Vacature Jeugdwerker

07-01-2022

Sociaal

Wie

Jongeren
Volwassenen

VACATURE

De Mussen, in het hart van de Haagse Schilderswijk zoekt:

JEUGDWERKER

32 uur

Buurtcentrum De Mussen

De Mussen is het oudste Buurtcentrum van Nederland en bevindt zich in het hart van de Schilderswijk in Den Haag. Wekelijks wordt De Mussen bezocht door ruim 2000 buurtbewoners van alle leeftijden en verschillende etnische achtergronden. De Mussen biedt door middel van een divers scala aan programma’s en activiteiten, kinderen, jongeren en hun ouders kansen op ontwikkeling. Onze werkwijze is integraal en sluit nauw aan bij de leefwereld van wijkbewoners. De Mussen is een inspirerende plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, hun talenten kunnen ontwikkelen en hun dromen waar kunnen maken. Voor meer informatie, kijk op onze website: www.demussen.nl.

Jeugdwerk

Het Jeugdwerk ontwikkelt activiteiten die bijdragen aan het vergroten van toekomstperspectief van jeugdigen en ondersteunt hen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Binnen een veilige en laagdrempelige omgeving, bieden we kinderen een activiteitenaanbod waar plezier, met de juiste aandacht voor persoonlijk bloei, centraal staat. Daarnaast wordt, in samenwerking met collega’s en samenwerkingspartners, inzichtelijk gemaakt welke problemen en/of risico’s er spelen bij de jeugd uit de wijk en sluiten hierbij aan met passende interventies. We werken vraaggericht en spelen in op de behoeftes en problemen waar jeugdigen (en/of hun ouders) tegenaan lopen.

Ons werk bestaat uit het bieden van:

 • Veiligheid (tweede thuis, vertrouwen, structuur, jezelf durven zijn).
 • Zinvolle vrijetijdsbesteding.
 • Toekomstperspectief (horizon verbreden, leefwereld vergroten, kansen bieden).
 • Vorming & opvoeding (sociale vaardigheden, voorlichting en educatie, gezonde leefstijl, samenwerken, opvoedondersteuning, normen en waarden aanleren.
 • Talentontwikkeling.
 • Burgerschapsvorming (bevorderen jeugdparticipatie, eigenaarschap ontwikkelen).
 • Signalering.
 • Versterken van de sociale verbinding in de buurt (ontmoeting, samen zorg dragen voor de wijk).
 • Laagdrempelig advies, ondersteuning en begeleiding aan jeugd en hun ouders.

In Schilderswijk Oost en Stationsbuurt zijn wij de trekker bij het implementeren van de Vreedzame wijk. Met deze methodiek wordt samen met partners uit de wijk (die ook met kinderen werken) een samenhangende pedagogische aanpak ontwikkeld. Hierdoor worden de gescheiden werelden waarin kinderen nu leven met elkaar verbonden en wordt er gewerkt aan een veilig, positief en sociaal klimaat, waarin participatie centraal staat.

Team

De jeugdwerker is onderdeel van het team Jeugdwerk & Jeugdeducatie, bestaande uit 8 professionals en tientallen vrijwilligers en stagiaires.

Functietaken

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, coördineren en begeleiden van activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen in de wijk:

 • Recreatieve en educatieve naschoolse programma’s en activiteiten ontwikkelen en uitvoeren voor en met kinderen van 4 t/m 11 jaar.
 • Vakantieactiviteiten voor kinderen van 4 t/m 11 jaar organiseren, uitvoeren en evalueren.
 • Evenementen en kampen organiseren, uitvoeren en evalueren.
 • Signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van kinderen (en gezinnen) met problematiek.
 • Werven en begeleiden van vrijwilligers en stagiaires.
 • Stagecoördinatie
 • Wijkcoördinator Vreedzame Wijk
 • Administratieve taken: roosters, deelnemersregistratie, kwartaalrapportages, verantwoording aan fondsen, monitoren van het budget.
 • Samenwerkingsverbanden aangaan in de wijk (scholen, (sport)verenigingen, andere buurtcentra, etc.).
 • Verbinding aangaan met ouders, met als doel het vergroten van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
 • Promotie van het aanbod en werving van deelnemers.
 • Continuering van bestaande projecten en activiteiten
 • Bedenken, opzetten en organiseren van nieuwe projecten.

Wat vragen wij?

Wij zoeken een enthousiaste, inspirerende en professionele collega, die:

 • Minimaal een afgeronde opleiding op HBO niveau heeft (Social Work, CMV, SPH, HALO is een pré).
 • Affiniteit met de doelgroep kinderen t/m 11 jaar heeft.
 • Kennis en ervaring heeft binnen het sociaal domein.
 • Vernieuwende ideeën heeft en in staat is om deze te realiseren.
 • Een coachende en stimulerende houding heeft ten aanzien van stagiaires, vrijwilligers en collega’s.
 • Resultaatgericht is, methodisch werkt en organisatorische vaardigheden heeft.
 • Een goede netwerker is die verbindingen kan leggen met ouders, kinderen en andere betrokken partijen.
 • Een hands on mentaliteit heeft: een ‘Out of the box’ denker.
 • Beschikt over sterke mondelinge, schriftelijke en sociale vaardigheden.
 • Een prettige collega is, die zowel zelfstandig als in een team kan werken en organisatiebreed kan denken.
 • flexibel is en zich aan kan passen aan een organisatie in beweging.
 • Een intrinsieke betrokkenheid bij bewoners van de Schilderswijk heeft en cultuursensitief is.

Aanbod

 • Een uitdagende functie waar je eigen ideeën vorm kan geven.
 • Een enthousiast, dynamisch en jong team, hardwerkend in een informele sfeer.
 • Een plek waar veel ruimte is voor creativiteit.
 • Een organisatie in beweging, met alle kansen die daar bij horen.
 • Een prachtige accommodatie, waar veel mogelijk is.
 • Een contract van 32 uur, dat eventueel uitgebreid kan worden in de toekomst. Dit is afhankelijk van de financiering.
 • Een contract van een half jaar, dat daarna verlengd kan worden met een jaar. Bij goed functioneren kan het contract daarna worden omgezet in een vast contract.
 • Een marktconformsalaris in schaal 8 van de CAO welzijn, (minimaal € 2.712 en maximaal € 3.864,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Verloop van de procedure

Je kunt je reactie uiterlijk 19 januari mailen naar: vacature@demussen.nl

We vragen je als reactie een motivatiebrief én een CV op te sturen.

CV’s zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 24 januari, woensdag 26 januari en, indien nodig, vrijdag 28 januari. We verzoeken je vriendelijk alvast rekening te houden met deze data.

Voor meer informatie over deze vacature kun je uitsluitend per e-mail contact opnemen met Mieke van der Salm, Hoofd Jeugdwerk & Jeugdeducatie. E-mail: mieke.van.der.salm@demussen.nl

Waar

Hoefkade 602 Den Haag