Terugkoppeling onderzoek parkeertijden

Wonen
12 april 2023

De Gemeente wilde uw mening weten over de huidige parkeertijden in de Schilderswijk. In 2022 ontving u hierover een vragenlijst. Op verschillende manieren kon u de vragenlijst terugsturen, zoals: een foto mailen van de ingevulde vragenlijst, via een retourenveloppe of de QR-code. De resultaten zijn binnen en de gemeente wilt u hierover informeren.

Gebied

De vragenlijst ging over het vergunning gebied Blauw en Groen. Het oranje gedeelte van het vergunninggebied maakt geen onderdeel uit van de enquête omdat in dat deel de parkeertijden niet gewijzigd zijn.  

Voor de Schilderswijk hebben 858 bewoners de vragenlijst ingevuld en gestuurd. In het groene gebied reageerde 280 bewoners en 578 bewoners voor het blauwe gebied. In totaal reageerde 12,38% van de bewoners uit de Schilderswijk.

De vragenlijst bood ruimte voor het plaatsen van opmerkingen en suggesties. Hieronder de top 7 van de meest voorkomende opmerkingen en suggesties vanuit de Schilderswijk:

1           Betaald parkeren afschaffen / Gratis parkeren

2           Meer parkeerplaatsen

3           Invalide parkeerplekken (meer controle op rechtmatigheid en

onrechtmatigheid aanpakken)

4           Hele en elke dag betaald parkeren (24/7 en 9.00-24.00 uur)

5           Garages maken, bestaande garages beter vullen of betaalbaar maken

6           Meer Handhaving (foutparkeren, maar ook leefbaarheid)

7           Iets doen aan bezoekersuren (meer bezoekersuren)

Hoe verder

Voor de Gemeente Den Haag is 12,38% reactie te laag om actie te ondernemen voor verandering. Toch ziet de gemeente dat de toenemende parkeerdruk een feit is en het aantal klachten en meldingen hierover. De genoemde opmerkingen en suggesties van de bewoners zijn herkenbaar.

De resultaten zijn besproken met de werkgroep parkeren Schilderswijk en Transvaal.

Voor de zomer komt wethouder Mulder met een aanpak voor pareeroverlast in de Schilderswijk.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar parkeertijdenschilderswijk@denhaag.nl

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren