Ontmoeten

Groeten uit de Schilderswijk - ansichtkaartenactie voor ouderen in verpleeghuizen

“Met de kaartenactie Groeten uit de Schilderswijk hoop ik dat we ouderen in de verpleeghuizen voor even blij kunnen maken,” vertelt Younes. Hij stond net op het punt om maandelijkse bezoeken aan verzorgingshuizen in Den Haag te plannen en zich daar nuttig te maken voor ouderen, toen de Coronamaatregelen hem dwongen zijn plan om te buigen. “Maar juist nu is het belangrijk om contact te maken met ouderen, om eenzaamheid te bestrijden en een positief bericht te verspreiden.” Dus, wie helpt er mee om samen met Younes meer dan 2000 kaarten te versturen naar ouderen in heel Den Haag?

Younes Achahboun (23 jaar) heeft de afgelopen 6 maanden deelgenomen aan School des Levens, dat is een programma voor de maatschappelijke diensttijd. Na vele workshops, trainingen en bezoeken die de deelnemers inspireren en hen uit hun comfort zone laten stappen om zichzelf te ontwikkelen, bedenken zij een project waarin zij aan de sociale cohesie in de stad bijdragen en maatschappelijk impact hebben. Younes was al snel klip-en-klaar over zijn project: hij wil iedere maand (12 maanden lang) ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen een leuke dag bezorgen. “Ik heb tijdens mijn stage gezien hoeveel behoefte daaraan is. En hoe blij ik deze mensen kan maken met iets simpels als een bingo, een praatje bij de koffie of een uitje in de stad.” Helaas kan hij zijn project nu vanwege de Corona maatregelen niet uitvoeren zoals hij had bedacht. Toch laat hij zich niet uit het veld slaan, juist nu wil hij voor ouderen die in quarantaine moeten leven iets moois te doen.

De actie ‘Groeten uit de Schilderswijk’ is eenvoudig en simpel. Alle deelnemers, trainers, inspirators en partners van School des Levens zijn gevraagd een inspirerende, troostende of opbeurende quote uit te kiezen. “Ook de wijkagent heeft een bijdrage geleverd en een quote gekozen,” verteld Younes. Zo zijn er totaal 40 quotes op de kaarten gedrukt. Daarna worden de kaarten door bewoners beschreven en verspreid door Younes, samen met andere deelnemers vanuit School des Levens. Younes heeft al 9 verzorgingshuizen in Den Haag, van Moerwijk tot het Statenkwartier, bereid gevonden de kaarten voor hun bewoners in ontvangst te nemen. Younes vertelt: “Ondanks dat we fysiek niet bij elkaar kunnen zijn, wil ik zo wel contact maken. Ik hoop dat er voor iedereen een mooie, aansprekend kaart bij zit waar ze blij van worden.” Enkele van de huizen hebben aangegeven heel erg blij te zijn met de actie. Ze willen bijvoorbeeld de kaarten gaan ophangen en de bewoners zelf een kaart laten kiezen die bij hen past. En als dan de quarantaine voorbij is, mag Younes langskomen om samen alsnog zijn oorspronkelijke project vorm te geven.

De ansichtkaarten worden gratis aan bewoners aangeboden via Stagehuis Schilderswijk, theater de Vaillant, scholen, kerken, moskeeën en de Voedselbanken. Schrijf een leuk, mooi of vrolijk bericht op de kaart en lever het in bij het Stagehuis aan het Teniersplantsoen (Teniersstraat 13b). Vergeet ook niet een kaart te pakken en naar je familie, vrienden of buren te sturen, want ook dat is leuk en verbindend.

Doe mee en maak de ouderen blij. ”Zolang de ouderen in de verpleeghuizen geen bezoek kunnen ontvangen of aan activiteiten in huis kunnen deelnemen, zal ik kaarten bezorgen. Want hoe mooi is het dat ze dan even voelen dat er aan hen gedacht wordt? En dat we zo de eenzaamheid van de quarantaine voor een moment doorbreken.”
Ontmoeten

Wijkbewoners Schilderswijk delen tijdens de Corona-crisis verhalen via zwerf-boekjes

Sinds woensdag 8 april zwerven er vijf notitieboekjes door de Schilderswijk. Hierin delen wijkbewoners verhalen (in iedere taal), tekeningen, foto’s, of een handige tip met elkaar. En als ze klaar zijn met hun bijdrage, geven ze het boekje door aan de volgende wijkbewoner. Samen maken de bewoners uit de Schilderswijk zo een verslag van wat hen bezighoudt tijdens de Coronacrisis.

Yassine Abarkane (coördinator bij Stagehuis Schilderswijk) ziet dat veel bewoners thuisblijven en als ze dan even naar buiten gaan met anderhalve meter afstand ertussen korte gesprekken hebben, boodschappen of eten tot de voordeur van vrienden of familie brengen en op straat een snel praatje met elkaar maken. Maar echt contact is, om verspreiding van het virus te voorkomen, lastig. Daarom komt hij met een aantal van deelnemers aan de Maatschappelijke Diensttijd, School des Levens, met de zwerf-boekjes. “De boekjes zijn een creatieve, niet-digitale, manier om berichten met elkaar delen. Een soort ketting van verhalen, tekeningen en berichten die we aan elkaar rijgen tot een verslag van deze bijzondere tijd,” zegt Yassine.

Zo is het altijd leuk een goede mop of een inspirerend gedicht te delen. Of gewoon te laten weten hoe het met je gaat of een ander een hart onder de riem te steken. “Samen zorgen we dat iedereen de crisis zo goed mogelijk doorkomt. Daarvoor moeten we fysiek afstand bewaren, maar kunnen we toch dichtbij elkaar staan,” vertelt Yassine. Iedereen kan meedoen en zijn/haar bijdrage leveren in het boekje. Je kan misschien vertellen over wat is het lekkerste is dat je ooit hebt gegeten (en het een recept delen), of een plek op de wereld die je heel graag nog (een keer) willen bezoeken beschrijven, of juist een vraag aan de buurt waarop je hoopt ooit antwoord te krijgen. “Iedere bijdrage is even waardevol. We richten ons op het verspreiden van troost, hoop, warmte en liefde aan elkaar.”

In de zwerf-boekjes vult iedere bewoner een pagina, leest misschien even terug wat anderen hebben achtergelaten en geeft het boekje dan weer door aan de volgende persoon, bijvoorbeeld een familielid, een buur of een vriend. De boekjes blijven door de wijk zwerven tot 15 juni, of tot het boekje vol is. “Dan willen we ze graag weer terug zodat we de verhalen kunnen bundelen tot een collectief verslag. Inleveren kan dan bij het Stagehuis,” vertelt Yassine tenslotte, “Onder alle bijdragen verloten we dan 10 pakketten met lekkere hapjes om bewoners te bedanken voor hun verhaal.”

Heeft u al een bijdrage geleverd aan een van de zwerf-boekjes, laat het dan weten en stuur Yassine een berichtje via What's App (tel. 06 39127074)
Ontmoeten

Jeugdwerk gesloten tm 6 April

Beste ouders/ verzorgers,

Bij jullie waarschijnlijk al bekend, is sinds gisteren 15 mrt 2020, door het kabinet besloten de maatregelen rond het coronavirus aan te scherpen.

Hierin is bekend gemaakt dat ook scholen, horeca en meerdere bedrijven de deuren sluiten om verspreiding van het virus te voorkomen.

Zo zal ook Stichting Jeugdwerk alle locaties vanaf heden sluiten. Tot nu toe staat deze maatregel vast tot en met 6 april 2020. Wij hopen op begrip van ieder om de gestelde maatregelen en afspraken in acht te nemen.

Mochten er dingen wijzigen of aanvullingen komen op dit besluit dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Tevens is er een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 070- 4455888. Deze hulplijn is bedoeld voor de kwetsbaarste mensen zoals ouderen die door het virus hun huis niet meer uit kunnen en/ of zieken in hun omgeving.

Dit nummer kan ook worden gebeld voor praktische tips, bijvoorbeeld uitleggen hoe mensen online boodschappen kunnen doen. Als blijkt dat de telefonische hulp niet voldoende is kan er worden gekeken of hier vrijwilligers voor kunnen worden ingezet.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij,

met vriendelijke groet,

Stichting Jeugdwerk

Team de Jeugdhaven
Team SamSam
Team SamSon
Ontmoeten

Een schone buurt met bloemen

Meester Ibrahim van de Beatrixschool in de Schilderswijk in Den Haag opent met een zelfgeschreven verhaal over Kikker, geïnspireerd door Max Velthuijs. In het verhaal besluit Kikker iets aan de rommel in de buurt te doen door op te ruimen en bloemen te planten. Dat verhaal sluit naadloos aan bij het idee van een kleine oudergroep, enkele weken daarvóór, om bollen te gaan planten. Een positieve actie in de strijd tegen vervuiling op straat.

Ouders van de Beatrixschool kwamen weer ‘op de koffie bij de directie’ voor een BuBa ouderbijeenkomst. Ouders praten, aan de hand van een natuurfoto die hen aanspreekt, over het belang van natuur voor kinderen, juist als je in de grote stad woont. Een schone straat hoort daar ook bij. “Mijn zoon komt altijd thuis met papier en allerlei afval in zijn zakken”, zegt een moeder lachend. “Hij weet dat hij het niet op straat mag gooien.”

Schepjes en handschoenen
De rommel op straat is een doorn in hun oog. Net zoals ze zich eerder zorgen maakten over de verkeersveiligheid en er, samen met de gemeente, twee zelfgemaakte verkeersborden werden geplaatst, willen ze ook nu wel in actie komen. Dus zijn er schepjes en handschoenen aangeschaft en 500 bollen besteld die de grond in gaan.
Via Zebra Welzijn heeft een groepje jongens na schooltijd prachtige bordjes met positieve teksten getimmerd en beschilderd die moeten voorkomen dat ijverige schoffelaars de bollen beschadigen.

En nu wachten…
Tussen de stevige buien door is het, wonder boven wonder, even helemaal droog en dan trekt een groep kinderen van de leerlingenraad en de buur-school, samen met enkele ouders, leerkrachten en jeugdwerker Nasser, de buurt in. Rondom de bomen worden de bollen diep in de grond gestopt en de bordjes worden erbij geplaatst. En nu maar wachten wat er dit voorjaar gebeurt!
Eén succes is al binnen. Een moeder merkt op: “Ik geloof in dit soort acties en in dit project. Je ziet dat er steeds weer iets gebeurt en dat vind ik zo positief.
Daar blijft het niet bij. Want zoals ouders al benoemen: het werkt nóg beter om met veel meer partijen samen te werken!

De activiteiten op de Beatrixschool vormen onderdeel van het project BuBa (Buurtversterking vanuit de Basisschool) van Locus33 en Verus. School, ouders en buurt(partijen) zetten zich gezamenlijk in om een goede leer- en leefomgeving voor kinderen te creëren.

##
Deze tekst is geschreven door Inge Kok Postma, Buurtversterking vanuit de basisschool
Ontmoeten

Gast van de raad

Welke partijen zijn er vertegenwoordigd in de gemeenteraad van uw stad en waar besluiten zij eigenlijk allemaal over? Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en kunt u daar nog invloed op uitoefenen? Op deze en andere vragen geeft de gemeenteraad graag antwoord.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maar het is ook mogelijk om als ‘Gast van de raad’ de vergadering te bezoeken. Dit is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te laten maken met het werk van de raad.

Wat kunt u verwachten?
Om 18.30 uur verwelkomt een aantal leden van de gemeenteraad u in het stadhuis aan het Spui. Onder het genot van een kopje koffie vertellen zij u meer over het gemeentebestuur, het raadswerk en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot stand komen. Op de publieke tribune worden plaatsen voor u gereserveerd zodat u de raadsvergadering live kunt volgen. Tot slot praat u rond 20.30 uur nog even na met raadsleden.

Aanmelden
Wilt u een keer Gast van de raad zijn? Meld u zich dan meteen aan voor een van de volgende bijeenkomsten:

Donderdag 6 februari
Donderdag 5 maart
Donderdag 26 maart

Aanmelden kan via onderstaande link!

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de griffie, telefoon: (070) 353 31 31 of via e-mail: griffievoorlichting@denhaag.nl.
Ontmoeten

Stichting Jeugdwerk bestaat 70 jaar

Vandaag bestaat Stichting Jeugdwerk 70 jaar! We gaan dit groot vieren.

11:00 - 12:00: Inloop op Sam Sam voor ouders en wijkbewoners

16:00 - 17:00: Optreden van Theatergroep Hilaria voor de kinderen die zich ingeschreven hebben

18:00 tot 20:00: Receptie voor netwerkpartners, vrijwilligers, collega's en oud-collega's
Beweging

200ste jeugdlid voor BSV De Mussen

De afgelopen jaren is Buurtsportvereniging (BSV) De Mussen een begrip in de Schilderswijk; ruim 300 volwassenen zijn op dit moment lid van de BSV. De BSV heeft in oktober een jeugdafdeling geopend, ook de jeugdafdeling is een groot succes, afgelopen week hebben we het 200ste lid kunnen verwelkomen. Dat mag gevierd worden! Het 200e lid werd tijdens de basketbaltraining verrast met een sportshirt die zij met trots draagt. De jeugdafdeling van BSV De Mussen biedt kinderen en jongeren in de Schilderswijk een veelzijdig aanbod aan sportactiviteiten zoals peuter- en kleutergym, judo, voetbal, kennismakingslessen met verschillende sporten en bootcamps. De activiteiten vinden plaats op verschillende plekken in de wijk, waaronder De Mussen, leefstijlcentrum WOW en de Houtzagerij. Te veel bewoners in de Schilderswijk kampen met gezondheidsproblematiek: het is dus van belang dat er een bloeiende sportvereniging actief is in de wijk!


BSV De Mussen wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Den Haag,
de Ooievaarspas en Interreg SBS.


Meer informatie bij de buurtsportcoach jeugd Mandy Duyvestyn:
E-mail: mandy.duyvestyn@demussen.nl
Tel: 06 30162441

Meer informatie over De Mussen: www.demussen.nl
Meer informatie over de activiteiten: www.schilderswijk.nl/den-haag/schilderswijk/agenda/?q=bsv
Ontmoeten

Stem nu op jonge meiden uit de Schilderswijk voor Nationale Jeugdhulpprijzen 2019

Sinds maart 2019 komen er ongeveer 15 meiden uit groep 7/8 uit de Schilderswijk op woensdagmiddag samen in het Stagehuis. Samen met de stagiaires Social Work praten zij met elkaar over school, hun vrienden en actualiteiten in de wijk of media. Uit deze groep is nu het project Girlz ontstaan. “Ik voel me hier thuis,” vertelt Ibtesam (12 jaar), “we kunnen hier over alles praten.”

Samen met partners in de wijk en sociaal cultureel werkers vanuit de eigen organisatie, hebben de meiden zelf thema’s benoemd waarop zij zich willen ontwikkelen. Identiteit staat hierin centraal. “We hebben met de meiden een programma gemaakt waarin we leuke en leerzame activiteiten met elkaar afwisselen,” vertelt Souraya (21 jaar). Zij woont zelf ook in de buurt en neemt net als de andere begeleiders deel aan de School des Levens. “Wij wilden vanuit de School des Levens iets gaan doen voor kinderen uit de wijk en zagen toen de mogelijkheden met deze meidengroep.”

“Meiden in de Schilderswijk hebben veelal te maken met verschillende, conflicterende verwachtingen. Culturele verschillen tussen de cultuur van hun ouders en de maatschappij met bijbehorende verwachtingen maken het lastig een eigen weg te vinden,” vertelt Imane (21 jaar) verder, “Met Girlz willen we de meiden begeleiden bij het vinden van hun eigen stem en pad.” Samen met de meiden en Nikki van Driel (sociaal cultureel werker) hebben zij een programma gemaakt waarin de jonge meiden hun talenten ontdekken, zelfbeeld vormgeven en zelfvertrouwen versterkt wordt. Nikki vertelt over het doel van Girlz: “Door hen bewust te maken van zichzelf, hun mogelijkheden en dromen, worden zij minder beïnvloedbaar voor negatieve verleidingen of invloeden en staan ze sterker in hun schoenen.” Met Girlz wordt een basis gelegd aan het ontwikkelen van vrouwelijke rolmodellen van de toekomst in de Schilderswijk. Deze rolmodellen zijn weer nodig om de volgende generatie meiden te inspireren en ondersteunen bij het vormgeven van hun leven. Romaisa (10 jaar) zegt: ”Het lijkt wel of ik allemaal zussen erbij heb.”

Girlz is als het enige Haagse project genomineerd voor de Nationale Jeugdhulpprijzen. Deze wordt iedere 2 jaar uitgereikt aan bijzondere en veelbelovende projecten en initiatieven die zich inzetten voor jongeren binnen de jeugdhulp. Naast een juryprijs, maakt Girlz ook kans op de publieksprijs. “We zijn supertrots dat we nu al kans maken op een grote Nederlandse prijs”, vertelt Nihad (20 jaar), “Ik ben heel blij dat we voor deze jonge meiden dit project kunnen doen. Het geeft mij een goed gevoel om hen te helpen met het vormgeven van hun leven.“ Stemmen kan t/m 26 november 2019 via https://nationalejeugdhulpprijzen.nl/stemmen/ en klik dan op ‘Girlz’.
Beweging

Basketbalwedstrijden BSV De Mussen, Dribble Academy en Seagulls

Op maandag 18 november hebben de meiden -en jongens teams (10-14 jaar) van BSV De Mussen, Dribble Academy en Seagulls wedstrijden tegen elkaar gespeeld in sportcentrum de Houtzagerij. Meer dan 70 kinderen hebben hieraan deelgenomen. De kinderen waren fanatiek, maar ook enorm sportief! Ben je ook geïnteresseerd in basketbal? Kom dan proef trainen. Iedere maandagavond zijn er basketbaltrainingen van BSV De Mussen in sportcentrum de Houtzagerij.

6-9 jaar 17:30-18:45 uur
10-15 jaar 18:45-20:00 uur

Meer informatie? Neem contact op met de buurtsportcoach:
mandy.duyvestyn@demussen.nl / 06-30162441
Ontmoeten

Voedselbank zoekt personeel voor verswinkel Zoutkeetsingel

Voedselbank Haaglanden zoekt vrijwilligers die willen helpen in de Verswinkel aan de Zoutkeetsingel 72 in het centrum van Den Haag.

De Verswinkel is op dit moment drie dag(del)en per week open voor klanten van 2, en binnenkort 3, uitgiftepunten. Zij kunnen hier met een door de Voedselbank verstrekte persoonlijke pas (gratis) boodschappen komen doen, in aanvulling op de wekelijkse voedselpakketten. Daarnaast is de Verswinkel een plek voor klanten, waar ze een kop koffie of thee kunnen drinken in de koffiecorner.

De Verswinkel zoekt vrijwilligers die minimaal 1 dagdeel per twee weken beschikbaar zijn, op dinsdag, vrijdag of zaterdag. Vrijwilligers gaan met de klanten in gesprek, houden de Verswinkel en haar voorraad bij en helpen klanten eventueel met het uitkiezen van producten. Belangstelling? Stuur een e-mail waarin je wat meer over jezelf vertelt naar sarah.mullie@VoedselbankHaaglanden.nl

Stichting Voedselbank Haaglanden werkt uitsluitend met vrijwilligers. Wie niet voldoende geld heeft om zelf dagelijks een maaltijd op tafel te zetten, kan zich bij de voedselbank aanmelden via een hulpverlener. Klik voor meer informatie op onderstaande link.
Ontmoeten

Johan Remkes waarnemend burgemeester Den Haag

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 12 oktober 2019 Johan Remkes tot waarnemend burgemeester van de gemeente Den Haag.

Na het ontslagverzoek op zondag 6 oktober van Pauline Krikke, besloot de commissaris op maandag, na overleg met de fractievoorzitters, een waarnemend burgemeester te benoemen. In het gesprek is gesproken over de strekking van de opdracht en het gewenste profiel. De commissaris heeft Johan Remkes voorgesteld als waarnemend burgemeester. Na een gesprek met hem op woensdag hebben de fractievoorzitters laten weten zich te herkennen in de voordracht.

Smit:

'Met Johan Remkes krijgt het stadsbestuur van Den Haag een burgemeester die rust en gezag brengt. Als voorzitter van het college en de gemeenteraad geeft hij gezicht aan een sterk en stabiel stadsbestuur van deze prachtige stad.'
Bestuurlijke stabiliteit
Ook is afgesproken niet direct te starten met de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester zodat Remkes de tijd heeft om voor bestuurlijke stabiliteit te zorgen. De commissaris heeft hem de opdracht meegegeven om de rust in de gemeente de komende periode samen met het gemeentebestuur te herstellen. Daarnaast zal Remkes aandacht besteden aan integriteit en wordt hem gevraagd zich specifiek te richten op de openbare orde portefeuille. Op die manier wordt aan een nieuwe kroonbenoemde burgemeester een goede start geboden.

In het voorjaar van 2020 zal de commissaris de fractievoorzitters opnieuw uitnodigen. In overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt dan bepaald of de zoektocht naar een nieuwe burgemeester kan beginnen.

Reactie college op benoeming waarnemend burgemeester
Het college van Den Haag bedankt de Commissaris van de Koning Jaap Smit voor het snel zoeken én vinden van een waarnemend burgemeester.

'Wij zien ernaar uit om samen te werken met Johan Remkes. Zo kunnen we rust brengen in de stad en op het stadhuis'
zegt Boudewijn Revis namens het college.

Johan Remkes
Remkes is 68 jaar en was negen jaar commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Eerder was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vicepremier en staatssecretaris van Volkshuisvesting en Stedenbeleid. Recent bracht Remkes als voorzitter van het Adviescollege aanpak stikstofproblematiek advies uit aan het kabinet.

Bron: DenHaag.nl
Beweging

Openingstijden herfstvakantie zwembad de Houtzagerij

Tijdens de herfstvakantie is zwembad de Houtzagerij van zaterdag 19 tot en met zondag 27 oktober 2019 open voor vrij zwemmen.

Openingstijden herfstvakantie
Onderstaande tijden zijn geldig van 19 tot en met 27 oktober 2019. Vanaf maandag 28 oktober gelden de reguliere openingstijden weer.

Heeft u een vakantiepas? Hiermee kan uw kind met korting komen zwemmen. Meer informatie op www.vakantiepas.nl.
Kinderen zonder zwemdiploma zijn begeleid door een volwassene en dragen zwemvleugels. Meer informatie op huisregels zwembaden.


zaterdag 19 oktober
13.30 - 16.00 alle leeftijden alle baden

zondag 20 oktober
11.00 - 13.30 ouders met kinderen alle baden
14.00 - 16.00 alle leeftijden alle baden

maandag 21 oktober
15.00 - 17.00 Zwem4daagse wedstrijdbad
15.00 - 17.00 Speel-in t/m 12 jaar alle baden
19.00 - 21.00 18 jaar en ouder alle baden

dinsdag 22 oktober
14.30 - 16.00 Zwem4daagse wedstrijdbad
14.30 - 16.00 alle leeftijden alle baden

woensdag 23 oktober
7.00 - 8.30 alle leeftijden/banenzwemmen alle baden
15.00 - 17.00 Zwem4daagse wedstrijdbad
15.00 - 17.00 Speel-in t/m 12 jaar alle baden

donderdag 24 oktober
15.00 - 17.00 Zwem4daagse wedstrijdbad
15.00 - 17.00 alle leeftijden alle baden
19.00 - 22.00 alle leeftijden alle baden

vrijdag 25 oktober
7.00 - 8.30 alle leeftijden/banenzwemmen alle baden
12.00 - 17.00 jump-in t/m 12 jaar Sporthal
15.00 - 17.00 Zwem4daagse wedstrijdbad

zaterdag 26 oktober
9.00 - 12.00 alle leeftijden alle baden
13.00 - 16.00 alle leeftijden alle baden

zondag 27 oktober
11.00 - 13.30 ouders met kinderen alle baden
14.00 - 16.00 alle leeftijden alle baden

Goed om te weten
Tijdens de herfstvakantie zijn er geen (zwem)lessen en reguliere activiteiten.
Vergeet niet uw zwempas of legitimatie mee te nemen.
De kassa sluit 30 minuten eerder dan de eindtijd.
Tarieven Haagse zwembaden. Heeft u een Ooievaarspas? Dan krijgt u bij de kassa 50% korting.
Er is gratis een onbewaakte garderobe. Voor € 0,50 huurt u een afsluitbaar kastje.
De reguliere openingstijden buiten de vakanties.

Bron: DenHaag.nl
Zoom