Verslag Breed Buurt Overleg 28juni23

Sociaal
16 juni 2023

Tijdens de laatste BBO voor de vakantieperiode waren 15 bewoners aanwezig. Vanwege het Slachtfeest een aantal afzeggingen. Tom Egyedi van DuurzaamDenHaag was te gast.

verkorte versie:

1. 2. en 3.: opening, vaststelling notulen mei en vaststelling agenda   

4.     Mededelingen: Hoefkade: inspraak is afgerond

5.     Algemeen

a) Presentatie Duurzaam Den Haag: Afgelopen maand is Duurzaam Den Haag gestart in onze wijk. Duurzaam Den Haag richt zich specifiek op de buurten waar bewoners het minder hebben. Het gaat hen over de Duurzaamheid in de hele breedte, zoals bomenaktie, bloembollenaktie, warmtenet, zonnepanelen ook toegankelijk voor bewoners die geen eigen dak hebben, vergroening van de buurt. 

Hoe? door het opzetten van buurtteams, bespaarakties, inzetten energie coaches,  inzetten van koffiekar om in gesprek te komen met de bewoners, spreekuur te houden in de wijk.  

voorbeelden: Er zijn 1500 bomen beschikbaar gesteld, inmiddels 1300 verspreid; er wordt ingezet op zonnepanelen voor de Schilderswijkers op het dak van het trammuseum, inkoop 25€ per bewoner/per paneel; rendement is dan voor de bewoner; oprichting Buurtteams voor Delftselaan (Jacobahof) en Teniersplantsoen (MOC); spreekuren energie (-armoede) in de Mussen en in de Wissel.

n.a.v. vragen/opmerkingen van bewoners:

ooievaarspas: opletten dat die bewoners die -net iets meer te besteden hebben dan de ooievaarspas-norm, ook besparingsmogelijkheid krijgen, dan wel kunnen profiteren van akties.

bereiken bewoners via: flyers en affiches in de bibliotheek, op scholen en buurthuizen; Schilderswijk.nl; mond op mond reclame. Aansluiten bij de buurtteams of op andere plekken in de wijk buurtteams georganiseren, neem daarover contact op: 

b) Evaluatie Koningsdag kramenmarkt: Het is drukke leuke dag geworden. Grote plaatje: alles is goed verlopen. De minpuntjes waar volgend jaar op gelet moet worden: mensen die niet inschrijven voor een kraam, maar wel een kraam eisen; gevaarlijke situatie door het niet afsluiten Boekhorststraat; De gemeente Den Haag verspreidde een (verouderde) flyer waarin vrijmarkt in de Koningsstraat werd aangekondigd.

c) geen wijkagenten Hoefkade aanwezig: 2 klachten en een melding worden doorgegeven aan de wijkagent.

d) werkgroep Parkeren Transvaal/Schilderswijk: Verslag van het overleg met de gemeente (gisteren) over het doornemen van de maatregelen waar aan gewerkt wordt om te werken naar leefruimte en parkeerruimte op straat. Controle op onterecht uitgegeven parkeer- vergunningen, o.m. POET (Parkeren Op Eigen Terrein) controle; Q-park; beperking aantal vergunningen per huisadres; oplossing zoeken voor bedrijfsbusjes stalling; toegankelijker maken voor bewoners van de Q-park garages; instellen door de hele wijk van 9-24uur vergunningplicht enz. De bewoners leggen de nadruk op de vele buurtgenoten die 24/7 werk hebben - dus geen OV keuze hebben-; de nadruk op communicatie met alle buurtgenoten: bewoners & ondernemers. Ook wordt er gebrainstormd over de toekomst, zoals inzetten van gratis electrische tuk tuk-taxies, met name als Lijn 6 langdurig opgebroken is. De bewonersvraag over verzekering: particuliere auto in relatie met verplicht gebruik Q-park wordt doorgezet naar gemeente. 

6.     Wat verder ter tafel komt

Hans (Haag Wonen) geeft door dat er (ook) subsidiemogelijkheden zijn via:  

Den Haag - Subsidie klimaatadaptatie aanvragen (voor opvang regenwater)

  • aanvraag vergunning feest Koningsstraat 1-3september (aanvraag naar Greet M.S.)
  • 6 sept 11uur burgemeester Schilderswijk-oost (via Greet) loopt rondje
  • wethouder Anne Mulder: wijkwandeling ondergrondse containers (via Greet)
  • Alle vragen kunnen gestuurd worden naar info@parapludh.nl
  • let op, de volgende vergadering is op 30 augustus 2023 aanvang 19:00uur.
  • daarop volgend: 27 sept 2023: werkgroep Groen 18u / Breed Buurt Overleg 19u .

7.     Sluiting: De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 20.30u.

m.s. 3jul23

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren
Rolstoelvriendelijk

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Redactie Schilderswijk.nl
-13