VvE De Hobbeven

Het ontmoetingsplatform voor bewoners, bedrijven, bezoekers.

Contact

VvE De Hobbeven

Geïnformeerd worden en mee willen pratenbeslissen over gemeente buurt en MKB activiteiten die positieve danwel negatieve impact hebben op de leefbaarheid van de buurt.