Brief De Paraplu en BBO over de Pollers

Sociaal
1 mei 2023

Natuurlijk moet er onderhoud gedaan worden, maar het is balen dat de flexibele middelen - de polders - niet ingezet worden voor de bewoners van de Schilderswijk. Het Breed Buurt Overleg sprak over de ellende die ons te wachten staat en met het bestuur van De Paraplu werd een brief opgesteld en verzonden naar Burgemeester van Zaanen.

De volledige brief, verzonden 28 april 2023 aan de burgemeester, de raadsleden en Cc aan wethouder A. Mulder en wethouder A. Kapteijns

Betreft:

verzoek Pollers Hoefkade en Parallelweg naar beneden tijdens de afsluiting van de Vaillantlaan

Zeer geachte burgemeester van Zanen,

Wij willen u namens bewonersorganisatie Schilderswijk De Paraplu en het Breed Buurt Overleg (in het bijzonder het overleg d.d. 26 april jl.) van de Schilderswijk dringend doch vriendelijk verzoeken de Pollers op de Hoefkade en de Parallelweg neer te laten tijdens de wegwerkzaamheden aan de Vaillantlaan / Wouwermanstraat.

Wij signaleren dat er paniek is uitgebroken over wat de bewoners te wachten staat de komende maanden. We signaleren ook dat er totaal onbegrip is over het feit dat flexibele afsluitmiddelen - als de Pollers - niet ingezet worden gedurende de afsluitingen.

Wat gaat er mis?

1. De 'om rijroute' die breed verspreid is onder de bewoners, is eigenlijk bedoeld voor de niet-wijkbewoners (mondelinge info tijdens de inloopbijeenkomst d.d. 4 april jl). Dat wijkbewoners ook op andere punten 'naar huis kunnen en mogen rijden', is niet in beeld gebracht en niet gecommuniceerd.

2. De route die de gemeente de automobilisten voorhoudt, heeft nu al knelpunten:

  • De aansluiting Binckhorst geeft nu al grote problemen (ervaringen afsluitingen tijdens de voetbalkampioenschappen);
  • De inrijroute Neherkade / Erasmusplein geeft nu al traumatiserende verstoppingen;
  • De route Hillebrandplein / Erasmusweg is tijdens de drukke verkeersmomenten ook nu al moeizaam;
  • Het omrijden door Den Haag in te streken via Rijswijk? vanaf Rijswijk is inrijden via de Beatrixlaan deels geblokkeerd;
  • Nu al grote files als je vanuit de richting Wassenaar rechtsaf slaat op de T-kruising bij het Provinciehuis.

Kortom, er zijn in de omgeving overal al opstoppingen waardoor het verkeersprobleem rond de Vaillantlaan niet wordt opgelost, maar juist wordt verplaatst.

Waarom onze noodoproep?

'Vertrouwen in de stad en in elkaar' staat in de wijkagenda. Ook al voorziet U allerlei problemen bij het tijdelijk neerlaten van de Pollers, U laat dan in elk geval zien dat U de bewoners vertrouwt en hun problemen serieus neemt enerzijds, anderzijds de opstoppingen enigszins verdeeld worden, waardoor de in- en uitstroom van het verkeer sneller verloopt.

Vertrouwende op Uw begrip en acceptatie van dit verzoek.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Bewonersorganisatie Schilderswijk De Paraplu & het Breed Buurt Overleg Schilderswijk.

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Redactie Schilderswijk.nl
-16