Verslag Breed Buurt Overleg 26okt22

Sociaal
2 november 2022

concept notulen verkorte versie

BBO VERGADERING 

datum               : 26 okt 2022, aanvang 19.00 uur

plaats               : VAN DER NEERSTRAAT 238 te DEN HAAG

aanwezig           : 10 aanwezigen, drie afzeggingen

1. opening 2. agenda

3. notulen 28 sept 2022 tekst goedgekeurd 

n.a.v.  notulen 28 sept 2022

Ø  de vijfsprong en andere zaken: zie de website www.werkaandewijk.denhaag.nl

Ø  meldpunt zorgwekkend gedrag, bel gratis tel.nl 0800 1205

4. mededelingen:

·       vuurwerk in de wijk 'je schrikt je soms rot' 

·       Vocht en Schimmel, woontips? geef je op voor Nieuwsbrief Hou van je Huis nummer 4 | 27 oktober 2022

5. algemeen

Ø  verslagje en voortgang Werkgroep Groen wordt besproken, ideeën en punten:

·       zaterdag a.s. starten de Groene Mussen weer (Marnix/Wijkz)

·       aansluiting met actieve bewoners binnentuinen complex 207 mogelijk?

Ø  buur(t)vrouwen organiseert weer activiteit voor vrouwen schilderswijk/stationsbuurt/rivierenbuurt (stationsbuurtvrouw@gmail.com)

Ø  stichting Lief en Leed steunt burencontacten financieel: aanvragen zie https://liefenleeddenhaag.nl/

aktiepunten BBO

- welzijn bewoners Schilderswijk, zorgen energiecrisis

- verkeersplannen o.m. de vijfsprong, Hoefkade, lijn 6

- uitslag parkeerenquete Schilderswijk/Transvaal

aktiepunten werkgroep groen:

- langs de Vaillantlaan en de Hoefkade tijdelijke bloembakken in 2023

- totaalplan voor Groene Schilderswijk, vermindering hittestress

Volgende BBO woensdag 30 november om 19uur bij De Paraplu.

U bent welkom, aanmelding/ inlichtingen info@parapludh.nl .

 

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Redactie Schilderswijk.nl
Contactpersoon

Neem contact op met Redactie:

-12