De Schilderwijk Moeders gaan Europees


Buurtcentrum De Mussen neemt met het project de Schilderswijk Moeders sinds begin dit jaar deel aan een derde Europese Interreg project: ENSURE.
ENSURE heeft als doel om de toegankelijkheid van de hulpverlening te verbeteren door middel van peer-to-peer ondersteuning. De succesvolle methodiek van de Schilderswijk Moeders is hierbij leidend.

Voor het project Schilderswijk Moeders betekent dit dat we het project door kunnen ontwikkelen en kunnen experimenteren met verdergaande samenwerking tussen informele en formele zorg. Buurtcentrum De Mussen heeft hier grote verwachtingen van en is dan ook heel enthousiast over de toekenning van ENSURE. We zijn met name trots dat de methodiek van de Schilderswijk Moeders in andere Europese landen wordt omarmd.

Over ENSURE:

Sociale uitsluiting wordt gedefinieerd als een: “proces waardoor individuen of groepen geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van volledige deelname aan de samenleving waarin zij leven” (Europese Stichting, 1995).
Overal in de 2Seas-regio zijn zorgverleners zich bewust geworden van een groeiend aantal sociaal uitgesloten kwetsbare mensen wier behoeften niet worden erkend / voorzien door de huidige structuren en diensten. Op dit moment zijn diensten toegankelijk door mensen een vooraf bepaald “label” toe te kennen, bijvoorbeeld autistisch.

ENSURE bereikt zowel het grote aantal mensen dat niet aan deze labels voldoet en van de ene dienst naar de andere wordt doorgestuurd zonder ondersteuning te krijgen, als degenen die geen toegang hebben tot ondersteuning ondanks het voldoen aan de criteria.

ENSURE biedt een eenvoudige, effectieve oplossing om te voorkomen dat hun situatie verslechtert en grote kosten voor hen en de samenleving veroorzaakt. Het erkent dat services deze mensen tekort schieten en biedt een kosteneffectief systeemontwerp om kwetsbaarheid in onze gemeenschappen te voorkomen.https://www.demussen.nl/

Deel via sociale media Reageer