Coronavirus update 16-03-2020


In Nederland gelden nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de gemeente Den Haag.

Het uitgangspunt voor de gemeente Den Haag is dat de gemeente zo veel mogelijk doorgaat met de normale dienstverlening. Zodra er aanleiding toe is, geeft de gemeente een update over wat de ontwikkelingen voor Den Haag betekenen.

Zondag 15 maart 20.15 uur
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen zijn:

- Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

- Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

- Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuiszitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

- Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.

- Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.

- Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

- Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Locoburgemeester Boudewijn Revis over de maatregelen die Haagse ondernemers raken: 'Ik zie dat veel ondernemers direct hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Dat past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij met z’n allen hebben om de gevolgen van dit virus te beperken.'

Zondag 15 maart 19.20 uur
Bibliotheken
Bibliotheek Den Haag neemt extra maatregelen. Behalve de Centrale bibliotheek aan het Spui, gaan ook van 16 maart tot en met 6 april alle filialen in de wijken dicht. Er worden tot en met 13 april geen boetes gegeven. Voor meer informatie kijkt u op de website van Bibliotheek Den Haag.

Studiezaal Haags Gemeentearchief
De studiezaal van het Haags Gemeentearchief in het atrium van het stadhuis is gesloten van 16 maart tot en met 6 april. De lezingen waren al eerder afgelast. Kijk voor meer informatie op de website van Haags Gemeentearchief.

Zondag 15 maart 17.55 uur
Instructies medewerkers
Voor burgers die de gemeente bezoeken is het goed om te weten dat de gemeente de volgende landelijke richtlijnen aan haar medewerkers heeft gegeven: was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, geen handen schudden, houd gepaste afstand en blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt.

Thuisblijven bij verkoudheid
Als medewerkers van de gemeente aan een balie, loket of in een spreekkamer constateren dat een bezoeker verkouden is, dan zullen zij aangeven dat zij het gesprek moeten stoppen. Zij vragen dan een nieuwe afspraak te maken.

Publieksruimtes
Bij de balies en loketten van de gemeente mogen niet meer dan 100 mensen aanwezig zijn. De beveiligingsmedewerkers van de gemeente houden dit bij en nemen als het nodig is maatregelen.

Huisbezoeken
Medewerkers van de gemeente die huisbezoeken afleggen waarbij hulp aan inwoners wordt geboden, bellen vooraf met de vraag of iemand verkouden is. Bij twijfel wordt de afspraak verzet.

Zondag 15 maart 17.15 uur
Noodverordening Haaglanden
De Veiligheidsregio Haaglanden heeft een noodverordening ingsteld om de verspreiding van het coronavirus te beperken. In de verordening staat dat het in de regio verboden is evenementen te hebben met meer dan 100 personen. Dit is nu strafbaar. Er kunnen daarom hoge boetes worden gegeven en de politie kan optreden. Meer informatie op de website van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Zaterdag 14 maart 15.05 uur
Vrije inloop balies Publiekszaken Stadhuis Spui en Stadskantoor Leyweg gesloten
De vrije inloop (van 8.30 uur tot 9.30 uur) aan de balies Publiekszaken op het Stadhuis Spui (stadsdeelkantoor Centrum) en Stadskantoor Leyweg (stadsdeelkantoor Escamp) wordt gesloten om te voorkomen dat er grote aantallen wachtende mensen ontstaan.

Vanaf maandag 16 maart is het alleen mogelijk om op afspraak bij de balies Publiekszaken langs te gaan (bijvoorbeeld voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen, verstrekken akten burgerlijke stand, aangifte geboorte of overlijden.)

U kunt een afspraak maken via denhaag.nl/afspraak. Veel producten kunt u online aanvragen. De gemeente raadt iedereen aan daar zo veel mogelijk gebruik van te maken.

Voor aangifte geboorte en overlijden wordt een uitzondering gemaakt. U kunt langskomen om de aangifte te doen tussen 8.30 en 9.30 uur (maandag en donderdag in Stadskantoor Leyweg en op dinsdag, woensdag en vrijdag in Stadhuis Spui), maar u kunt uiteraard ook een afspraak maken.

Huwelijkssluitingen gaan gewoon door
De huwelijken die in de trouwzalen op Stadhuis Spui en op Stadskantoor Leyweg gesloten worden gaan vooralsnog gewoon door, omdat daar doorgaans niet meer dan 100 mensen bij aanwezig zijn. Mocht dit incidenteel wel het geval zijn dan worden de betrokkenen daarover geïnformeerd.

Voor huwelijken op andere locaties geldt dat de gemeente de richtlijn aanhoudt dat er niet meer dan 100 mensen bij elkaar mogen zijn. De trouwambtenaar zal hierover contact opnemen met de betrokkenen.​

Vrijdag 13 maart 20.15 uur
Locoburgemeester Boudewijn Revis heeft op vrijdag 13 maart via een open brief alle Hagenaars geïnformeerd over het coronavirus.

Gewijzigde dienstverlening
De gemeente heeft de dienstverlening aangepast ter bescherming van de klanten, bezoekers en medewerkers en om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen.

Sportaccommodaties
Alle sporthallen, zwembaden en buitensportaccommodaties zijn tot 6 april gesloten.

Markten
De gemeente volgt de lijn voor detailhandel en voedselvoorziening. Dit betekent dat de markten open zijn zodat iedereen levensmiddelen kan kopen. De gemeente laat de keuze voor het aan- of afwezig zijn op de markt bij de marktondernemer en gaat daarmee soepel om.

Stadsboerderijen
De stadsboerderijen zijn open, maar organiseren geen activiteiten van 16 tot en met 31 maart. Dat betekent dat activiteiten en andere bijeenkomsten zoals NLdoet, lessen aan scholen of de Compostdag niet doorgaan.

Veilingen Pandhuis
De veiling van woensdag 18 maart gaat niet door en wordt verschoven naar 13 mei. Meer informatie staat op de pagina Veilingen bij het Pandhuis.

Commissievergaderingen
De raadscommissies vergaderen vanaf 16 maart een week zonder publiek. Pers en insprekers blijven wel welkom in de raadzaal, waarbij het totaal aantal aanwezigen in de raadzaal onder de 100 moet blijven.

Donderdag 12 maart
De landelijke maatregelen van de Rijksoverheid tegen het coronavirus die ook voor de gemeente Den Haag gelden, zijn:

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Vermijd sociaal contact. Bel pas met uw huisarts als de klachten verergeren.
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
Overige maatregelen:

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open.
Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie op de website van de Rijksoverheid aangevuld. Hier vindt u ook vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag via onderstaande link.

Bron: Denhaag.nl


https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/coronavirus-in-den-haag.htm

Deel via sociale media Reageer