Aangeboden

Doorstroompremie aanvragen verhuizing

Door:
Thijs Moesker
Gaat u verhuizen en laat u een grote sociale huurwoning achter? Dan kunt u een doorstroompremie aanvragen bij de gemeente.

Wat is het?
Met de premie wil de gemeente bewoners helpen met de doorstroming naar een beter passende woning. Deze doorstroompremie is een subsidie van € 2.700. U kunt de premie krijgen als u een grote sociale huurwoning in Den Haag achterlaat en verhuist naar een andere woning in Den Haag of Haaglanden. Een woningcorporatie kan uw oude woning vervolgens weer toewijzen aan een groot huishouden.

Voorwaarden
U huurt een woning in Den Haag van een woningcorporatie.
Uw huishouden bestaat uit maximaal 3 personen.
De woonoppervlakte van uw woning is minimaal 80 vierkante meter.
Uw woning heeft minimaal 5 kamers.
Er kan 1 subsidieaanvraag worden ingediend per subsidieaanvrager en per adres.
De aanvrager of medehuurder heeft nog geen uitkering gekregen van € 5.000 of € 6.000 op basis van:
- de doorstroompremie scheefwonen
- verhuiskostenpremie grote woningen
- stimuleringspremie grote sociale huurwoningen
- subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen 2016-2018
- verhuiskostenvergoeding vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Nodig bij de aanvraag
Een kopie van een bankafschrift, waarop uw naam en IBAN-nummer zichtbaar zijn.
Een schriftelijke bevestiging van de corporatie dat de huur is opgezegd. De datum van deze bevestiging ligt niet meer dan 3 weken vóór de datum waarop de subsidieaanvraag is ingediend. De einddatum van het huurcontract mag niet meer dan 2 maanden na de datum liggen waarop de subsidieaanvraag is ingediend.
De getekende koop-/aanneemovereenkomst of het huurcontract van uw nieuwe woning in regio Haaglanden. Deze staan beide op naam van de aanvrager.
Een ondertekende verklaring door de corporatie, waarin staat dat:
- de corporatie kennis heeft genomen van de in te dienen subsidieaanvraag door de aanvrager
- de aanvrager een grote sociale huurwoning in Den Haag verlaat, die bedoeld is voor een groot huishouden (ouder(s) met minimaal 4 kinderen)
- de corporatie haar uiterste best doet de grote woning weer passend toe te wijzen aan een groot huishouden
- het woonoppervlak en de kale (subsidiabele) huurprijs van de achtergelaten woning.

Aanvragen
Vul het formulier in via de link onder het kopje "Meer informatie".

Haal een verklaring bij uw woningcorporatie waarin staat dat uw woning voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven.
Maak een kopie van een bankafschrift, waarbij uw naam en IBAN- nummer zichtbaar zijn.

Hoe lang duurt het?
Binnen 12 weken krijgt u bericht van de gemeente.

Meer informatie
Heeft u een vraag over de subsidieregeling? Neem dan contact op met de gemeente.

Bron: Denhaag.nl
Deel via sociale media Stuur mij een bericht
Media
Prijs
Prijs op aanvraag
Meer informatie
Reageer