WIJKAGENDA! kom naar BBO 31jan24 19uur

Dagelijks functioneren
29 januari 2024

De volgende BBO vergadering is op woensdag 31 januari 2024 aanvang 19:00uur bij bewonersorganisatie De Paraplu, Van der Neerstraat 238

Voor deze vergadering staat de agendapunt Wijkagenda centraal, Els Vermeulen en Isolde van Liefland (gemeente/ stadsdeel) zullen hierop verder tijdens de vergadering op ingaan.

verslag Breed Buurt Overleg 29nov23:

1.    Opening, voorzitter Alex, notulen Nouriddine, 22 aanwezigen en 4 afmeldingen  

2.    Vaststellen notulen d.d. jl. De notulen van 25 oktober worden vastgesteld.

3.    Vaststellen agenda

punt: Handhaving, team, bezetting en werkzaamheden;

punt: Overige..

4.    Mededelingen

Wijkagent Heemstraat: Ba het vertrek van Gert is vervolgens na een korte periode ook zijn opvolger naar een ander bureau verhuist. Er is een nieuwe wijkagent aangenomen, hij wordt momenteel ingewerkt. Binnenkort uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

Verkeersveiligheid kruispunt Hoefkade/Vaillantlaan/Wouwermanstraat/Stortenbekerstraat: Vragen hierover kunnen bij de afdeling wegbeheer c.q. de omgevingsmanager ingediend worden. De paraplu bespreekt dit met de stadsdeel.

Bv. Zebrapad ter hoogte van de kerk op de hoefkade vaak gevaarlijke verkeerssituaties op. Dit komt door een de indeling van parkeerplaatsen. Eén parkeerplaats zit te dicht op de zebrapand, wanneer hier een auto of busje staat geparkeerd brengt het risico’s met zich mee op het moment van oversteken.

Glasvezel: de afgelopen periode zijn in de wijk in diverse straten glasvezel . Bewoners constateren dat de bestrating niet in de oude staat wordt gelegd. Dit is een aandachtspunt voor wegbeheer.

Wijkz: Sanne medewerker Wijkz zal weken afwezig zijn.

Marnix verlaat helaas de Wijz en zal begin februari aan de slag gaan bij Jeugdhaven. Wij ervaren dit als verlies voor de wijk maar wensen Marnix veel succes in zijn nieuwe functie.

Bijenkomst Adoptanten Orac’s: op 19 december vindt de bijeenkomst plaats voor de adoptanten van de orac’s. Marnix zal hiervoor een uitnodiging sturen naar de betrokkenen incl. het programma.

Haag Wonen: Hans deel mee dat zijn collega (asset manager) met de BBO van januari 2024 aanwezig zal zijn.

De nieuwjaarsreceptie: de nieuwejaarreceptie wordt voor 2024 in samenwerking met theater de Vaillant op 18 januari in het Vaillant theater gehouden. De uitnodiging zal later verstuurd worden.

Dank je vrijwilliger: de jaarlijkse vrijwilligersavond vindt plaats op14 december plaats bij Arab Blend. Mammar zal de vrijwilligers persoonlijk uitnodigen.

Afscheid Vrijwilliger: Rabia heeft besloten om te stoppen, voor haar is op verzoek een afscheid in kleine kring georganiseerd.

 5.    Algemeen

Team handhaving: Handhaving was uitgenodigd om de werkwijze te presenteren. Bewoners hebben na uitleg meer begrip gekregen en begrijpen waarom er soms niet alles door handhaving opgelost kan worden. het werkgebied is niet in verhouding met de bezetting, waardoor er hier en daar taken blijven liggen. Voorstel is om met de Handhaving een keer mee te lopen;

-      Voorstel is om met de Handhaving een keer mee te lopen;

-      Het mandaat van Handhaving verschilt wezenlijk van die van de politie bv. dealen van drugs valt niet onder het mandaat van Handhaving, hiervoor dienen bewoners bij de politie te zijn;

-      Verzoek aan bewoners om toch altijd te blijven melden via 14070;

-      Voor oud en nieuw is het nummer 09008844 beschikbaar.

-      Voor spoed of levensbedreigende situatie dienen bewoners 112 te bellen.

6.    Wat verder ter tafel komt 

-      Stadsdeel wordt voor de volgende vergadering uitgenodigd. Op de agenda staat de Wijkagenda, stand van zaken. Els en Isolde zullen hierop verder op in gaan.

-      Bewoner Ousouti oppert een gedenksteen bv. voor John (een paar jaar gelden is overleden) voor zijn bewezen diensten voor de wijk. De Paraplu ondersteunt en steunt dit initiatief. Bewoner zal dit verder uit te werken.

-      Bewoner vraagt voor een evaluatiemoment inzake de BBO vergaderingen. Zie actielijst.

-      De volgende vergadering is op 31 januari 2024 aanvang 19:00uur.

 

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Redactie Schilderswijk.nl
-15