Sociaal

Maak kennis: Alex Bergman

'De Schilderswijk is hier niet mee opgeschoten en heeft er nog niets voor teruggekregen'

Zo verwoordde Alex Bergman eind februari de gemoedstoestand van de bewoners, naar aanleiding van de enquete over alle verkeersmaatregelen. Met deze woorden sprak Alex de raadsleden van de commissie leefomgeving aan, als voorzitter van bewonersorganisatie Schilderswijk 'De Paraplu'. 

Alex Bergman is getrouwd met een Schilderswijkse en kwam zo in 1977 in de wijk te wonen. Na vijf jaar kon het stel een huis 'met een eigen trap' krijgen in het Regentessekwartier, en verhuisden. Maar als ze op bezoek gingen bij familie aan de Hoefkade, liepen ze altijd via de Herderslaan en daar stond een huis te koop, reden om zich eind vorige eeuw weer in de Schilderswijk te vestigen.  

Maar hoe wordt je dan voorzitter van De Paraplu? 'door het straatgebeuren. De aankleding van de straat voor de WK 2010'. De samenwerking tussen een aantal buurmannen verliep zo voorspoedig dat ze het jaar daarop een straatfeest wilden organiseren in de Herderslaan. 'Zo kwam ik terecht bij De Paraplu, om via hen subsidie aan te vragen bij de gemeente voor dat feest. Aletta werkte toen als ondersteuner bij De Paraplu, zij vroeg me direct voor het bestuur van De Paraplu.'  

Toen Ismet Bingöl als voorzitter vertrok, volgde Alex hem op in 2020, tijdens het begin van de Coronacrisis. 'Het was hard werken tijdens de Coronacrisis om degenen die het nodig hadden in de wijk te ondersteunen.' Alex zijn vaste klus is het bijhouden van facebook. 'via facebook konden we na de brand in de Wouwermanstraat snel de bewoners bereiken, voor hulp aan de getroffenen'. U kunt Alex altijd bereiken via info@deparapludh.nl en het volgen van facebook.com @schilderswijknetwerk - Community 'Wij zijn de Schilderswijk.nl'.

Madeleine Steigenga

Gezondheid

Bescherm uw kind tegen kinderziekten

Alle 9-jarigen in Den Haag krijgen binnenkort een uitnodiging voor hun laatste prikken tegen DTP-BMR. Deze twee vaccinaties beschermen uw kind tegen bof, mazelen en rodehond, en tegen difterie, tetanus en polio. 

De uitnodigingsbrief van het RIVM voor deze vaccinaties ontvangt u op 17 mei. Het vaccineren gebeurt in juni, bij alle locaties van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) in Den Haag. Op 13, 14, 20, 21 en 28 juni kunnen 9-jarigen voor hun prikken terecht bij CJG-locatie Centrum, aan de Paviljoensgracht 1 in Den Haag.

Vaccinaties gratis en veilig

De vaccinaties die het CJG geeft, zijn gratis en veilig. Weet u dat het DTP-vaccin al sinds 1965 in het vaccinatieprogramma is opgenomen? Voor het BMR vaccin is dat sinds 1987. Dat betekent dat we heel veel ervaring hebben met deze vaccinaties. Door het vaccinatieprogramma komt polio in Nederland niet meer voor. En difterie bijna niet meer. Vaccineren blijft belangrijk.

Zie voor meer informatie over de prikken tegen DTP-BMR de website van het CJG: DTP-BMR - Centrum Jeugd & Gezin Den Haag (cjgdenhaag.nl).

Moska: Ouders hebben vragen over vaccineren #denhaagvaccineert - YouTube

Duurzaamheid

groen in de wijk

In de Bosboomstraat is een grote bak met planten geplaatst tussen twee ondergrondse afvalcontainers. Eigen initiatief!? Meer groen in de wijk? kom op 11 mei 19.00uur naar het Breed Buurt Overleg Van der Neerstraat 238 bij bewonersorganisatie Schilderswijk De Paraplu.

Sociaal

4 mei 19.45 oorlogsmonument Parallelweg

4 mei herdenking

Het monument aan de Parallelweg is de plek waar 12 Nederlandse gevangenen door de Duitsers werden doodgeschoten op 31 maart 1945, een wraakaktie van de bezetters voor twee verzetsdaden in de buurt. De executie gebeurde 6 weken voor het eind van de oorlog.

Uit Den Haag werden 14.000 inwoners weggevoerd omdat ze van afkomst Joods waren. Het grootste deel van deze Joodse families stammen van de emigratiegolven in de zestiende en zeventiende eeuw. Een enkel gezin stamde af van vluchtelingen uit Rusland, vanwege de progroms tijdens de Russische burgeroorlog begin twintigste eeuw. Van de 14.000 Hagenaars die met de trein weggevoerd werden, overleefden slechts 2.000 de oorlog.

12.000 doden, onder hen veel mensen uit onze buurt. Een beeld van de impact daarvan op het dagelijks leven in de Schilderswijk tijdens de oorlogsjaren kun je krijgen door op straat en huisnummer opzoeken wat er met de Joodse buurtgenoten gebeurde via joodsmonument.nl. Alleen al op de Hoefkade tussen de Stationsweg en de Heemstraat werden 43 huizen leeggehaald en meer dan 150 bewoners omgebracht. Hele gewone mensen. De meeste werden in Den Haag geboren. Beroepen zoals we nu ook in de buurt hebben: slager, kruidenier, koopman, musicus, muzieklerares, huishoudelijke hulp, kantoor mensen. 

De kleine Louis Kwetsie van 1 jaar woonde met zijn oudere broertje en zijn ouders aan het begin van de Hoefkade, op nummer 2, de huizen zijn al lang geleden gesloopt. Begin januari 1943 werden ze gedood, ver weg in Auschwitz. Op Hoefkade 43 woonde de gezinnen Danser en Scheffer, alle tien bewoners werden in 1942 vermoord. Edith Weiner kwam uit Wenen en was studente aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Ze verbleef op verschillende adressen in Den Haag voor ze naar Hoefkade 89 verhuisde. Toen ze in1944 in Auschwitz stierf was ze pas 21 jaar. De vier andere bewoners van nummer 89, het echtpaar Dormits met twee zonen, kwamen daar in 1942 om. Ook de 82-jarige schoonmoeder die inwoonde bij het gezin de Wind van Hoefkade 734, werd met haar dochter, zoon en kleindochter Ester, die als verkoopster werkte, weggevoerd. Alle vier vonden de dood in Auschwitz. Het is onvoorstelbaar dat zoveel mensen, hele gezinnen in korte tijd -binnen twee jaar - weggevoerd werden en omgebracht. 

Op Joodsmonument.nl is zoveel mogelijk informatie bij elkaar gebracht om de omgekomenen een gezicht te geven. Soms een foto, berichten van verloving en trouwen, een enkele herinnering wordt gedeeld, de relaties met broers en zussen en ouders die elders in de wijk of in Den Haag woonden zijn ook terug te vinden. Familie in de Jacob Marisstraat, in de Rivierenbuurt, de Stellenboschstraat, verloofd met de broodbakker van de Wagenstraat... het is niet anders dan nu.

Het zijn gewone mensen als u en ik die onvoorstelbare zaken meemaakten en meemaken. Van toen en nu, ver weg en dichtbij, die we gedenken en in het nu kunnen helpen.

 

Madeleine Steigenga

Sociaal

Den Haag zoekt gebruikte (kinder)fietsen

Fietsen is voor kinderen meer dan alleen plezier. Met een goede fiets kan elk kind meedoen aan activiteiten met vriendjes en op school. Voor 1 op de 9 kinderen in Nederland is een eigen ­fiets niet vanzelfsprekend. De gemeente Den Haag doet daarom mee met het Kinderfietsenplan van de ANWB.

Het Kinderfietsenplan zamelt ­fietsen in, knapt ze op en zorgt dat ze bij de juiste kinderen terecht komen. Heb je een kinderfiets over? Doneer ‘m dan aan het Kinder­fietsenplan.

Inzamelactie ­1 mei tot en met 4 juni 2022.

Lever je ­fiets in bij:

• Afvalbrengstations

• Biesieklette (Leyweg en Kranenstraat)

• Leren Doen

• Stadsboerderijen

• Meer inzamelpunten op de website

www.denhaag.nl/kinder­fietsenplan

ww.denhaag­fietst.nl/kinder­fietsenplan

Wonen

Meedenken over mobiliteit in de wijk

Het college van B&W heeft begin maart een stappenplan gepresenteerd om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te raadplegen bij grote verkeersprojecten in Transvaal en de Schilderswijk in het kader van de mobiliteitsvisie.

Klik hier om dat stappenplan te bekijken.

Wil je meer weten over die mobiliteitsvisie en zien welke projecten er de komende jaren worden uitgevoerd? Klik dan hier

Sociaal

maak kennis: Diny de Schrijver-Vissers

Altijd druk, altijd 100% inzet als vrijwilliger in onze buurt: maak kennis met Diny.

Tussen de winkels aan de Hobbemastraat vind je op nummer 184 clubhuis 'De Hobbel' van YMCA Schilderskwartier. In de agenda van Schilderswijk.nl vind je de data waarop de activiteiten zijn.

Diny is hier de top-vrijwilliger, al zestig jaar is betrokken bij het Jongerenwerk op Christelijke grondslag in onze buurt. Als rasechte Schilderswijkse - geboren in de Gerard Doustraat - ging ze als zevenjarige al mee met het zomerkamp. Dat was toen eigenlijk alleen voor jongens, maar met een vader die in de leiding van het kamp zat, mocht ze al jong mee om te helpen. En dat is ze blijven doen. Met haar - inmiddels overleden - echtgenoot zette ze zich samen in voor de Christelijke Jongeren Vereniging, nu YMCA. Aanvankelijk had de YMCA drie panden in de Schilderswijk, die sneuvelden in de sloopwoede tijdens de stadsvernieuwing. 'We hebben veel moeten knokken, om een pand in de buurt te behouden' vertelt Diny, die trots is op 'De Hobbel'. Daar is iedereen welkom. Nog steeds is de oecumenische boodschap de basis van de YMCA. Die achtergrond wordt niet vertaald naar bidden en schriftlezing, maar praktisch toegepast: heb uw naaste lief en heb respect voor elkaar. Zoals Diny uitlegt 'het hoeft niet hoogdravend, het gaat erom hoe je met mensen omgaat, en om alles te delen.' Heel bijzonder zijn de zomerkampen van de YMCA. Diny gaat nog steeds graag mee: 'van Koningin Juliana kreeg de YMCA toestemming om te kamperen in de bossen van Het Loo te Apeldoorn, deze kampen worden nog steeds georganiseerd, twee weken per jaar. Heel bijzonder, want er is geen officiële camping, alles wordt voor deze twee weken opgebouwd.' 

Laatste vraag aan Diny: Wat kan beter? Natuurlijk altijd vrijwilligers nodig voor het werk en praktische zaken, zoals een parkeer- of een bezoekersvergunning voor de vrijwilligers die zich inzetten voor 'De Hobbel'!

Wonen

Bijeenkomst herinrichting en nieuwe tram

Op woensdag 20 april was er een wijkwerkplaatsbijeenkomst in Bibliotheek Transvaal. Tijdens de bijeenkomst kregen bewoners en ondernemers informatie over de projecten herinrichting Hobbemaplein, Hobbemastraat en Paul Krugerlaan.

Ook de nieuwe lage vloertram die gaat rijden op lijn 6 en 12 in Transvaal kwam aan de orde. De gemeente liet ook de eerste schetsvarianten zien van beide projecten waar bewoners en ondernemers hun voorkeur konden aangeven. Het was een inloopbijeenkomst van 16:00 – 20:00 waar circa 80 mensen op af kwamen. Rond 18:00 uur was Wethouder Robert van Asten aanwezig de sfeer te proeven en informele gesprekken te voeren.

Opvallende opmerkingen van aanwezigen gingen over:

 • De verkeersveiligheid Paul Krugerplein. Hier wordt vaak te hard gereden en het is lastig oversteken voor fietsers.
 • De parkeeroverlast mag niet toenemen als er parkeerplaatsen worden weggehaald. De gemeente kijkt naar maatregelen om de parkeeroverlast te verminderen in Transvaal.
 • De loopafstand tussen de verschillende haltes op het Hobbemaplein 
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid op het Hobbemaplein

Spreekuren 

Tot en met mei 2022 zijn er spreekuren over de herinrichtingsplannen en de nieuwe tram in Buurthuis Bario, Kockstraat 175. De spreekuren zijn in de oneven weken op woensdagochtend van 10:00 tot 13:00 uur.

Wonen

Wijktour nieuwe huurders Haag Wonen

Nieuwe huurders Haag Wonen krijgen gratis bewonerstour.

De gratis bewonerstour is elke maand op een zaterdag en wordt speciaal georganiseerd voor nieuwe bewoners van de Schilderswijk. De tour vindt in 2022 plaats op: 16 april, 28 mei, 25 juni, 30 juli, 27 augustus, 24 september, 29 oktober, 26 november en 31 december. Op de website schilderswijkbewonerstours.nl/blog/ welkomsttour-schilderwijk vind je altijd de actuele data. De data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Tijdens de bewonerstour

• Maak je kennis met de bruisende Schilderswijk, met haar bijzondere verhalen, verteld door bewoners zelf;

• Leer je je nieuwe buurtgenoten kennen;

• Laat je je inspireren door de markt, de ho­ es en andere verrassende bezienswaardigheden;

• Maak je kennis met de leuke winkeltjes in de wijk, waar je zeker nog een keer terug zult komen om je boodschappen te doen!

Meld je nu aan!

Tijdens de tour ga je ongeveer 2 uur op pad door de wijk onder begeleiding van een gids, die zelf ook bewoner is! Je kunt je met maximaal 2 personen voor de tour aanmelden. Dat kan door een mailtje te sturen naar swbewonerstours@stichtingbbis.nl. Heb je vragen of wil je je liever telefonisch aanmelden? Bel of app naar 06 388 754 15.

Cultuur

film Stadsvernieuwing Schilderswijk

Op donderdag 28 april om 17uur in het filmhuis (Spui): ‘Intuition, zoektocht naar Stadsvernieuwing als Kulturele Aktiviteit’ van Marit Geluk

daarna om 17.45 uur: gesprek onder leiding van Ivar Lingen met Ron Fresen, politiek verslaggever, burgemeester Jan van ZanenWinfred en Annelies Haase, auteurs van de biografie over Adri Duivesteijn ‘Vanzelfsprekend maar niet normaal’ en Francien van Westrenen curator van de tentoonstelling ‘Revolutionary Traces’ bij Stroom Den Haag waarin de kunstenaar Ângela Ferreira de woningbouwprojecten van Álvaro Siza in de Schilderswijk en Bairro de Bouça (Porto) met elkaar verbond. max 100 pers, aanmelden via https://www.haac.nu, toegang gratis

Sociaal

Bestel cheesecake en steun vluchtelingen

Wij komen in actie voor vluchtelingen uit alle landen. De actie Cakes4U(s) wordt door jongeren vanuit MDT School des Levens voor jongeren die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld georganiseerd. Want iedereen verdient een plek om te slapen. 

Samen met meidenclub GIRLZ uit de Schilderswijk bakken we daarom iedere week heerlijke cheesecakes. Bestel deze nu voor €2,50 per punt via https://forms.gle/bvLrUEa5UTiXjo1g7, doneer via de link in het bestelformulier en maak een bed voor een vluchteling mogelijk. De volledige opbrengst van deze actie komt namelijk ten goede aan #bedvoorbed van Stichting Vluchteling.

Bestel je voor donderdag om 18 uur, dan bezorgen wij je taartpunt(en) op vrijdag na 15 uur. De actie duurt tot 29 april as.. Laat daarom duidelijk je adresgegevens achter, en vermeld je naam bij je donatie (niet anoniem);-) 

Wonen

Rood fietsasfalt ’s-Gravenzandelaan

De gemeente pakt in de hele stad de fietsroutes aan. Sterfietsroutes zijn snelle, veilige en comfortabele fietsroutes. Ze vormen de belangrijkste doorgaande verbindingen binnen het fietsnetwerk in de stad. Door aanpassingen te doen worden de fietsroutes veiliger en comfortabeler. De fietsers krijgen meer ruimte. Zo wordt Den Haag een echte fietsstad.

De ’s-Gravenzandelaan is onderdeel van de sterfietsroute die van de binnenstad via Transvaal naar Wateringse Veld loopt. In de hele laan zijn de straatstenen vervangen door rood fietsasfalt. Eind februari heeft wethouder Robert van Asten de laatste meters geasfalteerd. Er zijn nieuwe drempels in de straat gekomen en een aantal parkeervakken is vernieuwd.

Aan het einde van dit jaar is de gehele sterfietsroute Binnenstad – Wateringse Veld klaar en ligt er ruim 10 kilometer rood asfalt op dit traject.

Ontdek alle sterfietsroutes op www.denhaagfietst.nl/sterfietsroutes of kijk voor een overzicht op www.denhaag.nl/fietsen

Sport

Voetbalkooi Vennepark nu Miloud Plein

Op woensdag 30 maart is de voetbalkooi op het Van der Vennepark omgedoopt tot Miloud Plein.

Miloud is de drijvende kracht achter de voetbalactiviteiten op het plein en is al zo'n 12 jaar actief als vrijwilliger in de wijk.

Als dank voor zijn inzet is wijkagent Gert van der Plas een initiatief gestart om het voetbalplein naar Miloud te vernoemen.

Afgelopen woensdag was het dan zo ver en vond de feestelijke onthulling plaats. Uiteraard met de fanatieke voetballers erbij.

Sociaal

Hoe stemde de Schilderswijk?

De Schilderswijk gaat voor Denk!

Nog geen 1/3 van de stemgerechtigde Schilderswijkers spoedden zich naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Denk is met 35% van de stemmen de grote winnaar in onze wijk.

En wat deden de buren?

Voor Transvaal golden bijna dezelfde cijfers voor de opkomst en ook hier was Denk de winnaar, met 33%. In de Stationsbuurt koos 18% voor Groen Links en 16% voor D66. Net als in de Schilderswijk werd het CDA in Transvaal de tweede partij met 11% van de stemmen. De PvdA werd met 8+% de steady 3e partij in de Schilderswijk, Transvaal en ook in de Stationsbuurt. 

In het Centrum brachten bijna 70% van de kiezers hun stem uit, hier was D66 met 20% de grootste partij.

Sociaal

voorlopige verkiezingsuitslag 2022

Het gaat om een voorlopige uitslag. In totaal heeft ruim 43% van de kiesgerechtigden gestemd. Het centraal stembureau komt maandag 21 maart om 10.00 uur bijeen om de definitieve uitslag bekend te maken, dan kunnen we ook zien hoe de Schilderswijk heeft gestemd.

Sociaal

Holifeest 18 maart op Wijkpark

Op vrijdag 18 maart a.s. vieren meer dan een miljard mensen over de hele wereld het Holifeest. In Den Haag wordt dit kleurrijke feest op een uitbundige wijze gevierd door Stichting Holi Samen, onder de noemer: Haagse Holi Hangámá of te wel Haagse Holi Spektakel.

Sedert de vestiging in Den Haag van grote groepen Hindoestanen, nu ruim 40 jaar geleden, wordt Holi ook in deze stad intens en uitbundig gevierd.

Eerst gebeurde dit voornamelijk in huiselijke kring, later ook in het openbaar: in grote zalen, in de wijken, in de straten en op pleinen. Ook dit jaar zal Holi in Den Haag groots worden gevierd in het Wijkpark Transvaal.

Bij de Holiviering in Den Haag wordt bewust gestreefd naar een stadsbrede viering. Immers, Holi is een feest voor iedereen, ongeacht afkomst, kleur of cultuur. Het is een feest dat sociale barrières doorbreekt en op een vrolijke en kleurrijke wijze verbinding probeert te leggen naar alle mensen toe, zowel binnen het familieverband als met de omgeving en binnen de eigen cultuur als daarbuiten. Juist vanwege deze filosofie is het Holifeest bij uitstek een multicultureel feest, dat heel goed past in het integratiebeleid van gemeente Den Haag.

Ook dit jaar heeft de organisatie gekozen voor een viering met een feestelijk multicultureel podiumprogramma, van 13.00 tot 18.00 uur. De organisatie ligt in handen van Stichting Holi Samen i.s.m. een aantal Haagse culturele en maatschappelijke organisaties. De verwachting is dat ook dit jaar ruim 5 tot 6 000 holivierders de viering zullen bijwonen.

Dit spetterende multiculturele Holispektakel zal in Den Haag plaatsvinden op:

Datum: vrijdag 18 maart 2022

Plaats: Wijkpark Transvaal (Schalk Burgerstraat/hoek Paul Krugerlaan)

Tijd: 13.00 – 18.00 uur: Cultureel feest in het Wijkpark met o.a. een podiumprogramma

Iedereen is welkom op het Haagse Holi Hangámá en de toegang is gratis.

www.holisamen.nl

Sociaal

Vergunning Buitenspeeldag 2022 aanvragen

Eens per jaar is de straat van de kinderen. Geen auto’s en fietsers, maar van stoep tot stoep ruimte om te spelen. Woensdagmiddag 8 juni 2022 is de Nationale Buitenspeeldag. Doet uw straat ook mee? Vraag dan op tijd een vergunning aan.

Op buitenspeeldag 8 juni 2022 verandert de hele stad in een grote speelplek. In heel Den Haag worden straten hiervoor afgesloten. Ouders, verzorgers, speeltuinen, scholen, jeugdclubs, belangenorganisaties en verenigingen kunnen meedoen.

Vraag een vergunning aan

Wilt u straten of pleinen afsluiten, zodat de kinderen veilig kunnen spelen? Dan hebt u een vergunning nodig.

Het aanvragen van de vergunning voor de buitenspeeldag is gratis.

Aanvragen kan tot en met 4 april 2022. Stuur een e-mail naar jeugd@denhaag.nl

Goed om te weten

Sluit u de straat af? Vertel dit dan aan uw buurtbewoners. Dit voorkomt ergernis en misverstanden.

De Nationale Buitenspeeldag wordt georganiseerd door Jantje Beton.

Bron: Denhaag.nl

Sport

Onthulling muurschildering Cruyff Court

Met de huldiging van de paralympische medaillewinnaars in Den Haag is er een bijzondere periode afgesloten. Binnen iets meer dan een half jaar werden er twee Olympische en twee Paralympische Spelen georganiseerd. Spelen zonder fans, zonder familie op de tribunes. Niettemin hebben de prestaties van TeamNL ons land trots gemaakt. NOC*NSF, haar partners en de gemeente Den Haag willen deze memorabele Spelen markeren en gebruiken om de jeugd blijvend te inspireren met sport. Daarom is er vandaag in de Haagse Schilderswijk een mural (muurschildering) onthuld met tien Nederlandse sporthelden van de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio en Beijing.

De locatie van de mural is in de buurt van basisschool ’t Palet in de Schilderswijk in Den Haag, een stad die sport ademt en zich in 2022 bovendien sporthoofdstad van Europa mag noemen. In het hart van de Schilderswijk, bij basisschool ’t Palet en langs een Cruyff Court, hebben NOC*NSF en de gemeente Den Haag de ideale plek gevonden om olympische en paralympische legendes als muurschildering te vereeuwigen. En daarmee een nieuwe generatie te inspireren om te gaan of te blijven sporten en het beste uit zichzelf te halen.

Hilbert Bredemeijer, wethouder Sport, Onderwijs en Buitenruimte: "Sport en Den Haag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Supermooi dat wij deze mural hebben staan langs het Cruyff Court in de Schilderswijk. De toppers van TeamNL die hierop staan inspireren onze jeugd om te gaan sporten. Zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van mooie prestaties van nieuwe sporthelden. Daarnaast is de mural een blijvende herinnering aan de bijzondere prestaties die de afgebeelde sporters hebben geleverd voor ons land."

Over de kunstenaar

De mural is tot stand gekomen met graffiti artiest Roy Valk van MooieMuur.nl. Samen met een aantal jongeren uit de Haagse schilderwijk heeft hij op een prachtige en inspirerende manier de ideeën en concepten van NOC*NSF en de gemeente Den Haag vertaald en uitgewerkt tot een muurschildering.

Street art in de vorm van op maat gemaakte muurschilderingen heeft een positief effect op de leefbaarheid van een wijk of stad. Het zorgt voor een groter gevoel van veiligheid en gaat vandalisme en illegale graffiti tegen. Tevens maakt het bewoners meer trots op hun wijk.

TeamNL sporters afgebeeld op de mural: Khalid Choukoud, Sifan Hassan, Fleur Jong - atletiek, Kiran Badloe - windsurfen, Nick Kimmann - BMX, Jetze Plat - handbiking, Irene Schouten, Ireen Wüst, Kjeld Nuis - schaatsen, Lisa Bunschoten – snowboarden.

Bekijk hier het filmverslag van de onthulling.

Sociaal

stemmen kan nu!

op 15 maart en 16 maart kunt u stemmen!!! bij Buurthuis Sam Sam ingang Van Ostadestraat + bij Bibliotheek Transvaal op het Hobbemaplein tot 20.00uur. Op 16 maart zijn alle stemlocaties in de buurt open tot 21.00uur

Sociaal

Veilig onderdak vluchtelingen Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne zijn er miljoenen mensen gevlucht. De gemeente Den Haag is bezorgd om de mensen in Oekraïne en leeft mee met iedereen die vrienden en familie heeft in dat land. Veel vluchtelingen hebben zich inmiddels in Den Haag gemeld. Zij worden tijdelijk opgevangen in verschillende opvanglocaties zoals hotels en stichting Noodopvang.

De gemeente zoekt in zeer korte tijd naar opvanglocaties voor langere tijd in verschillende wijken in Den Haag. In uw wijk kan Verpleeghuis ‘De Schildershoek HWW zorg’ (Jacob Catsstraat 325) opvang voor langere tijd bieden. Tijdens hun verblijf voor langere tijd krijgen zij zoveel mogelijk hulp van gemeente en betrokken organisaties. De gemeente hoopt ook op de hulp van inwoners bij de opvang.

Voor veel gestelde vragen of hulp bieden? Kijk op denhaag.nl/oekraïne

Cultuur

Correspondents Dinner 2022 groot succes

Maandagavond 7 maart vond in buurthuis Samson de tweede editie van het Correspondents Dinner Schilderswijk plaats.

Bedoeling van het evenement was dat vertegenwoordigers van politieke partijen die op 16 maart aanstaande meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, elkaar verbaal op ludieke- en grappige wijze de maat nemen. Dit naar voorbeeld van het Amerikaanse Correspondentsdinner dat een lange geschiedenis kent.

Er deden maar liefst 13 partijen mee tijdens de avond die door veel mensen uit de wijk werd bezocht en ook online te volgen was. De presentatie was in handen van Columnist en comedian Sjaak Bral.

De deelnemers hadden zichtbaar plezier tijdens het geven van de speeches. Peter Bos van de Haagse Stadspartij werd uiteindelijk als winnaar uitgeroepen. Hij stak een humoristisch betoog af over het feit dat zo weinig van de lijsttrekkers geboren en getogen zijn in Den Haag.

Meer weten over de verkiezingen van volgende week? Klik dan hier.

Sport

Grondig gerenoveerde Sporttuin geopend

De Haagse Sporttuin Schilderswijk in de Bosboomstraat is de afgelopen maanden grondig gerenoveerd. Met prachtige playcourts en allerlei nieuwe sport- en spelmogelijkheden heeft de wijk er weer een absolute eyecatcher bij.

Vandaag was het de eer aan wethouder Hilbert Bredemeijer om de officiële openingshandeling te verrichten. Daarna konden de aanwezige kinderen onder begeleiding van de pauzesporttrainers en een aantal medewerkers van Stichting WSDH begeleid gaan sporten.

Wonen

inspraak buurt op in de raadscommissie

3 insprekers maakten gebruik van hun recht. Rita Tesselaar (Weeshuis), Alex Bergman (namens bewonersorganisatie De Paraplu), David Sanders als persoon.

Lees hieronder de inspreektekst van bewonersorganisatie De Paraplu:

Geachte raadsleden,

Met de 4 afsluitingen op de grenzen tussen de Schilderswijk met de Stationsbuurt en het Oude Centrum zijn twee wijken gelukkig, maar wij, de Schilderswijk, niet.

Jammer voor ons, is de conclusie gebaseerd op de analyse van 'gemiddelde' reistijden en trajectlengtes. Niet op het dagelijkse woon-werkverkeer van gewone mensen tijdens de spitsmomenten, wanneer half Den Haag via het Calandplein 'De Put' en onze Vaillantlaan Den Haag in- of uit rijdt.

Uw eerste doel was het vergroten van de aantrekkelijkheid en veiligheid voor voetgangers en fietsers van onze Hoefkade en de Stationsweg/Wagenstraat. Daar lijkt dat gelukt, maar op de Hoefkade niet.

Want veiliger? De ongelukken lijken zich verschoven naar een ander deel van de Hoefkade .

Aantrekkelijker? de beloofde herinrichting Hoefkade voltrekt zich pas in 2024. Dan wordt er fors vergroend, maar u raadt het al, de inrichting met de gezellige rode klinkertjes-stoepen die de Stationsbuurt sieren, zijn op, precies op het punt met de Hoefkade-pollen, de grens tussen Stationsbuurt en Schilderswijk!

Uw tweede doel - geen doorgaand verkeer tussen de Schilderswijk en de Stationsbuurt - is effectief bereikt.

Vluchten kan niet meer uit onze wijk.

Tijdens de spitsmomenten, en bij elke kleine obstructie elders koersen onze bewoners en hun bezoek radeloos door de wijk, op zoek naar een uitweg!!! 

Onze conclusie op basis van uw analyse en enquete is:

De 'winst' van deze verkeersmaatregelen gunnen we onze buren.

Maar 'het verlies' is een door afsluitingen geïsoleerde Schilderswijk, zo voelen en ervaren een groot deel van de bewoners het . 

De Schilderswijk is hier niet mee opgeschoten en heeft er nog niets voor teruggekregen.

Wonen

30 maart weer een live BBO bij Paraplu

Beste Bewoner,

Niet alleen bewonersorganisatie Schilderswijk de Paraplu, maar voor heel Nederland waren 2020 en 2021 bijzondere jaren.

Zo hebben wij helaas diverse activiteiten niet kunnen organiseren gelet op de coronamaatregelen die door de overheid op verschillende momenten zijn ingevoerd, de BBO is hiervan een voorbeeld.

Sinds 25 februari zijn alle maatregelen opgeheven. Voor ons ook het moment om een nieuwe BBO bijeenkomst te organiseren.

Het bestuur heeft in samenspraak met de BBO voorzitter de datum op 30 maart aanstaande aanvang om 19:00 vastgesteld. 

Wij verzoeken jullie vriendelijk voor de vergadering agenda punten aan te dragen. 

Wij hopen jullie weer na lange tijd te verwelkomen bij Bewonersorganisatie Schilderswijk de Paraplu aan van der Neerstraat 238.

 

Hebben jullie nog vragen over de BBO bijeenkomst?

Neem dan contact op met 070-3809200.

U kunt ons ook bereiken via info@parapludh.nl

Wonen

Verkiezing nieuwe gemeenteraad

Op 14, 15 en 16 maart kiest Den Haag een nieuwe gemeenteraad. Door te stemmen bepaalt u wie er in de gemeenteraad komt.

De Haagse gemeenteraad heeft 45 leden. Zij worden om de vier jaar gekozen door de Haagse bevolking. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Er doen dit keer 21 politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Op www.denhaag.nl/gemeenteraad vindt u meer informatie over de kandidaten waarop u kunt stemmen. Hier vindt u ook een link naar de stemhulpen Stemwijzer en Kieskompas. Daarmee kunt u zien welke partij het beste bij u past. Op kieskompas.steffie.nl staat een stemhulp in eenvoudige taal.

Praktische informatie staat op www.denhaag.nl/verkiezingen en in de Verkiezingskrant die begin maart huis-aan-huis wordt bezorgd. Daarin vindt u ook een lijst met kandidaten en een overzicht van de stembureaus. De stempassen worden verstuurd in de week van 21 februari.

Bron: Stadskrant

Wonen

Kom jij de Buurtstichting versterken?

Wat doet de buurtstichting?

Wij zetten ons in voor sociale binding en vergroening van Schilderswijk-West. Dat doen we door allerlei activiteiten en projecten te organiseren voor en door bewoners op de Jacobahof, Buurttuin Zusterstraat, Andy's Speeltuin en gewoon op straat. De Stichting wil de komende tijd groeien om nog meer gedaan te krijgen. Wij heten nu nog Stichting Jacobahof, maar willen ons breder gaan inzetten voor de buurt. Daar hoort ook een nieuwe naam bij. 

Doe mee!

Het bestuur van de Stichting zoekt versterking van minstens twee leden. Houd je van de wijk, vind je gezelligheid, cultuur en vergroening belangrijke thema's? Ben je daarnaast goed in communicatie (online of offline), praktische zaken regelen, financiën of mensen aan je binden? Stuur ons dan een berichtje, dan kletsen we verder! Wij zoeken iemand die in of nabij Schilderswijk-West woont. 

Heb je interesse in een bestuursfunctie? Stuur dan een mailtje naar info@jacobahof.org onder vermelding van "Ik heb interesse in een bestuursfunctie".

We zoeken ook vrijwilligers!

heb je groene vingers? Houd je van gezelligheid? Heb je een hart voor de wijk? Wil je vooral doen? Meld je dan aan als vrijwilliger van de Buurtstichting. We zoeken altijd mensen die zich voor allerlei activiteiten en klusjes willen inzetten. Dan kan van alles zijn, zoals tuinieren, catering verzorgen, flyers maken, af en toe een knutselmiddag voor kinderen organiseren, en ga zo maar door!

Klik hier als je je wilt aanmelden als vrijwilliger.

Wonen

Enquête wijkagenda Schilderwijk

De Schilderswijk krijgt een wijkagenda. In de wijkagenda staan de belangrijkste aandachtpunten voor uw wijk om de aankomende vier jaar aan te pakken. Bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en de gemeente bepalen samen wat het meest belangrijk is. Nadat de wijkagenda definitief is opgesteld voeren we samen de acties uit. Zo wordt de Schilderswijk een prettige (re) wijk om in te wonen, te werken en te verblijven.

Enquête wijkagenda Schilderwijk

Wat vindt u van uw buurt? Welke ideeën heeft u om fijner te kunnen wonen en leven in de Schilderswijk? Geef uw mening via deze enquête (klik op link). De enquête staat tot en met vrijdag 11 maart online.

In maart bezoeken wij ook uw buurt om zo veel mogelijk bewoners mee te laten doen aan de enquête. Uw stem telt.

Op deze plek houden wij u op de hoogte over de resultaten en andere ontwikkelingen over de wijkagenda Schilderswijk.

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar centrum@denhaag.nl om contact op te nemen met ons team.

Cultuur

Het verdriet van de Schilderswijk

Nieuw boek over de Schilderswijk, Het verdriet van de Schilderswijk, over de teloorgang van de Schilderswijk 1960-1980, uitgegeven bij Blauwburgwal.

Het Voorburgs Dagblad wijdde er op 19 december een artikel aan, zij meldden dat publiciste Van Charante “het langgerekte sterfbed” van de wijk beschrijft. In Den Haag Centraal verscheen op 14 januari een groot artikel onder de kop 'Omstreden boek over ‘ondergang’ oude Schilderswijk'. Dat artikel sluit af met het commentaar van de in de Schilderswijk opgegroeide oud-PvdA-wethouder van stadsvernieuwing Adri Duivesteijn: “Van Charante heeft op haar manier grondig onderzoek gedaan, maar ze is wel een onderzoeker voor wie de uitkomst vaststaat en die vervolgens op zoek is gegaan naar bewijs. Ze signaleert terecht dat de oude wijken veranderd zijn. In het vroegere beleid moesten de autochtone Schilderswijkers inderdaad verplaatst worden. Het plan ‘Van grijs naar groen’ (niet uitgevoerde ingrijpende nieuwbouw, 1968, red.) was daar een voorbeeld van. En de actiegroep Betaalbare Huren was er een reactie op. Daarna kwam als antwoord het programma ‘Bouwen voor de buurt’. Daarin werd juist wél rekening gehouden met de oorspronkelijke bewoners. Inderdaad, veel mensen zijn doorgeschoven. Maar zolang de stad zich uitbreidt, zullen er ‘volksverhuizingen’ plaatsvinden. In de Schilderwijk is van omvolking in de zin van een beleid van ‘allochtonen voor autochtonen’ nooit sprake geweest.”

Wonen

Inspreken Evaluatie Verkeersmaatregelen

Evaluatie Verkeersmaatregelen Schilderswijk: minder ongevallen, tot 6min. langere reistijden.

Op donderdag 24 februari staat deze evaluatie in een '2 minuten debat' op de agenda in de Commissie Leefbaarheid. Opgeven voor inspreken uiterlijk 23 februari voor 16uur,  commissieleefomgeving@denhaag.nl.

Half juli 2021 heeft Wethouder Van Asten toegezegd dat er een evaluatie aankwam over de verkeersmaatregelen, de 'Schilderswijk afsluitingen'. Reistijdeffecten op een aantal routes, en de enquete naar ervaringen met de afsluitingen van bewoners, ondernemers en scholen zijn nu beschikbaar. Zie Evaluatie verkeersmaatregelen Schilderswijk Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl)

Gezondheid

Donderdag 10 februari wandelquiz

Wandelen is goed voor je hart, stimuleert een goede nachtrust en is een leuke manier om met anderen uit de buurt in contact te komen. Daarom organiseert de buurtsportcoach in samenwerking met Wijkz een wandelroute voor alle wijkbewoners rondom de Rivierenbuurt/Stationsbuurt. 

Op de route zijn verschillende leuke activiteiten. Zo is er bij het Huijgenspark als bij de nieuwe gymbox op het Oranjeplein een leuke beweegchallenge van een instructeur (aangepast op ieder zijn niveau). 

Er zijn quizvragen voor onderweg en er is halverwege de gelegenheid voor een kopje koffie bij volkstuin Spinozahof. Op het gebied van bewegen is er veel mogelijk, ontdek het beweegaanbod bij je in de wijk en laat weten waar je behoefte aan hebt. Meedoen is gratis en de wandelroute is laagdrempelig. Bent u vandaag klanten/cliënten tegengekomen die van wandelen houden? Of wilt u zelf meewandelen met iemand? 

U kan zich van tevoren aanmelden bij mij maar er is ook een vrije inloop van 12:30 tot 13:00.

De route zal circa een uur in beslag nemen en er wordt vertrokken vanuit buurthuis O3 (Zaanstraat 25).

 

Wanneer u vragen heeft of u kent iemand die graag zou willen wandelen. Wees niet bang om contact op te nemen via david@buurtsportcoachdenhaag.nl of 0611129126.

 

Link naar Facebookevenement: https://fb.me/e/2bpmx0R46

Sociaal

Vrouwenacademie bij De Mussen

Bij Vrouwenacademie De Mussen worden vrouwen met een lange achterstand tot de arbeidsmarkt opgeleid voor beroepen waar een tekort aan arbeidskrachten is. Denk hierbij aan kinderopvang, verzorging, logistiek, etc. Vrijwillige mentoren ondersteunen de cursisten tijdens hun opleiding.

Voorbereidingen

De voorbereidingen zijn nog inmiddels in volle gang. In oktober 2021 is de uitvoeringsovereenkomst door wethouders Saskia Bruines getekend. De komende jaren zal het onderwijs verzorgd worden door Medivus Opleidingen en Oppstap Zorg en Welzijn. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met verschillende werkgevers in de zorg om leerwerkplekken te realiseren voor de studenten van de Vrouwenacademie. De reacties van werkgevers op het concept van de Vrouwenacademie zijn tot dusver enthousiast. Met de ruim 50 vrouwen die zich hebben aangemeld, worden intakegesprekken gevoerd. 

Voortraject en opleidingen

Voor de aangemelde vrouwen die nog niet over alle vaardigheden beschikken die nodig zijn voor deelname, starten we binnenkort een voortraject, dat bestaat uit een stoomcursus Nederlandse taal, trainingen rekenvaardigheid, digitalisering en werknemersvaardigheden. Daarnaast biedt Talentcoach de empowermenttraining ‘LEF op de arbeidsmarkt’. Het voortraject zal meer vrouwen de kans geven om te kunnen instromen in de opleidingen van De Vrouwenacademie.

We streven ernaar om de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) te kunnen starten in april en de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (PM KO) in mei.

Onderzoek

ZonMW zal de komende twee jaar onderzoek te doen naar de interventies van de Vrouwenacademie en de samenwerking met verschillende partners. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut in samenwerking met de Vrouwenacademie en de afdeling SZW in opdracht van de afdeling OCW van de gemeente Den Haag.

Gezondheid

Nieuw prik- en infopunt De Burcht

Vanaf vrijdag 4 februari kunnen bewoners in Wijkcentrum de Burcht terecht voor vragen en informatie over de coronaprik.

Ook is het mogelijk om daar op de locatie geprikt te worden. Het gaat hierbij om de eerste of tweede prik en de boosterprik.

Bewoners kunnen terecht iedere vrijdag van 14u tot 19u zonder afspraak.

Sociaal

Iedereen mag komen plukken

Ze fantaseerden erover: bewoners die in de buurttuin courgette plukken en er soep van maken. Of kinderen die zelfgekweekte tomaten gebruiken op hun pizza. De droom komt steeds dichterbij. “De binnentuin wordt van alle bewoners”, zeggen Hakim Ahraoui en Manon Tiessink van buurttuin De Zusterstaat.

Achter een grote groene deur in de Zusterstraat in de Schilderswijk schuilt een parel in de dop: een buurttuin die de versteende omgeving groener en levendiger maakt. Op deze 750 vierkante meter kunnen buurtbewoners en hun kinderen genieten van elkaar, de speeltuin en boomhut, de kas met buitenkeuken en pizza-oven, het voedselbos, de buurtschuur, de moestuinbakken en de kruidentuin.  

De droom hoe de tuin moet zijn als die helemaal af is, komt steeds dichterbij. Elke week wordt de buurttuin op het binnenterrein van de Zuster-, Van Gogh-, Rozenburgstraat mooier en completer. Zo zag je een maand geleden vooral veel werk in uitvoering: potten verf, zakken met schelpen en houtsnippers, dakpannen, aarde… Daar wordt duidelijk geklust. Dat doen bewoners samen. 

“Op zondagmiddagen werkt een groep bewoners keihard in de tuin. Iedereen mag meehelpen”, zegt Hakim trots op de vorderingen. Inmiddels is de muurschildering af, de waterpomp aangelegd en de plantenbieb getimmerd. Ook is een walnootboom geplant om de speeltuin schaduw te geven, is er een kas geplaatst en een perenboom gekomen. 

De glooiende tuin met verschillende zithoekjes en wandelpaden hebben de initiatiefnemers zelf bedacht. “We zijn wel bij andere buurttuinen gaan kijken zoals het Spinozahof, de Zeeheldentuin en het Emma’s Hof. We weten heel duidelijk wat we willen. Het moet een plek zijn waar mensen zich echt thuis voelen”, zegt initiatiefnemer en wijkbewoner Manon Tiessink. 

Ze is ook voorzitter van het nabijgelegen Jacobahof. Groot verschil tussen de twee buurttuinen is de opzet van de moestuin. Hebben bewoners in de Jacobahof een individuele moestuin, in De Zusterstraat is die openbaar en mag iedereen groenten gratis komen plukken. “Graag zelfs, kom plukken, neem mee en eet lekker op. Dat is de bedoeling!”, roept Manon. 

“In deze buurt kun je zo’n beetje op elke straathoek döner kebab en Turkse pizza krijgen. Niet gezond in een wijk met kwetsbare mensen en hoge zorgkosten. Dan is elke courgette, tomaat of peen die wordt geplukt winst”, zegt Manon. “Daarnaast willen we kinderen laten zien waar groenten vandaan komen en samen met ze gaan koken”, vult Hakim aan. 

Op de plek van de buurttuin stond vroeger een manege met stallen. Toen die verdween kwam de gemeentegrond vrij voor dit buurtinitiatief. Met financiële bijdragen van Fonds 1818 maakten de initiatiefnemers een begin. Met de 50.000 euro geld uit de pot van vergroeningsprojecten van de gemeente maakten ze een reuzesprong. Bewoners konden in bijeenkomsten van de gemeente hun wensen en ideeën aangegeven. “We zijn enorm blij met het geld”, zegt Manon.  

De komst van de tuin is niet zonder hobbels verlopen. Zo was niet altijd duidelijk wie bij de gemeente het juiste aanspreekpunt was. “We misten een vaste projectleider. Dankzij een diepgewortelde wens van bewoners om er iets van te maken, is het gelukt”, zegt Manon.  

Volgens Tom Voorma van sociale groenprojecten van de gemeente heeft dit project inderdaad langer geduurd dan gehoopt. “Het succes van duurzame buurtinitiatieven in de stad zit in een samenspel van doorzettingsvermogen, welwillende bewoners, goede begeleiding vanuit de gemeente en een prettige samenwerking.” 

“Er is helaas geen blauwdruk bij de gemeente voor bewoners die een stuk stad willen vergroenen. Het is altijd puzzelen per locatie hoe we vergroening het beste kunnen aanpakken en waar we mee kunnen helpen. Het blijft bij elk project weer maatwerk. We zijn ontzettend blij met de gedrevenheid van de bewoners en het mooie resultaat van De Zusterstraat. Een tuin voor en door bewoners waar ze nog heel lang plezier aan beleven.” 

Hoe zit het nu met vergroeningsprojecten?

Sinds 2019 trekt de gemeente jaarlijks 2,5 miljoen euro uit om stenige stukken in de stad om te toveren tot groene plekken. In 2021 is nog eens 750.000 euro extra vrijgemaakt voor vergroening die bijdraagt aan het ‘verbeteren van de leefkwaliteit’ in onze stad. Er kwamen vanaf 2019 in totaal 66.500 vierkante meters groen bij. Binnentuin De Zusterstraat is een van de projecten die geld voor vergroening heeft gekregen. Lees hier wat er nog meer het geld gebeurde.

Tekst: Merijn van Grieken

Foto: Valerie Kuypers

Bron: hethaagsegroen.nl

Sociaal

Wie verdient een Haags Jeugdlintje?

Ken je iemand die een Jeugdlintje verdient en voldoet aan de onderstaande criteria? Meld hem of haar dan aan!

We reiken het Haags Jeugdlintje uit in drie leeftijdscategorieën:

 • 6 tot en met 12 jaar;
 • 13 tot en met 17 jaar;
 • 18 tot en met 22 jaar.

De aanmelding moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De jeugdige is op 26 april 2022 tussen de 6 en 23 jaar oud;
 • De inzet duurt minimaal 1 jaar en is tot op heden nog niet gestopt;
 • De jeugdige heeft een bijzondere maatschappelijke prestatie geleverd of geïnitieerd.

Aanmelden kan tot en met maandag 31 januari 2022 via www.denhaag.nl/jeugdlintje.

Heb je vragen? Mail naar haagsjeugdlintje@denhaag.nl

Gezondheid

Boosterprik halen zonder afspraak

Sinds maandag 17 januari kan iedereen van 18 jaar en ouder de boosterprik ook halen zonder afspraak. De boosterprik kan worden gegeven 3 maanden na de laatste vaccinatie of coronabesmetting. Wie zonder afspraak een boosterprik wil, kan terecht bij de vaste priklocaties in de regio. 

Sociaal

Zebra Welzijn is nu Wijkz

Zebra Welzijn, een van de organisaties die in de Schilderswijk sinds jaar en dag actief is op welzijnsgebied, heeft recent een naamsverandering ondergaan en heet nu Wijkz. Ook in de organisatie is het een en ander veranderd. Hieronder de brief die Wijkz daarover recent stuurde aan haar partners in de wijk:

Geachte geadresseerde,

Middels deze brief informeren wij u graag over de fusie van Mooi, Voor en Zebra Welzijn per 1 januari 2022 tot de nieuwe welzijnsstichting Wijkz. De naam zegt het al: de wijk staat centraal. Nieuwsgierig naar Wijkz, bekijk de video.

De inzet van de professionals in de wijk, ten dienste van de Haagse inwoner, blijft centraal staan.

Wij anticiperen met deze verandering op uw en onze wens om het gebiedsgerichte werk nog dichter aan te laten sluiten op de vragen, wensen en behoeften van inwoners in de straat, wijk of buurt in uw stadsdeel. Kleinschalig uitgevoerd vanuit vakkundige teams van welzijnsprofessionals. De stedelijke dienstverlening vanuit de Servicepunten XL krijgt een eenduidige aansturing, rekening houdend met de specifieke situatie en noden van inwoners in uw stadsdeel.

Concreet betekent dit voor uw stadsdeel dat de manager gebiedsgericht werken vanaf 1 januari Desiree Hodes is. Zij zal voor uw stadsdeel het 1e aanspreekpunt zijn en de leidinggevende van de kinderwerkers, jongerenwerkers, opbouwwerkers en bewonersondersteuners. Voor de WMO gefinancierde individuele ondersteuning in de wijk, herkenbaar via de Servicepunten XL, zal Mariel de Jong de leidinggevende zijn. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inzet en samenhang van de dienstverlening in uw stadsdeel.

De openstelling van de welzijnsaccommodaties en aansturing van beheerders (en waar relevant spelbeheerders) ligt bij Mariëlle Jansen, manager Sociaal beheer. De komende maanden zullen de diverse managers u benaderen in het kader van verdere kennismaking, en om te onderzoeken waar we elkaar nog meer kunnen vinden en gezamenlijk op kunnen trekken.

We verwachten op deze wijze nauw aan te sluiten bij de herijking van het professioneel welzijnswerk. Een professionele welzijnsorganisatie die investeert in vakmanschap, werkt aan impactmeting en datasturing, luistert naar de inwoner en vaart op de kennis, ervaring en expertise en de passie van haar welzijnsmedewerkers. En die dit doet vanuit de verbinding met het fijnmazige netwerk in de wijk.

Met veel enthousiasme kijken wij uit naar een gezamenlijk optrekken in partnerschap in de komende jaren en willen wij u bedanken voor het tot dusver in ons gestelde vertrouwen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Sociaal

Wij hebben jouw stem nodig!

Stem nu op ons!

Ons project vanuit het Stagehuis, School des Levens, maakt namelijk kans op een Appeltje van Oranje uit handen van onze Koning! Daar zijn we echt super trots op. Hoe tof zou het zijn als we winnen?! Om ons te helpen stem je via: https://www.appeltjevanoranje.nl/projecten/school-des-levens. Je kan nog stemmen tot vrijdag as. Vergeet niet om je stem per mail te bevestigen. Jouw stem dóet ertoe! 

Heel veel dank!!

P.S. Ken jij nog meer mensen die ook op ons moeten stemmen? Stuur dit bericht dan door!

Sociaal

Appeltje van Oranje voor JONG?

JONG Transvaal|Schilderswijk maakt kans op een Appeltje van Oranje 2022. En vanaf 12 januari kan het Nederlands publiek de winkansen van dit project vergroten. Dat kan door te stemmen op JONG als favoriet. Er zijn in totaal 39 projecten in de race voor de prestigieuze prijzen, die jaarlijks door het Oranje Fonds worden uitgereikt aan uitzonderlijke sociale projecten. Stemmen kan tot en met 21 januari via stem.oranjefonds.nl

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Kansengelijkheid voor álle jongeren. Dat betekent dat de prijzen dit jaar gaan naar succesvolle projecten die zich inzetten om alle jonge mensen gelijke kansen te geven en controle te laten nemen over het eigen leven. Denk hierbij aan projecten waarbij een jongere is geholpen en zich vervolgens inzet voor andere leeftijdsgenoten. Want kansenongelijkheid is een urgent probleem in onze samenleving, dat door de coronacrisis groter is geworden.

Stem op JONG

Dankzij projecten als JONG voelen jongeren dat zij ertoe doen en hoeven zij er niet alleen voor te staan in Nederland. Dat is al een bijzondere prestatie op zich, maar er zijn slechts drie Appeltjes van Oranje te vergeven. Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgt, bepaalt mede wie er doordringen naar de laatste tien nominatieplaatsen. Het project dat de meeste stemmen in de wacht sleept, gaat in elk geval door naar de laatste tien. Hieruit worden door een jury uiteindelijk de drie winnaars gekozen. De prijzen worden in mei uitgereikt door Koning Willem-Alexander. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro. 

JONG Transvaal | Schilderswijk

Bij JONG komen jongeren na school om hun huiswerk te maken en uitleg te krijgen, maar ook om hun verhaal te vertellen over wat er gebeurt in hun leven op school en thuis. Ze worden in kleine groepjes begeleid door coaches, studenten uit hun eigen buurt die hen begrijpen en een voorbeeld voor hen zijn. Voor gesubsidieerde huiswerkbegeleiding op school moeten jongeren in Den Haag gemiddeld 150 euro per maand bijbetalen. Voor veel gezinnen is dat niet te betalen. JONG vindt dat armoede nooit een belemmering mag zijn om je talenten te ontwikkelen. Steun daarom JONG en steun Haagse jongeren om het maximale uit zichzelf te halen!

Sociaal

Vacature Jeugdwerker

VACATURE

De Mussen, in het hart van de Haagse Schilderswijk zoekt:

JEUGDWERKER

32 uur

Buurtcentrum De Mussen

De Mussen is het oudste Buurtcentrum van Nederland en bevindt zich in het hart van de Schilderswijk in Den Haag. Wekelijks wordt De Mussen bezocht door ruim 2000 buurtbewoners van alle leeftijden en verschillende etnische achtergronden. De Mussen biedt door middel van een divers scala aan programma’s en activiteiten, kinderen, jongeren en hun ouders kansen op ontwikkeling. Onze werkwijze is integraal en sluit nauw aan bij de leefwereld van wijkbewoners. De Mussen is een inspirerende plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, hun talenten kunnen ontwikkelen en hun dromen waar kunnen maken. Voor meer informatie, kijk op onze website: www.demussen.nl.

Jeugdwerk

Het Jeugdwerk ontwikkelt activiteiten die bijdragen aan het vergroten van toekomstperspectief van jeugdigen en ondersteunt hen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Binnen een veilige en laagdrempelige omgeving, bieden we kinderen een activiteitenaanbod waar plezier, met de juiste aandacht voor persoonlijk bloei, centraal staat. Daarnaast wordt, in samenwerking met collega’s en samenwerkingspartners, inzichtelijk gemaakt welke problemen en/of risico’s er spelen bij de jeugd uit de wijk en sluiten hierbij aan met passende interventies. We werken vraaggericht en spelen in op de behoeftes en problemen waar jeugdigen (en/of hun ouders) tegenaan lopen.

Ons werk bestaat uit het bieden van:

 • Veiligheid (tweede thuis, vertrouwen, structuur, jezelf durven zijn).
 • Zinvolle vrijetijdsbesteding.
 • Toekomstperspectief (horizon verbreden, leefwereld vergroten, kansen bieden).
 • Vorming & opvoeding (sociale vaardigheden, voorlichting en educatie, gezonde leefstijl, samenwerken, opvoedondersteuning, normen en waarden aanleren.
 • Talentontwikkeling.
 • Burgerschapsvorming (bevorderen jeugdparticipatie, eigenaarschap ontwikkelen).
 • Signalering.
 • Versterken van de sociale verbinding in de buurt (ontmoeting, samen zorg dragen voor de wijk).
 • Laagdrempelig advies, ondersteuning en begeleiding aan jeugd en hun ouders.

In Schilderswijk Oost en Stationsbuurt zijn wij de trekker bij het implementeren van de Vreedzame wijk. Met deze methodiek wordt samen met partners uit de wijk (die ook met kinderen werken) een samenhangende pedagogische aanpak ontwikkeld. Hierdoor worden de gescheiden werelden waarin kinderen nu leven met elkaar verbonden en wordt er gewerkt aan een veilig, positief en sociaal klimaat, waarin participatie centraal staat.

Team

De jeugdwerker is onderdeel van het team Jeugdwerk & Jeugdeducatie, bestaande uit 8 professionals en tientallen vrijwilligers en stagiaires.

Functietaken

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, coördineren en begeleiden van activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen in de wijk:

 • Recreatieve en educatieve naschoolse programma’s en activiteiten ontwikkelen en uitvoeren voor en met kinderen van 4 t/m 11 jaar.
 • Vakantieactiviteiten voor kinderen van 4 t/m 11 jaar organiseren, uitvoeren en evalueren.
 • Evenementen en kampen organiseren, uitvoeren en evalueren.
 • Signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van kinderen (en gezinnen) met problematiek.
 • Werven en begeleiden van vrijwilligers en stagiaires.
 • Stagecoördinatie
 • Wijkcoördinator Vreedzame Wijk
 • Administratieve taken: roosters, deelnemersregistratie, kwartaalrapportages, verantwoording aan fondsen, monitoren van het budget.
 • Samenwerkingsverbanden aangaan in de wijk (scholen, (sport)verenigingen, andere buurtcentra, etc.).
 • Verbinding aangaan met ouders, met als doel het vergroten van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
 • Promotie van het aanbod en werving van deelnemers.
 • Continuering van bestaande projecten en activiteiten
 • Bedenken, opzetten en organiseren van nieuwe projecten.

Wat vragen wij?

Wij zoeken een enthousiaste, inspirerende en professionele collega, die:

 • Minimaal een afgeronde opleiding op HBO niveau heeft (Social Work, CMV, SPH, HALO is een pré).
 • Affiniteit met de doelgroep kinderen t/m 11 jaar heeft.
 • Kennis en ervaring heeft binnen het sociaal domein.
 • Vernieuwende ideeën heeft en in staat is om deze te realiseren.
 • Een coachende en stimulerende houding heeft ten aanzien van stagiaires, vrijwilligers en collega’s.
 • Resultaatgericht is, methodisch werkt en organisatorische vaardigheden heeft.
 • Een goede netwerker is die verbindingen kan leggen met ouders, kinderen en andere betrokken partijen.
 • Een hands on mentaliteit heeft: een ‘Out of the box’ denker.
 • Beschikt over sterke mondelinge, schriftelijke en sociale vaardigheden.
 • Een prettige collega is, die zowel zelfstandig als in een team kan werken en organisatiebreed kan denken.
 • flexibel is en zich aan kan passen aan een organisatie in beweging.
 • Een intrinsieke betrokkenheid bij bewoners van de Schilderswijk heeft en cultuursensitief is.

Aanbod

 • Een uitdagende functie waar je eigen ideeën vorm kan geven.
 • Een enthousiast, dynamisch en jong team, hardwerkend in een informele sfeer.
 • Een plek waar veel ruimte is voor creativiteit.
 • Een organisatie in beweging, met alle kansen die daar bij horen.
 • Een prachtige accommodatie, waar veel mogelijk is.
 • Een contract van 32 uur, dat eventueel uitgebreid kan worden in de toekomst. Dit is afhankelijk van de financiering.
 • Een contract van een half jaar, dat daarna verlengd kan worden met een jaar. Bij goed functioneren kan het contract daarna worden omgezet in een vast contract.
 • Een marktconformsalaris in schaal 8 van de CAO welzijn, (minimaal € 2.712 en maximaal € 3.864,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Verloop van de procedure

Je kunt je reactie uiterlijk 19 januari mailen naar: vacature@demussen.nl

We vragen je als reactie een motivatiebrief én een CV op te sturen.

CV’s zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 24 januari, woensdag 26 januari en, indien nodig, vrijdag 28 januari. We verzoeken je vriendelijk alvast rekening te houden met deze data.

Voor meer informatie over deze vacature kun je uitsluitend per e-mail contact opnemen met Mieke van der Salm, Hoofd Jeugdwerk & Jeugdeducatie. E-mail: mieke.van.der.salm@demussen.nl

Wonen

Rustige wijk tijdens Oud & Nieuw

De gemeente Den Haag wil dat Oud en Nieuw in uw wijk rustig en veilig verloopt. Samen met u kunnen we hieraan werken. Houd u dan rekening met de afspraken over afval en parkeren op zaterdag 31 december en zondag 1 januari.

Afval op tijd wegbrengen

De afvalcontainers gaan op 31 december en 1 januari op slot. Breng uw afval dus op tijd weg. Kerstbomen worden van 3 tot en met 12 januari 2022 opgehaald. Meer informatie: www.denhaag.nl/huisvuilkalender

Parkeren tijdens Oud en Nieuw

Ook tijdens Oud en Nieuw betaalt u voor parkeren. Voor veilig en met korting parkeren kunt u naar vijf parkeergarages in de stad. Meer informatie: www.denhaag.nl/jaarwisseling

Ga voor meer informatie over regelingen rond Oud en Nieuw naar www.denhaag.nl/jaarwisseling

Gezondheid

Talkshow vanuit Schilderswijk

Vanaf vandaag is de Talkshow 'Fit op jouw manier' te bekijken. Het programma is opgenomen in boksschool BBG Boxing Club in onze eigen Schilderswijk.

In de talkshow gaan diverse gasten met elkaar in gesprek over hoe kleine veranderingen in het dagelijks leven kunnen helpen om fitter te worden en te blijven. Aan de talkshow wordt meegewerkt door onder anderen wereldkampioen kickboksen Tarik Khbabez, psycholoog Cihad Dedei en de bloggende 'Healthy Sisters' Rachida en Najima Kharbouch.

Het gesprek vindt plaats onder leiding van Raja Felgata en Khalid Ouaziz, van het communitybureau Mr & Mrs Oasis. Zij bespreken met de gasten zaken als gezonder eten, meer bewegen en tijd nemen voor ontspanning. De Healthy Sisters: “Omdat wij ons nu meer bewust zijn van wat we eten en wat ons lichaam nodig heeft, hebben we écht een nieuwe leefstijl gevonden. Kleine aanpassingen, zoals suiker uit je thee laten, levert al iets op.”

De talkshow is gemaakt in opdracht van het Ministerie van VWS, als onderdeel van de campagne Fit op jouw manier. Bekijk de talkshow terug via deze link.

Gezondheid

Nieuwe coronamaatregelen tot 14 januari

Op zaterdag 18 december 2021 was er weer een persconferentie. 

Mark Rutte en minister Hugo de Jonge waren op televisie.

Ook Jaap van Dissel van het RIVM was op televisie. 

Zij maken zich veel zorgen over een nieuwe versie van het coronavirus (omikron).

Strenge lockdown om besmettingen van de omikron versie tegen te gaan

Het aantal coronabesmettingen loopt zeer snel op.

Elke dag komen er nog veel besmettingen bij.

Ook moeten elke dag meer mensen naar het ziekenhuis.

Daarom gaat Nederland vanaf zondag 19 december in een lockdown.

De lockdown duurt zeker tot en met vrijdag 14 januari 2022.

Tijdens de lockdown gelden de volgende regels

Regels voor het dagelijks leven

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de feestdagen.
 • Ga niet naar drukke plekken.
 • Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet.
 • Mensen die in de zorg werken, mogen doorgaan met werken.
 • Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn. Op 24, 25 en 26 december mag u buiten zijn met maximaal 4 personen. Ook tijdens de jaarwisseling. Dit maximum geldt niet voor mensen die op 1 adres wonen. Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.
 • Ontvang thuis maximaal 2 personen.
 • Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.
 • Op 24, 25 en 26 december mag u thuis maximaal 4 personen ontvangen. Ook tijdens de jaarwisseling. Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.

Regels voor winkels en uitgaan

 • Theaters, bioscopen en concertzalen zijn dicht.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstudio’s en seksinrichtingen zijn dicht.
 • Tattooshops en nagelstudio’s zijn dicht.
 • Sauna’s en casino’s zijn dicht.
 • Hotels zijn open om te overnachten.
 • De restaurants in hotels zijn dicht.
 • De meeste winkels zijn dicht.
 • Supermarkten zijn open. Ook de bakker, de slager en andere winkels voor eten en drinken zijn open.
 • Drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, tankstations, rijscholen en winkels voor reparatie en onderhoud mogen ook open blijven.
 • Doe-het-zelfzaken zijn open voor afhaal.
 • Plekken waar u pakketten kunt ophalen en versturen mogen open blijven.
 • Banken blijven open.
 • Overheidsorganisaties blijven open.
 • Bibliotheken blijven open om boeken af te halen.

Regels voor sporten

 • Sporten mag alleen of samen met 1 ander persoon op 1,5 meter afstand.
 • Sporten mag alleen buiten.
 • Alle sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Sportkantines zijn dicht.
 • Kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Er mag geen publiek komen kijken.
 • Topsporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.

Regels voor scholen en kinderopvang

 • Scholen gaan tot en met 9 januari dicht.
 • Er zijn uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen.
 • Kinderopvang is open voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • Buitenschoolse opvang is dicht. Voor BSO zijn er ook uitzonderingen voor kwetsbare kinderen. 
 • Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er noodopvang. Bijvoorbeeld als de ouders in een ziekenhuis werken. Of leerkracht zijn.

Steun voor ondernemers

De lockdown raakt veel mensen en bedrijven.

Het kabinet heeft voor bedrijven een steunpakket om ze te helpen.

Extra prik

Zo veel mogelijk 18-plussers krijgen een boosterprik in januari.

Er moeten 3 maanden tussen de laatste prik en de boosterprik zitten.

Zo veel mogelijk 60-plussers krijgen een boosterprik.

Het liefst nog dit jaar.

Blijf zoveel mogelijk thuis

Gaat u bij anderen op bezoek? Of krijgt u bezoek?

Doe dan eerst een zelftest.

Oudere mensen moeten niet te veel andere mensen ontmoeten.

Wees extra voorzichtig als oudere mensen en kinderen bij elkaar zijn.

Het gaat dan om mensen van 70 jaar en ouder.

Werk thuis.

Kan dat niet? Houd op het werk 1,5 meter afstand.

Niet vergeten

 • Houd 1,5 meter afstand. Ook na een zelftest.
 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Geef niemand een hand.
 • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
 • Doe een zelftest als u op bezoek gaat. Ook als u een coronavaccinatie heeft gehad.
 • Zorg af en toe voor frisse lucht in huis.
 • Zeker als er mensen op bezoek zijn geweest.

Volgende stap

De maatregelen gelden tot en met 14 januari.

Op 14 januari kijkt het kabinet hoe het gaat.

En welke regels dan nodig zijn.

Op 3 januari besluit het kabinet over het onderwijs vanaf 10 januari.

Bellen met vragen over het coronavirus

Heeft u vragen over het coronavirus?

Bel naar 0800 - 1351.

Of naar +31 20 205 1351.

Als u in het buitenland bent.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Gezondheid

Informatie boosterprik en priklocaties

Iedereen vanaf 18 jaar, die al een 1e en 2e prik heeft gehad, krijgt een boosterprik aangeboden voor eind januari 2022. Hiervoor zijn locaties en mensen nodig. Sommmigen zijn nu op andere plekken aan het werk, bijvoorbeeld op de priklocaties in de wijken. Daarom gaat een deel van deze locaties tijdelijk dicht. Hieronder leest u daar meer over. Ook over wanneer en waar u een boosterprik kunt halen.

Een boosterprik is voor mensen die al 1 of 2 coronaprikken hebben.

Het is een extra prik die helpt om u te beschermen tegen het coronavirus. Ook tegen de nieuwe omikronvariant. U kunt een boosterprik krijgen als u 3 maanden of langer geleden de laatste coronaprik heeft gehad óf als u corona heeft gehad. De uitnodiging voor een prik gaat van oud naar jong. Wanneer u aan de beurt bent, leest u op coronavaccinatie.nl. U krijgt ook een uitnodiging van het RIVM.

Voor een boosterprik heeft u een afspraak nodig.

Deze afspraak maakt u online via coronavaccinatie-afspraak.nl.

De boosterprik wordt gegeven op 2 vaste locaties in Den Haag.

Dit zijn:

 1. Voormalig Rode Kruisziekenhuis, Sportlaan 600 Den Haag
 2. Maandag tot en met zondag
 3. 8.00 - 13.30 uur en 14.00 - 20.00 uur
 4. World Forum, Churchillplein 10 Den Haag
 5. LET OP: gaat 22 december open
 6. Maandag tot en met zondag
 7. 8.00 - 20.00 uur

Een deel van de priklocaties in de wijken gaat tijdelijk dicht.

GGD Haaglanden verwacht dat deze locaties eind januari 2022 weer open kunnen.

Hieronder vindt u een overzicht van de corona prikpunten waar u zonder afspraak een 1e of 2e prik kunt halen.

Dinsdagen

Stadskantoor Leyweg, Leyweg 813, Den Haag

Tijd: 14.00 - 17.00 uur

Donderdagen

Stadhuis Den Haag, Spui 70, Den Haag

Tijd: 14.00 - 20.00 uur

Vrijdagen

TICS Moskee, Kempstraat 126, Den Haag

Tijd: 14.15 - 17.00 uur

Zaterdagen

Moskee Mimar Sinan, Teniersstraat 13, Den Haag

Tijd: 14.00 - 19.00 uur

Maandag tot en met zondag

Voormalig Rode Kruisziekenhuis, Sportlaan 600 Den Haag

Tijd: 8.00 - 13.30 uur en 14.00 - 20.00 uur

World Forum, Churchillplein 10 Den Haag

Tijd: 8.00 - 20.00 uur

 

Vragen? Kijk op coronavaccinatie.nlggdhaaglanden.nl

of stuur een mail naarcorona@denhaag.nl

Sociaal

Vrijwilligers De Paraplu in het zonnetje

Vrijwilligers zijn goud waard! Daarom zet bewonersorganisatie De Paraplu hen jaarlijks in het zonnetje om de waardering te laten zien voor hun inzet voor de wijk en de bewoners.

Dit jaar werd er op vrijdag 17 december in het pand aan de Van der Neerstraat (keurig volgens de toen geldende coronaregels) aan elke vrijwilliger een tas met lekkers overhandigd.

Dit werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn.

Alle vrijwilligers bedankt!

Sociaal

De Mussen gered!

Clubhuis De Mussen is gered. De afgelopen tijd was het voortbestaan van het oudste zelfstandige buurthuis van Nederland onzeker geworden, maar in onderstaand statement (afkomstig van de eigen website) deelt De Mussen mee dat het voor de komende jaren gered is.

"Zoals u bekend is, was het afgelopen jaar financieel zwaar voor De Mussen en stond de continuïteit van onze organisatie onder druk. We hebben geprobeerd om in overleg met de gemeente tot een structurele oplossing te komen, hetgeen helaas niet is gelukt.

We zijn dan ook zeer verheugd om u te laten weten dat een aantal private partijen met donaties de continuïteit van De Mussen voor de komende jaren wil waarborgen. De donateurs zijn onder de indruk van de betekenis en de impact van de werkzaamheden van De Mussen in de Schilderswijk en hebben vertrouwen in het bestuur en de directie. Ondanks dat zij welzijnswerk een publieke zaak vinden, willen de donateurs met hun gift voorkomen dat De Mussen haar deuren zal moeten sluiten.

Bestuur, directie en medewerkers zijn enorm opgelucht dat we door kunnen gaan met ons werk voor de bewoners in de Schilderswijk. Onze dank aan de donateurs is dan ook zeer groot.

Hierbij willen we iedereen enorm bedanken voor de steun in de afgelopen tijd, de adhesiebetuigingen, de handtekeningen bij de petitie en de vele persoonlijke berichten die we hebben ontvangen; het heeft ons enorm goed gedaan, waardoor we de moed erin konden houden.

Op naar ons eeuwfeest!

De brief aan de wethouder met dit goede nieuws kunt u hier lezen."

Sociaal

Wie verdient er een Haags jeugdlintje?

Ken je iemand die een Jeugdlintje verdient en voldoet aan de onderstaande criteria?

Meld hem of haar dan aan!

We reiken het Haags Jeugdlintje uit in drie leeftijdscategorieën:

 • 6 tot en met 12 jaar;
 • 13 tot en met 17 jaar;
 • 18 tot en met 22 jaar.

De aanmelding moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De jeugdige is op 26 april 2022 tussen de 6 en 23 jaar oud;
 • De inzet duurt minimaal 1 jaar en is tot op heden nog niet gestopt;
 • De jeugdige heeft een bijzondere maatschappelijke prestatie geleverd of geïnitieerd.

Aanmelden kan tot en met maandag 31 januari 2022 via www.denhaag.nl/jeugdlintje.Heb je vragen? Mail naar haagsjeugdlintje@denhaag.nl

 Waar

Gezondheid

Informatiemiddag Corona en 1e of 2e prik

Twijfels of vragen over de coronaprik? GGD Haaglanden, gemeente Den Haag en vertegenwoordigers uit de Schilderswijk organiseren op zaterdag 19 december van 11.00 tot 17.00 uur een informatiemiddag bij buurthuis De Mussen. Ook kunt u hier een eerste of tweede coronaprik krijgen, geen boosterprik. Het is gratis en u hoeft geen afspraak te maken.

Buurthuis de Mussen, Hoefkade 602, Den Haag

19 december 2021

11.00 - 17.00 uur

Cultuur

Maak je eigen korte film!

Heb jij alles op Netflix, Videoland en Prime al gebingewatched en wordt het tijd dat de wereld jouw verhaal te zien krijgt? Heb je geen idee hoe je dat voor elkaar kan krijgen en waar je moet beginnen? Dan is dit jouw kans en wie weet de start van je nieuwe carrière!

Tien jongeren uit Zuid-Holland krijgen de kans om onder begeleiding van professionele regisseurs, acteurs en gastcoaches uit de Nederlandse filmscene te werken aan hun eigen korte film.

Voldoe je aan het onderstaande profiel?

- Ja, ik ben tussen de 17 en 23 jaar

- Ja, ik woon in Zuid-Holland

- Ja, ik ben van eind januari t/m juni beschikbaar *

*3 uur fysiek aanwezigheid vereist op de dinsdagavond + houdt rekening met extra tijd vanuit huis voor het voorbereiden van je script en later het draaien van jouw film.

Voor aanmelden of meer informatie stuur ons dan een mailtje: academy@rosestories.nl

Deadline voor aanmelding = maandag 17 januari 2022.

Gezondheid

Nieuw fiets informatiecentrum

Bij het nieuwe Den Haag Fietst! Service & Infopunt in de Wagenstraat 185a kunt u terecht voor alles wat te maken heeft met fietsen. Bijvoorbeeld voor:

■ Informatie over fietsen in Den Haag.

■ Fietslessen. Nieuw op de fiets of een opfrissertje nodig? Volg een fietsles waardoor je snel veilig en vertrouwd op de fiets zit.

■ Leuke fietsroutes met kaarten en beschrijvingen.

■ Aanschaf van een fiets voor jong en oud en voor elke portemonnee. Omdat het fietsservicepunt samenwerkt met verschillende stichtingen, zoals Leren Doen en Fiets Voor Niets, kunt u misschien een gratis fiets krijgen.

■ Enthousiaste fietsenmakers staan voor u klaar. Ze leren u ook graag om zelf uw fiets te onderhouden en te repareren.

■ Deelfietsen, fietslease, fietshuur.

 

Fietsen voor iedereen

Het Service & Infopunt is een samenwerking van de gemeente met stichtingen en fiets-experts. Zij zetten zich in om fietsen voor iedereen mogelijk te maken. De bedoeling is dat er op termijn meer fietsservicepunten komen in de stad. Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. Als u een specifieke vraag hebt en zeker wilt weten dat er iemand is die kan helpen, bel dan even van tevoren.

Meer informatie? 070 747 01 03

Gezondheid

Laag inkomen? Voordelige zorgverzekering

Tot en met 31 december kunt u overstappen naar een andere zorgverzekering. Voor Hagenaars met een laag inkomen heeft zorgverzekeraar VGZ samen met de gemeente de Haagse zorgverzekering samengesteld. 

De Haagse zorgverzekering is een voordelige zorgverzekering met uitgebreide vergoedingen voor fysiotherapie, tandarts en brillen of lenzen. De gemeente betaalt, afhankelijk van uw financiële situatie, mee aan uw zorgpremie.

Heeft u regelmatig of veel zorg nodig? Kies dan voor het VGZ Den Haagpakket. Uw eigen risico van €385,- is dan meeverzekerd. Zo heeft u geen onverwachtse kosten. Heeft u weinig zorgkosten? Dan kunt u kiezen voor het VGZ Den Haagpakket Compact pakket. U ontvangt dan geen bijdrage van de gemeente en ook is het eigen risico niet meeverzekerd.

Meer informatie vindt u op www.denhaag.nl/zorgverzekering. Of bel de klantenservice van de gemeente op telefoonnummer (070) 353 75 00.

VGZ helpt u ook graag met uitgebreide informatie. Kijk op www.vgz.nl/denhaag of bel 0800 020 01 53. Via www.gezondverzekerd.nl/denhaag kunt u zich aanmelden bij VGZ.

Bron: Stadskrant

Zoom