Ilja Hoole

Ilja Hoole
Respondenten voor masteronderzoek

*RESPONDENTEN GEZOCHT*

Beste bewoners van de Schilderswijk,

Ik ben Ilja, 25 jaar, en woon al mijn hele leven in Den Haag. Op dit moment ben ik bezig met mijn masterscriptie voor Urban Geography aan de Universiteit van Utrecht. Mijn masterscriptie gaat over de vervoerskeuze van mensen in de Schilderswijk. Ik zal even kort uitleggen hoe ik op dit onderwerp ben gekomen. Ik heb contact opgenomen met de gemeente Den Haag en zij hebben me doorverwezen naar een recentelijk rapport: Strategie mobiliteitstransitie Den Haag 2022 - 2040. Hun doel met dit rapport is om nog voor 2030 Den Haag klimaatneutraal te maken, met name door middel van het verduurzamen van het Haagse verkeer. 

De Schilderswijk is een wijk waar nog veel mensen de auto gebruiken (ook voor veelal korte ritten) en ik ben juist zo benieuwd naar de verklaring van de bewoners voor hun vervoerskeuze. Ook met het oog op dat binnen 10 jaar het niet meer zo eenvoudig is een auto te bezitten in de stad. Ik zou graag met bewoners in contact willen komen om ze te kunnen interviewen over hun verklaringen voor een bepaald soort vervoer en ook de beleving van gemeentelijk beleid rondom dit onderwerp en hoe zij de transitie naar duurzame mobiliteit voor zich zien.

Ik hoop dat er een aantal geïnteresseerden zijn :)

Stuur mij een bericht