Verslag Breed Buurt Overleg 22febr23

Sociaal
2 november 2022

kort verslag Breed Buurt Overleg van 22febr2023

plaats bewonersorganisatie De Paraplu, Van der Neerstraat 238

aanwezig: 15 aanwezigen, 5 afmeldingen

1. opening De voorzitter heet de aanwezigen welkom

2. agenda aanvulling: Handhaving, Wijkagent, Wijkagenda. 

3. notulen 25jan23 goedgekeurd; het Schilderswijkfestival is definitief zaterdag 24 juni op het Jacob van Campenplein.

5. algemeen

Twee mannen van Handhaving aanwezig:

a.     Buurtvaders melden hondenpoep op specifieke plek; opsporing boswachters, boete bij Heterdaadje, hondeneigenaar moet zichtbaar een afvalzakje bij zich hebben. 

b.     bereikbaarheid van handhaving op de werkdagen via 14070 op kantooruren. De werktijden van handhaving zijn tot 23uur 's avonds.

c.     Bij andere gemeentes is er wel een 24/7 bereikbaarheid, dat is een politieke keuze

d.     Bij schade: beelden bekijken: alleen door opsporingsambtenaar en politie.

e.     Buurtvaders: kapotte prullebak (Van der Vennepark), Scooterwrak Waterloostraat:

f.      Handhaving vraagt te melden via Beter Buiten app. Maar de ervaring is dat een melding via een diensttelefoon - dus niet door bewoner - veel effectiever is. 

g.     het zou handig zijn als handhaving elk kwartaal bij de BBO aanschuift

Gert van der Plas, wijkagent Schilderswijk West

1.     Meldt capaciteitsprobleem vanwege het grote aantal aanhoudingen op dit moment.

2.     Bij schade zonder dader/getuigen: er is een Waarborgfonds.

3.     De gemeente is aansprakelijk bij verwondingen/schade door slechte bestrating 

4.     Melding onveilige situaties NS stalling bij Station HS.

De wijkagenda, toelichting Mohammed el Khalifi

a.     Het uitvoeringsplan is klaar

b.     Voorbeeld van punten die aangepakt gaan worden:

  • 1.     ondernemersberaad, wordt aan gewerkt
  • 2.     Jeugd/ Scholen/ vroegtijdige schoolverlaters 
  • 3.     Duurzaamheid: plannen voor WARMTENET * aansluitingen voor 12.000 woningen in de Schilderswijk

Het uitvoeringsprogramma van de wijkagenda wordt verspreid** onder de BBO deelnemers.

Op de BBO 26 maart zal Mohamed presentatie van het uitvoeringsprogramma geven

6. rondvraag 

  • Hans; ‘duivenoverlast’ aanpak: Wijkz/ Staedion en Haagwonen: stand met voorlichting zaterdag 24 juni tijdens Schilderswijkfestival
  • Plan voor wijkkantoor Haagwonen in hoekwoning aan de Delftselaan 
  • Graffiti op panden van Haagwonen, melden bij Haagwonen dan wordt het verwijdert
  • vanwege Ramadan eerder beginnen met de BBO, in overleg met bestuur DP

volgende BBO woensdag 29 maart 17.30uur bij De Paraplu.

ms/ ev 1mrt23

* https://duurzamestad.denhaag.nl/wijk/warmtevisie-voor-de-wijk/

**opvragen uitvoeringsprogramma van de wijkagenda: mail info@parapludh.nl

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Redactie Schilderswijk.nl
Contactpersoon

Neem contact op met Redactie:

-13