Nieuws uit Schilderswijk

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

mobiliteit

rustig rijden = sparen voor de buurt

Er is snelheidsmeter incl. spaarmeter geplaatst op de Vaillantlaan ter hoogte van basisschool het Palet. voor info https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/vaillantlaan-heeft-snelheidsmeter-met-spaarsysteem.htm

mobiliteit

Herinrichting Parallelweg, Oranjeplein

De gemeente gaat de Parallelweg en het Oranjeplein in 2021 opnieuw inrichten. Het asfalt op de Parallelweg maakt plaats voor straatstenen en de maximumsnelheid gaat van 50 naar 30 km per uur. Op het Oranjeplein combineert de gemeente de nieuwe inrichting van het plein met het vervangen van het riool.

De werkzaamheden zijn een vervolg op de maatregelen die de gemeente in 2020 nam om de verkeersdruk op de Schilderwijk-Stationsbuurt te verminderen. Toen is een aantal wegen afgesloten voor verkeer en is de rijrichting van andere straten veranderd. Minder verkeer zorgt voor schonere lucht en verhoogt de leefbaarheid in de wijk.  

Herinrichting Parallelweg

In de zomer van 2021 zijn er werkzaamheden op de Parallelweg tussen Koninginnestraat en Stationsplein. Tijdens de werkzaamheden worden zowel auto’s als fietsers omgeleid. Dit gebeurt er:

 • de maximum snelheid gaat omlaag van 50 naar 30 kilometer per uur
 • het asfalt maakt plaats voor rode klinkers.
 • er komen meer planten en struike langs de weg
 • er komt een extra parkeerstrook

Herinrichting Oranjeplein

Van september 2021 tot maart 2022 zijn er werkzaamheden op en rond het Oranjeplein. Dit gebeurt er:

 • riool vervangen
 • het riool wordt gerenoveerd waar monumentale bomen staan, zodat de bomen kunnen blijven
 • nieuwe bestrating
 • de paaltjes op de Slijpmolen verdwijnen om een fietspad-doorsteek te maken
 • de betonnen afscheiding op het Oranjeplein wordt vervangen door vaste paaltjes een keerlus.

Voordat de werkzaamheden beginnen, krijgen omwonenden hiervan bericht.

Verkeersmaatregelen 2020

In 2020 zijn de volgende wegen afgesloten:

 • Slijpmolen en Oranjeplein.
 • Hoefkade en Parallelweg zijn dicht voor autoverkeer. Er staan pollers (beweegbare palen).
 • Vanaf de Vaillantlaan/Calandstraat, is linksafslaan naar de Waldorpstraat (in De Put) niet meer mogelijk

De rijrichting van de volgende straten is aangepast:

 • In de Wolterbeekstraat, Naaldwijksestraat en Falckstraat is de rijrichting omgedraaid.
 • De Hoefkade tussen de Naaldwijksestraat en de Koningstraat is nu tweerichtingsverkeer. 

Bron: Denhaag.nl

mobiliteit

linksaf De Put vervalt

Paul Ebben, omgevingsmanager gemeente Den Haag:

Momenteel is het nog mogelijk om komende vanaf de Vaillantlaan onder het spoor door linksaf de Waldorpstraat op te gaan. In het verleden is reeds aangegeven dat dit zal komen te vervallen om daarmee de verkeersdoorstroming in De Put te verbeteren. Dit zal plaatsvinden in de nacht van 8 op 9 januari als het weer goed is. Bij de bewonersbrief die hierover wordt verspreid vindt u een kaart die de exacte afsluiting aangeven en een kaart die de snelste route tussen Vaillantlaan en A12 weergeeft. 

mobiliteit

infofilmpje werkzaamheden Groenewegje

Vanaf medio november wordt begonnen met het vervangen van de kademuur op het Groenwegje. Bekijk via onderstaande link het informatiefilmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=Xcivp5WWjas&feature=youtu.be

mobiliteit

Nieuwe rijrichting Hoefkade

Op 28 en 29 oktober wordt op de Hoefkade gewerkt om een nieuwe rijrichting aan te brengen. De gemeente stuurde daarover onderstaande bewonersbrief:

Beste heer/mevrouw,

Om sluipverkeer te voorkomen heeft de gemeente pollers geplaatst op de Hoefkade en Parallelweg. Gelijktijdig moet binnen de wijk iedereen goed bereikbaar zijn. Daarom wordt een deel van de Hoefkade tweerichtingsverkeer.

Hoefkade tweerichtingsverkeer

Tussen de Koningstraat en de Naaldwijksestraat (bij het politiebureau) wordt de Hoefkade tweerichtingsverkeer voor auto’s. Op die manier zijn de straten tussen Koningstraat en de pollers op de Hoefkade en Parallelweg beter bereikbaar.

Wat gaan we aan de weg veranderen:

·       De rode fietsstrook gaat weg

·       Er komen nieuwe strepen en lijnen op straat

·       De stoplichten bij de Koningstraat worden aangepast en beter afgesteld.

Wanneer gaan we aan de slag?

De werkzaamheden worden uitgevoerd op woensdag 28 en donderdag 29 oktober.

Wat betekent dit voor u?

Waar we werken kunt u tijdelijk niet parkeren. Wanneer dat is ziet op u de gele borden. Parkeert u toch op deze plekken, dan wordt uw auto op uw kosten weggesleept!

Heeft u een invalidenplek? Dan zorgen wij ervoor dat u tijdelijk een andere plek krijgt, zo dichtbij mogelijk bij uw woning.

Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon in alle straten komen.

Veiligheid tijdens de werkzaamheden

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en weg te houden van het werkterrein.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u een e-mail sturen aan: VMS@denhaag.nl. Of u kunt bellen met Paul Ebben, omgevingsmanager van de gemeente via 06 – 44 13 03 32.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Den Haag via www.denhaag.nl/contact of op telefoonnummer 14 070 (op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur).

mobiliteit

Ingang Samson invalidevriendelijk

De hoofdingang van buurthuis SamSon in de Van Ostadestraat is permanent invalidevriendelijk gemaakt. Zo is het pand voortaan nog beter te bezoeken!

hier

mobiliteit

Van der Vennestraat: herinrichting

De Van der Vennestraat wordt opnieuw ingericht. De maximum snelheid gaat van 50 naar 30 kilometer per uur. De werkzaamheden beginnen in november 2020. De herinrichting is in de zomer van 2021 klaar.

Wat gaat er gebeuren?

 • Het asfalt wordt vervangen door klinkers
 • De stoepen worden opnieuw bestraat
 • Drempels worden opnieuw aangebracht
 • Bij de moskee en het gedeelte tussen Vaillantlaan en Van der Neerstraat worden de stoepen breder en de rijbaan smaller
 • De zijstraten worden in een haakse hoek aangesloten op de Van der Vennestraat
 • Er gaan 5 parkeerplaatsen weg om ruimte te maken
 • Alle bomen blijven staan.

Inzage nieuwe situatie

De nieuwe inrichting komt ter inzage te liggen bij bewonersorganisatie De Paraplu, Van der Neerstraat 238. U kunt de nieuwe inrichting ook zien op een informatiebord op straat. Of u kunt deze aanvragen via het e-mailadres verkeersveiligheid@denhaag.nl.

Planning

De werkzaamheden duren naar verwachting van half november 2020 tot en met juli 2021.

Digitale inloopbijeenkomst

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus (COVID-19) organiseert de gemeente een digitale inloopbijeenkomst. De bijeenkomst is op maandag 12 oktober 2020 van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst vertellen medewerkers van de gemeente over de werkzaamheden. Via de chat kunt u vragen stellen die live worden beantwoord. De uitzending kunt u bijwonen door op onderstaande button te klikken. (Maak op deze pagina de keuze voor ‘bekijk op het web’.)

Inloopbijeenkomst bijwonen

(externe link)

Kunt u niet live meekijken? De uitzending kunt u ook achteraf bekijken.

Informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit project, stelt u die op de digitale bijeenkomst. Of neemt u contact op met Paul Ebben, omgevingsmanager gemeente Den Haag, via het emailadres verkeersveiligheid@denhaag.nl.

Bron: Denhaag.nl

mobiliteit

Vaillantplein: fietspad asfalteren

Het fietspad op het Vaillantplein krijgt asfalt in plaats van tegels. De definitieve planning is nog niet bekend.

De gemeente werkt aan betere fietspaden in de stad. Nu is het de beurt aan het Vaillantplein. Er komt tweerichtingsverkeer op het fietspad aan de kant van de Delftselaan. In plaats van tegels krijgt het fietspad rood asfalt. De stoep wordt opnieuw bestraat en er komt een groenstrook tussen de rijbaan en het fietspad richting Buitenom.

Planning

De planning is nog niet bekend.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden aan beide kanten van het plein worden om de beurt gedaan. Fietsers kunnen het plein altijd gebruiken. Zij kunnen fietsen aan de kant waar op dat moment niet gewerkt wordt. Voetgangers en overig wegverkeer kunnen het plein gebruiken zoals ze gewend zijn.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Paul Ebben, omgevingsmanager van het programma fietspadomzettingen via omgevingsmanagementfiets@denhaag.nl.

Bron: Denhaag.nl

Zoom