Werkplaats De Mussen ondersteunt nieuwkomers in hun weg naar werk

15 juni 2020
De afgelopen jaren heeft Werkplaats De Mussen succesvol tientallen bewoners uit de Schilderswijk, waaronder veel vrouwen, met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar betaald werk. Sinds begin dit jaar neemt Werkplaats De Mussen deel aan het programma ‘een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ van het Instituut GAK. Het programma heeft als doel om nieuwkomers/vluchtelingen te ondersteunen in hun weg naar werk. Werkplaats De Mussen neemt deel aan het programma met het project ‘Samen sterk op weg naar werk’. Met dit project worden nieuwkomers toegeleid naar betaald werk. Dit leidt tot een betere integratie van vluchtelingen.

Sinds 2017 heeft Werkplaats De Mussen succesvol ervaring opgedaan met mentoraat trajecten. In het kader van het project ‘samen sterk op weg naar werk’ wordt deze methodiek nu ook toegepast bij vluchtelingen/nieuwkomers.

De mentoren zijn hoogopgeleide vrijwilligers met een groot professioneel en sociaal netwerk en de mentees zijn werkzoekende nieuwkomers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voordat mentoren en mentees worden gekoppeld, doorlopen de mentoren een training van zes dagdelen waarbij ze achtergrondinformatie en handvatten krijgen om hun taak als mentor zo goed mogelijk uit te voeren. In het mentoringtraject worden mentees een-op-een begeleid in hun weg naar werk, gedurende een periode van een half jaar tot een jaar. De mentoren helpen onder andere bij het schrijven van een CV en sollicitatiebrief, delen hun netwerk en motiveren de mentees bij hun zoektocht naar werk.
Op deze manier leveren zij een waardevolle maatschappelijke bijdrage. Dankzij het mentorschap leren nieuwkomers de Nederlandse cultuur en omgangsvormen kennen, ontstaan er nieuwe interculturele relaties en wordt de sociale cohesie lokaal versterkt.

Ook zijn er mentoren die als taalmaatje helpen om de taalbarrière naar werk te verminderen. De Schilderwijk Moeders worden ingezet ter ondersteuning van andere problematiek die het vinden van werk bemoeilijken.

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Thijs Moesker
-42