Maatregelen coronavirus voor Haagse ondernemers


Afgelopen vrijdag stuurde wethouder van Economie Saskia Bruines een brief met onderstaande inhoud naar alle Haagse ondernemers:

Geachte ondernemers van Den Haag,

De coronacrisis en de genomen maatregelen om de verspreiding van het virus te controleren, hebben grote gevolgen voor ons leven en de Haagse economie. Veel ondernemers hebben hun deuren moeten sluiten, kunnen geen of moeilijker zakendoen met buitenlandse partners, krijgen onderdelen of producten niet meer geleverd, hebben te maken met stijgende transportkosten of beurzen en reizen die worden afgezegd. Deze maatregelen hebben zowel direct als indirect, op korte en lange termijn grote economische consequenties. Daar maakt u zich, net als ik, ongetwijfeld zorgen over. Tegelijkertijd ben ik enorm trots om zoveel hartverwarmende initiatieven te zien waarbij ondernemers elkaar of de Hagenaars proberen te helpen, ondanks de zorgen over de eigen onderneming. Daarnaast zie ik veel ondernemers nieuwe manieren zoeken om te blijven ondernemen, waarbij er vaak vanuit huis ook volop gewerkt wordt. De Haagse ondernemer toont zijn innovatieve kracht.

Maar niet alleen u bent keihard aan het werk. Ik wil u ervan verzekeren dat de gemeente Den Haag volop aandacht heeft voor uw zorgen en steevast aan verschillende acties werkt. Zo wordt de impact van de crisis voor de korte en lange termijn zoveel als mogelijk in kaart gebracht. Daarnaast werken we aan de praktische uitvoering van de landelijke economische maatregelen voor zover deze bij de gemeente liggen. De capaciteit van de uitvoering wordt dan ook fors uitgebreid. Daarnaast denken we aan aanvullende maatregelen waarover ik u in deze brief wil informeren.

Begin van deze week is er hard gewerkt om de informatievoorziening aan Haagse ondernemers op volle toeren te laten draaien en actuele informatie online beschikbaar te maken. Er is een aparte webpagina gemaakt voor ondernemers waar alle belangrijke informatie van het Rijk en de gemeente op staat: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/coronavirus-informatie-voor-ondernemers.htm. De pagina wordt voortdurend geactualiseerd.

Ook via het Twitterkanaal van het Ondernemersportaal (@OPDenHaag) wordt continu actuele informatie gedeeld. Vanwege de geldende restricties is het inloopspreekuur van het Ondernemersportaal voorlopig opgeschort. De digitale en telefonische dienstverlening van het Ondernemersportaal draait echter volop en de capaciteit is opgeschroefd (bereikbaar op: 070-3536004 en ondernemersportaal@denhaag.nl) De medewerkers van de gemeente staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Naast het MKB is ook met het grootbedrijf en verschillende stakeholders in Den Haag het accountmanagement geïntensiveerd. Met hen proberen we inzicht te krijgen in de gevolgen op de lange termijn, en hoe we de economie na de crisis weer goed op gang kunnen brengen.

Maatregelen Rijksoverheid
Op 17 maart 2020 heeft de Rijksoverheid economische maatregelen aangekondigd om ondernemers te
ondersteunen, bovenop het BMKB dat 12 maart werd aangekondigd. Deze maatregelen zijn:
1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (ministerie van SZW) Ondernemers met omzetverlies kunnen drie maanden lang tot 90% van de loonsom van alle werknemers krijgen (inclusief flexwerkers).
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten) Zelfstandigen kunnen drie maanden aanvullende inkomensondersteuning aanvragen bij de gemeente
(gift) zonder partner- of kapitaaltoets, of een voordelige lening voor bedrijfskapitaal.
3. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK) Het ministerie staat voor 50% garant op bankleningen van 1,5 tot 150 miljoen per onderneming.
4. Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (ministerie van EZK) De overheid staat tot 90% borg voor leningen van het MKB in plaats van 50%.
5. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV) Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een aparte borgstelling.
6. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst) Er kan uitstel van betaling worden aangevraagd voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en
omzetbelastingen (btw), verzuimboetes hoeven niet te worden betaald, de invordering- en belastingrente gaan tijdelijk naar 0%.
7. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK) Ondernemers met een microkrediet bij Qredits krijgen zes maanden afstel van aflossing aangeboden
en renteverlaging naar 2%.
8. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector Het kabinet overlegt met gemeenten over het stopzetten en intrekken van (voorlopige) aanslagen aan
ondernemers. Voor de goede orde: deze maatregel is voor de gemeente niet van toepassing omdat Den Haag niet werkt met voorlopige aanslagen toeristenbelasting. Er wordt overlegd met de cultuursector over een verbijzondering van maatregelen.
9. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK) Voor een aantal sectoren die bijzonder hard getroffen worden door de gezondheidsmaatregelen, zoals de culturele sector, evenementen- en reisbranche en de horeca, komt het kabinet met een compensatieregeling. Bedrijven in deze branches kunnen nu al direct 4000 euro krijgen bij een noodloket.

Maatregelen Gemeente Den Haag
We komen met een aanvullend lokaal steunpakket, met als het doel om mkb en werknemers de crisis door te helpen. Voor dit Haagse pakket worden in ieder geval nu acute maatregelen getroffen die zich richten op:
Voorlichting, communicatie en dienstverlening:
• uitbreiding informatievoorziening voor ondernemers (waaronder ZZP-ers);
• opschaling van de dienstverlening van bureau zelfstandigen. Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning
krijgen voor levensonderhoud. We doen de procedure zo snel mogelijk en om de uitvoering zo eenvoudig mogelijk te houden, geldt voor deze tijdelijke bijstandsregeling geen vermogens- of
partnertoets. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen (maximaal 10.157 euro), tegen een verlaagd rentepercentage;
• extra inzet op accountmanagement omdat veel bedrijven hun eigen problematiek hebben en we hier gericht op willen inspelen.

Maatregelen ter verlichting van liquiditeitsdruk:
• mogelijkheid tot uitstellen van betaling toeristenbelasting;
• mogelijkheid tot uitstellen OZB-heffing;
• het voor de komende drie maanden niet versturen van BIZ-heffingen;
• uitstel van betaling voor bedrijfsparkeervergunningen;
• het aanbieden van maatwerkmogelijkheden om huur bij gemeentelijk vastgoed later te innen en het stimuleren van hetzelfde bij privaat eigendom;
• betalingsregelingen (zoals uitstel van betalingen), ook bij achterstallige belastingen;
• de invorderingsrente voor alle belastingschulden geldt per 23 maart tijdelijk een verlaagd tarief van 0,01 procent (dat was 4%);
• de invordering van openstaande schulden wordt verzacht; dat betekent dat eventuele beslagleggingsacties worden opgeschort;
• als ondernemers gebruik willen maken van de mogelijkheden tot uitstel van betalingen, kunnen ze dat kenbaar maken bij het onderdeel Belastingzaken van de gemeente Den Haag.
Ambtelijk wordt capaciteit toegevoegd om aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. De afdeling Invordering van Belastingzaken (telefoonnummer 070 353 3820,
invordering.gbd@denhaag.nl) is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.

Tijdelijke stimulerende maatregelen:
• coulant omgaan met prestatieafspraken in subsidievoorwaarden ten aanzien van organisatoren waarvan hun evenement/congres e.a. geen doorgang kan vinden;
• bezorgdiensten faciliteren daar waar dat kan (parkeren, laden/lossen, openings- en sluitingstijden);
• extra lokaal en sociaal inkopen waar (wettelijk) mogelijk;
• tijdelijke inzet bij kwetsbare sectoren om terugval in bijstand waar mogelijk te voorkomen;
• opties om inspanningen te intensiveren om omzetverlies in te lopen, bijvoorbeeld via tijdelijke extra marketing.

De komende periode zullen we bovenstaande maatregelen uitwerken en nagaan of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Ik zal u hierover blijven informeren en u laten weten wat bovenstaande maatregelen precies voor u betekenen. Verder raad ik u aan om de website van Den Haag in de gaten te houden.

De belangrijkste contactgegevens op een rij:
Ondernemersportaal, 070-3536004, ondernemersportaal@denhaag.nl, Twitter: @OPDenHaag
Invordering van Belastingzaken, 070-353 3820, invordering.gbd@denhaag.nl
SZW intakebalie, 070 353 75 00

Ik wens u veel sterkte in deze periode met uw onderneming en nog belangrijker, veel gezondheid.

Met vriendelijke groet,
Saskia Bruines


https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/coronavirus-informatie-voor-ondernemers.htm

Deel via sociale media Reageer