doen vandaag hun werk.

Sociaal

Opening Gouden Lunchroom

Eerste stap aantrekkelijk winkelen Hoefkade gezet.

Zaterdag 10 september opende Burgemeester Jan van Zanen de ‘Gouden Lunchroom'. Ondernemer en eigenaar Abdelilah el Yandouzi richtte zijn zaak vrouwvriendelijk in. Met een sfeervolle inrichting en een gevarieerde menukaart hoopt hij dat vrouwen hier makkelijker naar binnen stappen. De gemeente Den Haag en ondernemers uit de Schilderswijk werken samen om winkelstraten zoals De Hoefkade en de Koningstraat meer te laten opbloeien. Zo wordt het winkelaanbod aantrekkelijker gemaakt. Hierbij houdt men bij de uitstraling en het aanbod ook rekening met vrouwen. 

Burgemeester van Zanen werd tijdens de opening kleurrijk verrast door een liveoptreden van een traditionele dansband uit Marrakesh. De muziekband Asmâa Hamzaoui + Bnat Timbouktou waren aanwezig tijdens het gnawafestival in Den Haag van 8 t/m zo 11 september. 

Een van de organisatoren van het www.gnawafestival.nl en tevens ondernemer en aanjager van de Hoefkade Moustapha Barbouch (MJG) had de band als verrassing uitgenodigd voor de opening van de Gouden Lunchroom. 

Herinrichting Hoefkade 

Een ander plan om het imago van de Hoefkade te verbeteren is om het deel tussen Hollands Spoor en de Vaillantlaan van gevel tot gevel opnieuw in te richten. De Hoefkade is één van de straten die valt binnen het stadsnetwerk van sterfietsroutes. Dit zijn bestaande fietsroutes die beter en veiliger gemaakt worden. Tijdens een aantal bijeenkomsten van de gemeente hebben ondernemers breder gekeken hoe de Hoefkade verbeterd kan worden. Deze straat zal over ruim een jaar helemaal vernieuwd worden. Er wordt een 30 km zone ingericht. De straat blijft tweerichtingsverkeer voor auto's. Ook komt er meer groen, zitgelegenheden en wordt de bestrating vernieuwd. Planning is begin 2024 met de uitvoeringswerkzaamheden te starten.  

Wijkagenda Schilderswijk  

Vóór de zomer is samen met ondernemers, bewoners en wijkorganisaties de inhoud voor de wijkagenda Schilderwijk samengesteld. Hierin zijn vijf thema's benoemd om de komende vier jaar aan te werken. Het organiseren van ondernemers en met hen samen te werken is één van de onderwerpen. Nadat de wijkagenda binnen het gemeentebestuur is afgestemd wordt deze winter de uitvoering gestart. 

Klik hier voor meer informatie over de wijkagenda.

Sociaal

Meld uw favoriete vrijwilliger aan

Op zaterdag 19 november aanstaande reikt gemeente Den Haag de jaarlijkse Haagse Vrijwilligersprijzen uit. Kent u iemand of een organisatie die zich actief inzet voor mensen in de buurt, een schone wijk of andere vrijwilligerswerk. Meld uw favoriete vrijwilliger dan nu aan. Dat kan tot en met zondag 25 september via haagsevrijwilligersprijzen.nl. De jury bestaat uit winnaars van afgelopen jaar. Zij maken een keuze uit alle aanmeldingen en beslissen wie de zeven winnaars dit jaar worden.  

Wethouder Kavita Parbhudayal: “Vrijwilligerswerk is veelzijdig en heel belangrijk in onze stad. Veel Hagenaars doen al vrijwilligerswerk. Als hulp bij de dierenambulance, met zieke ouderen, het opruimen van het strand, klaarmaken van pakketten bij de Voedselbanken of als bestuurslid voor een stichting. Met deze eervolle prijs zetten we de vrijwilligers van onze stad ieder jaar in het zonnetje.”  

Onderdelen

Er worden zeven verschillende vrijwilligersprijzen uitgereikt.

 1. Sport
 2. Zorg & Welzijn,
 3. Buurt & Omgeving,
 4. Cultuur,
 5. Ontwikkeling & Jeugd.

Aanmelden 

Meld uw favoriete vrijwilliger aan via www.haagsevrijwilligersprijzen.nl. U kunt kiezen voor een persoon, voor een team en/of voor een organisatie. Per onderdeel worden er in oktober drie kanshebbers bekendgemaakt. Uit deze drie wordt door de jury één winnaar gekozen. De uitreiking is dit jaar op zaterdag 19 november 2022 in Amare Studio. De winnende vrijwilligers krijgen dan een eretitel, bijzondere oorkonde en persoonlijk cadeau.  

 Haagse Vrijwilligersprijzen 2022 - YouTube

Cultuur

Binnenkijken in bijzondere gebouwen

Heeft u altijd al een keer een bijzonder monumentaal gebouw in Den Haag willen bezoeken? Of door de prachtige verborgen, groene hofjes willen wandelen? Dit kan tijdens de Open Monumentendag in Den Haag op zaterdag 10 en zondag 11 september. Door de hele stad kunt u een rondleiding krijgen in verschillende bijzondere gebouwen en plekken. Er zijn 80 monumentale gebouwen geopend voor bezoekers.

Kinderworkshop, fietsen en varen

Tijdens het weekend is er ook een kinderworkshop op De Plaats (Jules Kinderatelier) waar je ideeën voor daktuintjes kunt knutselen. Verder zijn er rondritten met historische trams, een fietstocht en kunt u de mooie plekjes ook vanaf de boot bekijken. 

Bekijk historische gebouwen vanuit huis

De afdeling Monumentenzorg en Welstand heeft van meer dan 60 monumenten 360° foto’s laten maken. U kunt nu dus ook vanaf uw bank of luie stoel manier binnenkijken bij bijzondere gebouwen. Ga naar dutchvrviewer.com

Ga voor aanmelden voor rondleidingen en activiteiten naar: home | Den Haag (monumentenzorgdenhaag.nl)

Zoom