Verkeersmaatregelen Schilderswijk Wist u wat er speelde

20 juli 2020
De verkeersmaatregelen aan de Hoefkade en parallelweg zijn op 22 juni jl. een feit geworden. Dit is voor veel bewoners en ondernemers een teleurstellende conclusie.

De Paraplu heeft sinds 2016 bij de bekendmaking van de verkeersmaatregelen niet stilgezeten, al die jaren en in deze zaak veel energie en tijd gestoken, via de actie werkgroep
verkeer & parkeren en het Breed Buurt Overleg. De wethouder en de projectleider zijn op diverse momenten aangeschreven en voorzien van reacties die besproken zijn in het breed
buurt overleg.

Bewonersorganisatie De Paraplu heeft vanaf het begin aan de wethouder gevraagd mee te denken over de oplossingen voor de problematiek van het verkeersoverlast en de
luchtvervuiling in de wijk. Wij willen dat de Hoefkade van haar negatieve imago afgeholpen wordt, van de vieste straat, de aantrekkelijkste straat van Den Haag, met haar bijzondere
winkelassortiment en aantrekkelijke bereikbaarheid bij het centrum.

Eind 2019 is in de gemeenteraad door de paraplu ingesproken over de verkeersmaatregelen en de aanbevelingen gedeeld. Ook heeft de bewonersorganisatie middels enerzijds vragen
c.q. reactieformulier bewoners en ondernemers gevraagd deze in te vullen en op de sturen naar fiets@denhaag.nl, anderzijds bewoners en ondernemers verzocht de inloopavonden /
bijeenkomsten inzake de verkeersmaatregelen bij te wonen, alleen zo kunnen de bewoners en ondernemers hun stem laten horen.

Als bewonersorganisatie hebben wij niet stil gestaan en waren wij 4 jaar lang kritisch aan de zijlijn om mee te denken en inspraak te hebben in de verkeersmaatregelen. Echter heeft de
paraplu als rechtspersoon geen mandaat om een gemeente beleid te doen veranderen.

Vragen?
Heeft u vragen over de verkeersmaatregelen? Neem dan contact op met 070-3809200. U kunt
ons ook bereiken via info@parapludh.nl

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Thijs Moesker
-32