Hoefkade en Parallelweg gaan dicht voor autoverkeer vanaf maandag 22 juni

19 juni 2020
Veel auto’s die door de Stationsbuurt en Schilderswijk rijden, hoeven hier niet te zijn. Het is daardoor drukker dan nodig op de wegen. Dat is gevaarlijk voor bewoners en er komt veel uitlaatgas in de woonstraten. De gemeente gaat dit veranderen.

De gemeente gaat doorgaande routes afsluiten en rijrichtingen aanpassen. Natuurlijk kunt u met de auto nog steeds in de hele wijk komen. Dus ook bij uw huis of winkel. Na de aanpassingen rijden er minder auto’s door de wijk. Zo wordt de wijk veiliger, mooier en prettiger om in te wonen. Op de Hoefkade wordt de lucht schoner. De Stationsweg, Hoefkade en Parallelweg worden een stuk rustiger.

Straten die dichtgaan
- Slijpmolen en Oranjeplein zijn al op 10 en 11 februari 2020 afgesloten. De buurt heeft gevraagd deze straten versneld af te sluiten.
- Hoefkade en Parallelweg gaan dicht voor autoverkeer op 22 juni 2020. Hier komen pollers (beweegbare palen). De nood- en hulpdiensten, keurmerktaxi's en AV070-vervoer kunnen er wel door. Dit geldt in noodsituaties ook voor huisartsen en verloskundigen.

Straten waar de rijrichting verandert
Om de wijk goed bereikbaar te houden past de gemeente de rijrichting van de volgende straten aan:

- In de Wolterbeekstraat, Naaldwijksestraat en Falckstraat wordt de rijrichting omgedraaid.
- Op de Hoefkade tussen de Naaldwijksestraat en de Koningstraat komt tweerichtingsverkeer.

Nieuwe parkeerplekken
Door de aanpassingen verdwijnt een aantal parkeerplekken op de Slijpmolen, het Oranjeplein en de Hoefkade. Op de Parallelweg komen extra parkeerplaatsen. In totaal zijn er na de aanpassingen meer parkeerplekken in de wijk.

Nieuwe routes voor auto’s
Na de aanpassingen kunnen auto’s niet meer over de Parallelweg en Hoefkade van de Stationsbuurt naar de Schilderswijk rijden en andersom.

- Doorgaand verkeer rijdt voortaan via de Vaillantlaan en de Neherkade (S100). Op het Rijswijkseplein en de Vaillantlaan komen borden die dit aangeven. De Stationsbuurt blijft voor bewoners en ondernemers bereikbaar via de Veerkade en het Rijswijkseplein/Oranjelaan.
- De Schilderswijk blijft bereikbaar via de Parallelweg, Hoefkade, Boekhorststraat en de Koningsstraat.
- Gele borden geven de routes naar de Schilderswijk en de Stationsbuurt aan.

Verkeersbesluit, inspraak en Raadsbesluit
Voor de afsluitingen is toestemming dankzij een formeel verkeersbesluit. Dit betekent dat het besluit ter inzage heeft gelegen en dat belanghebbenden erop konden reageren. Dit is ook gebeurd. Het college van burgemeester en wethouders heeft alle reacties en suggesties beoordeeld en waar mogelijk het plan aangepast op basis daarvan. Op 17 oktober 2019 stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het college.

Klik voor aanvullende informatie en plattegronden van wat er gaat veranderen op onderstaande link.

Bron: DenHaag.nl

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Thijs Moesker
-50