Maak kennis: RespijtHuis HouseMartin

Sociaal
19 januari 2023

Nieuw in de Schilderswijk, nieuw in Nederland.

RespijtHuis HouseMartin ontving op 22 november haar eerste gast. Na jaren voorbereiding kon deze bijzondere voorziening de deuren openen voor haar gasten, dankzij de hulp van vrijwilligers, financiële steun van fondsen en giften van particulieren. En ook dankzij de Protestantse Diaconie Den Haag, de verhuurder van het pand, die er zorg voor droeg dat alles picobello en volgens de recentste regels in orde was bij de start. 

HouseMartin is een respijthuis. We worden gastvrij ontvangen in RespijtHuis HouseMartin aan de Hooftskade door de twee coördinatoren, Kaoutar Ahklal en Lerina Kwamba. Een fijne lichte ruimte, woonkamer, grote eettafel, open keuken. Vanuit deze centrale ruimte zijn de kamers van de gasten direct bereikbaar. We zitten daar gezellig aan de koffie om uitgelegd te krijgen wat een respijthuis is. De vele dak- en thuislozen in Den Haag vallen tussen de wal en schip’’ als het even niet goed met hen gaat. Waar je na een ingreep in het ziekenhuis, of een stevige griep thuis nog even een tijdje bij kunt komen, lekker op de bank, staat de dakloze direct weer op straat, in de overlevingsmodus. Het respijthuis biedt de mogelijkheid om nog een tijdje bij te komen, voor het harde straatleven weer begint. Als er nazorg nodig is na een ingreep, dan is het respijthuis ook de plek waar thuiszorg die kan geven aan de dakloze gast.

Is iedereen welkom in RespijtHuis HouseMartin? In principe is iedereen welkom die niet verslaafd is en geen zware psychische problemen heeft. Het gaat om de mensen die 'tussen de wal en het schip vallen', te goed voor verpleeghuis of revalidatie-centrum, maar te slecht om op straat te overleven en te slecht voor de Haagse noodopvang. Kaouter en Lerina leggen uit dat de straat-verpleegkundigen van de Haagse Werk- en Woonzorg zorg dragen voor de doorverwijzing en intake van de gasten van House Martin. Via hen is zicht op de vele Haagse daklozen, hun contacten lopen ook via de Haagse Soepbus en het Straatpastoraat. Je kunt dus niet zomaar aanbellen om een nacht te komen slapen.

Hoe werkt het? De gastvrijheid van RespijtHuis HouseMartin duurt twee weken. Daarna moet de gast de straat weer op. Het lijkt mij moeilijk dat te doen, en we hebben daar ook discussie over. Moeilijk, want je hecht je toch gauw aan elkaar? De coördinatoren zijn er helder in hoe het werkt: duidelijk zijn, en geen verwachtingen scheppen dat de mogelijkheid bestaat om langer te blijven dan vooraf vastgelegd is. Duidelijkheid voorkomt problemen voor de gast, de leiding en de vrijwilligers van RespijtHuis HouseMartin. En die vrijwilligers zijn echt nodig. Er zijn mensen die de nachtwacht doen, die voor de maaltijden zorgen en voor gewoon overdag en in de weekenden. Het respijthuis draait nu op 26 vrijwilligers en twee coördinatoren. Maar ook de vijf bestuursleden bieden praktische hulp. Er is een logboek voor de onderlinge overdracht, en vrijwilligers krijgen cursussen aangeboden om goed in te kunnen spelen op moeilijke situaties.

Marie-Anne van Erp, voorzitter van stichting HouseMartin  startte in 2019 met het uitvoeren van haar ideeën voor een respijthuis, en bracht onder de aandacht van Schilderswijk.nl. Zij werkte tien jaar in het Multicultureel Ontmoetings Centrum in de Schilderswijk, waarna ze deze bijzondere voorziening voor elkaar kreeg. Het respijthuis is onafhankelijk, de gemeente Den Haag was niet betrokken bij de oprichting, maar 'weet de weg nu al te vinden'.

                  ms jan 23

Wie

Jongeren
Volwassenen