Koningsdagbraderie: voorbereiding start!

Sociaal
28 februari 2023

Koningsdag nadert met snelle schreden, we duimen voor mooi weer op donderdag 27 april, want na drie jaar gedwongen stilte, wordt onze Koningstraat weer ons vrolijke middelpunt van Koningsdag. Reden voor een interview met Ali Kamyte en Irene Ashikali, de trekkers van onze Schilderswijk Koningsdag braderie.

een kleine geschiedenis In 2016 werd er een andere manier gezocht om de vrijmarkt te organiseren. Die gaf veel rotzooi, achtergelaten spullen en afval, de kosten van de schoonmaak rezen de pan uit. En veel deelnemers kwamen van buiten Den Haag en namen de straat in beslag, de eigen bewoners hadden het nakijken, er ontstonden ruzies. Daarom is het kraampjessysteem ingesteld. 

hoe werkt dat met die kraampjes? Deelnemers moeten een kraam huren, ze betalen huur en ook een borg. Als ze hun kraam en omgeving schoon opleveren, krijgen ze de borg weer terug. De winst voor de gemeente is dat de schoonmaak na afloop beperkt blijft. De winst voor de bewoners is dat ze aan bod komen, want zoals Ali vertelt 'de eigen bewoners en eigen ondernemers krijgen voorrang bij het toewijzen van een kraam, en het is één kraam per huisadres'. 

de ervaring is er nu. Dit nieuwe systeem startte moeizaam. Ali en Irene kregen de eerste jaren veel over zich heen, maar na twee jaar zag iedereen de voordelen. Het is nu de vijfde keer dat ze als bewoners, verenigd in de stichting Bewoners Collectief Schilderswijk, de braderie organiseren in Schilderswijk midden/oost. 'We zijn begin januari - met Marnix, de nieuwe opbouwwerker van Wijkz - gestart met de voorbereidingen voor dit jaar. Dat betekent overleg met alle partijen die nodig zijn als de politie, handhaving, hulpverlening, BPT, buurtvaders enz. En alle vergunningszaken moeten geregeld, tekening van het gebied, veiligheidsplan, draaiboek. En het inhuren van de beveiliging, de hekken en de kraampjes regelen.' Irene heeft er enorm veel zin in 'het wordt echt heel gezellig'.

hoe de inschrijving geregeld wordt? 'In 2018 hebben we geprobeerd om te digitaliseren, maar we merkten dat we dan te weinig zicht hebben op wie de deelnemers zijn' vertelt Ali, 'we hebben maar 160 kramen, en de vraag is wel het dubbele, we moeten dus echt zorgen voor de eigen bewoners'. Daarom grijpen ze nu terug op het oude systeem 'persoonlijk'. Dat systeem werkt simpel: je belt Irene, en die verzameld alle gegadigden en maakt een afspraak met hen. Irene vult aan 'dan kan je zien wie die persoon is'. Ook laat ze de food-kramen weten dat het eten moet voldoen aan de  regels van de keuringsdienst. 'Is er iets mis, dan kan de boete hoog zijn'. 

Hoe kun je inschrijven voor een kraam? Via flyers in de directe omgeving van de Koningstraat en sociale media wordt de inschrijfmogelijk bekend gemaakt. De bewoners die rond de Koningstraat wonen hebben voorrang, daarna komen de bewoners met een huisadres in de Schilderswijk aan bod. Het blijft spannend of je een kraam krijgt toegewezen, want 'er is altijd tekort, we zouden ook de zijstraten willen vullen, maar dat mag niet vanwege de bereikbaarheid van de hulpdiensten.' 

aanmelding voor een kraampje? Bel na 1 maart Irene 0615357041 maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00uur.

ms febr23

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Redactie Schilderswijk.nl
Contactpersoon

Neem contact op met Redactie:

-17