De Mussen ondersteunt tijdens lockdown

08-02-2021

Sociaal

Bij buurtcentrum De Mussen kunnen kwetsbare wijkbewoners al sinds de lockdown terecht voor hun dagelijkse ondersteuning en ontwikkeling. Er vinden zowel fysieke als digitale activiteiten plaats. In de Schilderswijk heeft corona een enorme impact gehad en dat is merkbaar voor de bewoners.

Via het contact dat participatiemedewerkers en jongerenwerkers hebben met bewoners, wordt steeds meer duidelijk wát voor impact corona op de mensen heeft. De impact is groot. Veel ouders lopen tegen het thuisonderwijs aan, grote gezinnen, kleine huizen, geen juiste materialen, beperkte digitale vaardigheden en de taal beperkt spreken. Jongeren ervaren eenzaamheid, verveling, stress en zien het als een uitzichtloze situatie. Daarom blijven de diverse activiteiten van De Mussen noodzakelijk voor kwetsbare bewoners en maken zij daar ook goed gebruik van.

Schilderswijk Moeders

Meerdere keren per week draaien de Schilderswijk Moeders spreekuren en staan de ze klaar om buurtbewoners te helpen. De Schilderswijk moeders horen schrijnende verhalen; huiselijk geweld, scheidingen en steeds vaker mensen die dak- en thuisloos worden. Daardoor vindt er ook veel telefonisch contact plaats met de gezinnen. Dit zodat vrouwen weten dat ze bij De Mussen terecht kunnen voor een luisterend oor en ondersteuning. Zo nodig worden ze doorverwezen naar diverse instanties in de wijk. Er is wel meer aandacht voor nodig voor deze groeiende problematiek omdat alle opvangcentra vol zitten.

Noodopvang

Voor een aantal basisscholen organiseert De Mussen al sinds het begin van de lockdown een noodopvang. Kinderen die om verschillende redenen geen thuisonderwijs kunnen krijgen of kinderen van ouders met vitale beroepen, kunnen terecht bij de noodopvang. Iedere dag krijgen zij op De Mussen onderwijs en dat blijkt extra nuttig te zijn in verband met de achterstanden die de kinderen hebben opgelopen. Aan het eind van de dag gaan de kinderen naar buiten of hebben zij een creatief programma.

Huiswerkbegeleiding

Nu de scholen dicht zijn kunnen veel kinderen in de wijk extra begeleiding gebruiken. Kinderen uit de wijk hebben vaak geen goede voorzieningen thuis en de ouders spreken vaak beperkt Nederlands. Zowel online als fysiek vindt er nog steeds huiswerkbegeleiding plaats. Iedere dinsdag en donderdag komen er vrijwilligers naar De Mussen die de kinderen begeleiden. De kinderen nemen zelf hun huiswerk mee en worden daarbij geholpen door de begeleiders. Ook online zijn de begeleiders gedurende de week actief en ondersteunen ze een kind 1-op-1. Er is zelfs een wachtlijst ontstaan. De vraag naar huiswerkbegeleiding is enorm.

Jongerenwerkers ondersteunen Politie

Jongerenwerkers van De Mussen hebben samen met de politie, de gemeente en samenwerkingspartners in de wijk een appgroep in het leven geroepen om elkaar snel op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen. Er wordt veel gebrainstormd om herhaling van de rellen te voorkomen. Afgelopen week zijn alle jongerenwerkers, rolmodellen, vrijwilligers actief de straat op gegaan om in gesprek te gaan met buurtbewoners en hebben de politie ondersteund waar nodig.

OVER DE MUSSEN

De Mussen is een bruisend buurtcentrum in het hart van de Schilderswijk. We werken voor en met de wijkbewoners samen aan innovatieve programma’s van een hoge kwaliteit. Hierbij gaan we uit van eigen kracht en talenten van onze bezoekers. Op deze wijze zijn we al 95 jaar van betekenis voor bewoners van de Schilderswijk.

Waar

Wagenstraat 185 Den Haag