Contact

VvE De Hobbeven

Geïnformeerd worden en mee willen pratenbeslissen over gemeente buurt en MKB activiteiten die positieve danwel negatieve impact hebben op de leefbaarheid van de buurt.